Όλες οι προϋποθέσεις, αλλά και τα ρίσκα για όσους θέλουν να ενταχθούν στις ευεργετικές ρυθμίσεις για χρέη προς το Δημόσιο

Η πολυπόθητη στιγμή έφτασε για τους οφειλέτες που θα καταθέσουν πρώτοι τις αιτήσεις για ρυθμίσεις χρεών με πολλές-πολλές δόσεις. Από σήμερα εφορίες και τελωνεία θα δέχονται αιτήσεις αλλά και τη «μπροστάντζα» που καλούνται να πληρώσουν όσοι ζητήσουν τις 48 ή και τις 49-100 δόσεις. Η ελάχιστη δυνατή μηνιαία δόση είναι 15 ευρώ αλλά αυτό στην πράξη οι περισσότεροι θα κληθούν να πληρώσουν το 10%-30% του μηνιάτικου που παίρνουνε σε δόσεις.
                                                            
Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Από σήμερα μπορούν, όσοι θέλουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους έως και σε 48 μηνιαίες δόσεις, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Εφορίες και τελωνεία θα τις δέχονται και μέχρι τις 18 Ιουλίου 2013. Μετά, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου.

Όσα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες επιθυμούν την εξόφληση των οφειλών τους έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και τις 31-12-2013.
Όσοι θέλουν να εξοφλήσουν εφάπαξ τις οφειλές τους προς το Δημόσιο που έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31-12-2012, θα απαλλαγούν από το 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που είχαν συσσωρευτεί μέχρι τις 31-12-2012. Πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνεία) μέχρι και την 1η Ιουλίου 2013.

Ποιοι μπαίνουν σε ρύθμιση

Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα, μισθωτούς, συνταξιούχους, ανέργους ή επιτηδευματίες που  έχουν διακόψει κάθε επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα που είχαν.
 
Ποια χρέη ρυθμίζονται

 
Στη ρύθμιση μπαίνουν χρέη και τόκοι προ του 2013. Για τα χρέη μετά την 1-1-2013 ισχύει η «πάγια ρύθμιση» που δίνει όμως μόνο 12 δόσεις. Αν όμως έχει κάποιος και νέα χρέη και απλήρωτες οφειλές πριν την 31.12.2012, μπορεί να ζητήσει υπαγωγή στο καθεστώς για τα «παλαιά χρέη».

Τι δόσεις θα πληρώσουν

Οι δόσεις είναι ισόποσες με ελάχιστη τα 15 ευρώ το μήνα. Για παράδειγμα, ρύθμιση χρέους 4800 ευρώ σε 48 δόσεις σημαίνει 100 ευρώ το μήνα συν προσαυξήσεις της τάξης του 8% ετησίως.

Κατ’ εξαίρεση όμως, όσοι οφειλέτες είναι φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες μπορούν να ζητήσουν την εξόφληση των οφειλών τους σε περισσότερες από 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς όμως καμία απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Σε κάθε περίπτωση ρύθμισης οφειλών σε περισσότερες των 48 δόσεων, ο μέγιστος αριθμός δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 100 και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής λήγει την 31η-12-2013.

Για 49-100 δόσεις, προβλέπεται ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης, το οποίο ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του οφειλέτη.

Συγκεκριμένα:

-Για μηνιαίο εισόδημα έως 500 ευρώ η ελάχιστη δόση θα αντιστοιχεί στο 5% του μηνιαίου εισοδήματος και, σε κάθε περίπτωση, δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερη των 15 ευρώ.
-Για μηνιαίο εισόδημα από 501 έως 1.000 ευρώ η ελάχιστη δόση θα είναι 6% του μηνιαίου εισοδήματος (30 έως 60 ευρώ).
-Για μηνιαίο εισόδημα από 1.001 έως 1.500 ευρώ η ελάχιστη δόση θα είναι ίση με το 7% του μηνιαίου εισοδήματος (70 έως 105 ευρώ).
-Για μηνιαίο εισόδημα από 1.501 έως 2.000 ευρώ η ελάχιστη δόση θα είναι ίση με 10% του μηνιαίου εισοδήματος (150 έως 200 ευρώ).
-Για μηνιαίο εισόδημα από 2.001 ευρώ έως 5.000 ευρώ η ελάχιστη δόση θα είναι 20% του μηνιαίου εισοδήματος (400 έως 1.000 ευρώ).
-Για μηνιαίο εισόδημα άνω των 5.000 ευρώ η ελάχιστη δόση θα είναι 30% του μηνιαίου εισοδήματος (τουλάχιστον 1.500 ευρώ).

Για να ρυθμιστούν σε περισσότερες από 48 δόσεις ποσά βασικής οφειλής άνω των 5.000 ευρώ απαιτείται και έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας (της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου). Προς τούτο, κάθε οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία αυτή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν μπορεί να αποπληρώσει την οφειλή του έως και σε 48 μηνιαίες δόσεις, αλλά μπορεί να ανταποκριθεί σε ρύθμιση με μεγαλύτερο αριθμό δόσεων.

Για ποσά βασικής οφειλής συνολικού ύψους κάτω των 75.000 ευρώ η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, ζητώντας από τους οφειλέτες να αποστείλουν τα ανωτέρω δηλωθέντα στοιχεία.
 
Τι ζητά η εφορία
 
Προϋπόθεση για την υπαγωγή τους στη νέα ρύθμιση είναι να αποδείξουν οι φορολογούμενοι ότι αδυνατούν να συμμορφωθούν σε ρυθμίσεις που προβλέπουν λιγότερες δόσεις καθώς επίσης κι ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε περισσότερες δόσεις.

Η δυνατότητα ρύθμισης σε περισσότερες από 48 δόσεις προβλέπεται μόνο για οφειλές που δεν προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα ή προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα η οποία έχει διακοπεί.

Τα δικαιολογητικά που τους ζητά η εφορία είναι:

1. Η αίτηση θα γίνει μέσω ίντερνετ
2. Η πληρωμή των δόσεων θα γίνεται με πάγια εντολή μέσω τραπεζικού λογαριασμού
3. Ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης –ακόμα και αν δεν γίνει δεκτή- απαιτείται αναλυτική περιγραφή της οικονομικής κατάστασης και των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

Συγκεκριμένα, πρέπει ο οφειλέτης να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 και να δώσει στοιχεία για:

– το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής),
– το ετήσιο εισόδημά του,
– επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής,
– τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN),
– οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα,
– τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα,
– απαιτήσεις από τρίτους,
– το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά του
– να προσκομίζει εκτίμηση/ανάλυση πραγματογνώμονα (από λογιστή, δικηγόρο κλπ) για την περιουσία και την οικονομική του θέση
–  για μεγάλα χρέη, να προσκομίζει εγγυητική επιστολή τράπεζας, να εγγράφει υποθήκη επί ακινήτων του ή ακόμα και να βρει εγγυητή άλλο «αξιόχρεο» πρόσωπο.
 
«Παγίδες»

Το ρίσκο που αναλαμβάνει κάποιος με τις νέες διατάξεις είναι, εν αγνοία του, να δώσει στο δημόσιο τα «κλειδιά» της περιουσίας του, ώστε να εισπράξει από μόνο του τα χρέη, είτε αυτός πληρώνει τις δόσεις του είτε όχι, ενώ μπορεί να πάρει και… «στο λαιμό του» όποιον τυχόν θελήσει να μπει εγγυητής για να τον βοηθήσει να βγει από τη δύσκολη θέση που βρίσκεται λόγω χρεών.

Συγκεκριμένα ο σχετικός νόμος 4152/2013 προβλέπει ότι:

«Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε, να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη, και να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας (…) ακόμα και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη, να δίνει εντολή παρακράτησης μέρους ή του συνόλου της χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων για την είσπραξη της οποίας ζητείται το αποδεικτικό ενημερότητας» κλπ.

Ειδικότερα η εφορία καταγράφει:

1. Στοιχεία για το δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα:

α) Το μηνιαίο καθαρό εισόδημα (ποσό).
β) Τις πάγιες μηνιαίες υποχρεώσεις (για την αποπληρωμή δανείων, λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, ασφαλίστρων, ενοικίων κ.λπ.).
γ) Το αναμενόμενο (επιπλέον) μηνιαίο εισόδημα, το οποίο μπορεί να προκύψει από μελλοντική εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κλπ.

2. Στοιχεία για την ακίνητη και την κινητή περιουσία:

α) Ακίνητη περιουσία:
-Εφόσον τα εμπράγματα δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα) επί ακινήτων έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 οι οφειλέτες δεν θα χρειαστεί να τα δηλώσουν εκ νέου.
-Για τα μη δηλωθέντα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, δηλαδή για τα εμπράγματα δικαιώματα που αποκτήθηκαν πρόσφατα ή τα εμπράγματα δικαιώματα στο εξωτερικό για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγράψουν αναλυτικά στοιχεία, όπως διεύθυνση, είδος ακινήτου, επιφάνεια, είδος εμπράγματου δικαιώματος και ποσοστό συνιδιοκτησίας.

β) Μεταφορικά μέσα:
– Αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη κλπ. Για όσα έχουν ήδη αναγραφεί στο έντυπο Ε1 (στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος), θα πρέπει απλά να αναγραφεί το γεγονός ότι έχουν δηλωθεί. Για τα μη δηλωθέντα μεταφορικά μέσα που αποκτήθηκαν πρόσφατα θα πρέπει να αναγραφούν αναλυτικά περιγραφικά στοιχεία, όπως το είδος, ο αριθμός κυκλοφορίας ή νηολογίου, το ποσοστό κυριότητας κλπ.

γ) Λοιπά περιουσιακά στοιχεία:
– Ομόλογα, μετοχές, ομολογίες, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κλπ. Θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά στοιχεία, όπως το είδος, ο τίτλος, ο αριθμός χαρτοφυλακίου και η τρέχουσα αξία.
– Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις. Θα πρέπει να δηλωθεί το είδος της συμμετοχής, το είδος της επιχείρησης κλπ.
– Κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, όπως έργα τέχνης, συλλογές. Πρέπει να δηλωθεί το είδος, το πλήθος και η αξία.

3. Στοιχεία για τις απαιτήσεις από τρίτους και τα λοιπά χρέη προς τρίτους:
Πρέπει να δηλωθούν από τον οφειλέτη του Δημοσίου οι απαιτήσεις του από τρίτους, αλλά και οι λοιπές οφειλές του προς ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα καθώς και οι άλλες πάγιες υποχρεώσεις του προς τρίτους.

4. Στοιχεία λογαριασμών σε τράπεζες, ταμιευτήρια, ΕΛΤΑ και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα: Πρέπει να δηλωθούν οι αριθμοί ΙΒΑΝ όλων των λογαριασμών.

Επίσης με την υπεύθυνη δήλωση ο οφειλέτης πρέπει να δηλώσει:

– τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) με τον οποίο θα συνδέσει την πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης. Η εφορία μπορεί όμως να επιλέξει κάποιον άλλον, εφόσον υψφίσταται.
– ότι δεν έχει καταδικαστεί ούτε τού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδικήματα φοροδιαφυγής.
– ότι θα αποστείλει εντός μηνός τη βεβαίωση ανεξάρτητου εκτιμητή που απαιτείται, εφόσον πρόκειται για ποσό ρυθμιζόμενης βασικής οφειλής άνω των 75.000 ευρώ.
– ότι θα αποστείλει εντός μηνός δικαιολογητικά για την πλήρη διασφάλιση της οφειλής που απαιτείται, εφόσον πρόκειται για ποσό ρυθμιζόμενης βασικής οφειλής άνω των 300.000 ευρώ.
– ότι έχει υποβληθεί αίτηση για κήρυξη της επιχείρησής του σε πτώχευση ή για υπαγωγή της επιχείρησής του σε διαδικασία πτώχευσης ή για υπαγωγή της επιχείρησής του σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή ότι δεν έχει υποβληθεί καμία από τις παραπάνω αιτήσεις.