Φορολογικές δηλώσεις 2013: Διαβάζοντας πίσω από τις γραμμές

Το ότι φέτος το υπουργείο έχει αποτύχει πλήρως στην υποβολή των δηλώσεων δεν χρειάζεται να το γράψουμε, το βλέπετε, το νιώθετε όλοι και, πάνω από όλα, οι λογιστές που προσπαθούν να στείλουν τις φορολογικές δηλώσεις και τις άλλες υποχρεώσεις των φυσικών και νομικών προσώπων, δεν μπορούν.

Η κατάσταση είναι τραγική όσον αφορά στην υποβολή των δηλωτικών υποχρεώσεων των φορολογουμένων, φυσικών και νομικών προσώπων και όχι μόνο.

Ας αρχίσουμε με ένα παράδειγμα του «και όχι μόνο».

Με τον 4410/23.1.2013, νομοθετήθηκαν οι νέοι συντελεστές απόσβεσης των άυλων και υλικών παγίων των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών. Στον νόμο 4141/5.4.2013, επήλθε η πρώτη τροποποίηση των συντελεστών αυτών και σχεδόν ένα μήνα μετά με τον 4152/9.5.2013 επήλθε και νέα τροποποίηση τους. Την περασμένη Δευτέρα το βράδυ στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε  με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., αναμόρφωση οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις φορολογίας εισοδήματος», είδαμε με έκπληξή ότι περιέχει διατάξεις με θέματα αποσβέσεων που τροποποιούν τις ήδη τροποποιηθείσες διατάξεις. ΕΛΕΟΣ πλέον. Κάποιοι στο υπουργείο παίζουν, όχι μόνο με τις αποσβέσεις, αλλά και με τα νεύρα μας.

Συνεχείς αλλαγές σε φορολογικά θέματα

Στον δρόμο για την ανακοίνωση του φορολογικού νομοσχεδίου, σε κάθε σχεδόν νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή, υπάρχει έστω και ένα φορολογικό άρθρο, κάπου θαμμένο σε  γωνιά του νομοσχεδίου. Τροποποιήσεις διατάξεων ή νέες διατάξεις για την φορολογία, την είσπραξη των εσόδων, τις υποχρεώσεις των φορολογουμένων, που κανείς δεν τις παίρνει είδηση, αν δεν κάνουν μπαμ στον τύπο. Όλα αυτά χωρίς καμιά ενημέρωση των υπηρεσιών με αποτέλεσμα να ενημερώνουν οι λογιστές και οι φορολογούμενοι τις Δ.Ο.Υ.

Το πρόβλημα δεν σταματά μόνο εκεί. Έχουν υλοποιηθεί μέσω του taxis, αποφάσεις της διοίκησης, προφανώς, που δεν έχουν κοινοποιηθεί ούτε στις υπηρεσίες, ούτε στους φορολογούμενους με κάποια απόφαση υπουργού  ή με κάποια εγκύκλιο διαταγή ή με κάποιο άλλο έγγραφο.

Για παράδειγμα, το taxis κατά την υποβολή των δηλώσεων, σου βγάζει μήνυμα να πας τα δικαιολογητικά για έλεγχο στις Δ.Ο.Υ., αλλά αυτές δεν τα παραλαμβάνουν γιατί δεν έχουν τέτοια εντολή από την αρμόδια διεύθυνση.
Αυτό συμβαίνει γιατί η προσκόμιση στην Δ.Ο.Υ. στοιχείων για έλεγχο δεν γίνεται μόνο για τους φορολογούμενους που έχουν πάνω από 1.500 ευρώ επιστροφή, αλλά για όλους τους φορολογούμενους με επιστροφή, αλλά και φορολογούμενους που δεν έχουν επιστροφή και είναι μηδενικοί ή πρέπει να πληρώσουν φόρο.

Έχει αλλάξει κάτι από πέρυσι;

Θα σας γελάσω και δεν θα το ήθελα, αλλά από δημοσιογραφικές πληροφορίες και από τον κ. Θεοχάρη, γενικό γραμματέα εσόδων , μάθαμε ότι πλέον οι έλεγχοι στο taxis γίνονται με κάποια κριτήρια κινδύνου, που εμείς δεν τα μάθαμε ποτέ, δεν υπήρχαν σε καμία απόφαση κλπ.

Να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε υπέρ των διασταυρώσεων και των συνεχών ελέγχων, μη ανεχόμενοι κάποιοι να δηλώνουν και το τελευταίο ευρώ και κάποιοι «έξυπνοι» να κρύβονται πίσω από τα παραθυράκια του νόμου.
Αλλά σαν επαγγελματίες και, ουσιαστικά , άμισθοι υπάλληλοι του υπουργείου οικονομικών, αλλά και σαν Έλληνες φορολογούμενοι θέλουμε – για να μην πω απαιτούμε – να γνωρίζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού.

Το ανέκδοτο της χρονιάς «ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ»   

Χιλιάδες λογιστές – φοροτεχνικοί και εκατομμύρια φορολογούμενοι προσπαθούν, όπως είπαμε να στείλουν φορολογικές δηλώσεις, χωρίς να μπορούν όχι μόνο γιατί δεν έχουν όλα τα χαρτιά που χρειάζονται, αλλά και γιατί εκεί κάτω στο Μοσχάτο κάποιοι παίζουν με το σύστημα.

Την περασμένη Πέμπτη για παράδειγμα ξαφνικά αποφάσισαν να βάλλουν κάποιους υποπίνακες  για περισσότερους ελέγχους στο έντυπο Ε3.

Πρώτο αποτέλεσμα ακόμη να μην μπορούμε να στείλουμε δηλώσεις. Δεύτερο αποτέλεσμα, να δοθεί μια ακόμη παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των ΟΕ, ΕΕ και αστικών εταιριών.

ΑΑΑΑ!! Και μια και είπαμε για παράταση, ας δούμε ένα ακόμη πρόβλημα. Αυτές τις ώρες που γράφεται το σημείωμα, τυπικά έχει λήξει η προηγούμενη παράταση της κατάθεσης των δηλώσεων, αλλά ανακοίνωση γα παράταση δεν έχει βγει ακόμη.

Όμως το taxis στην πληρωμή δίνει τελευταία ημερομηνία 26.6.2013 (την ημερομηνία που ανεπίσημα έχουμε μάθει ότι θα είναι η παράταση). Ίσως κάτι ξέρει περισσότερο από μας.

Δεν είναι μόνο όμως αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ουσιαστικά οι δηλώσεις στέλνονται στα τυφλά, μιας και αρκετές αλλαγές δεν έχουν γίνει γνωστές στους φορολογούμενους. Στο προηγούμενο σημείωμα μας αναφέραμε για την «Επιχειρηματική Αμοιβή» που θα πρέπει να αναγραφεί πέρα από τους κωδικούς 405 και 406 του πίνακα 4 περίπτωση Γ, και στους κωδικούς Κωδικοί 655 – 656: «Καθαρό εισόδημα που δεν υπήρχε την 01-01-2013», επειδή το οικονομικό έτος 2013 είναι η τελευταία φορά που οι ΟΕ, ΕΕ και κοινωνίες κληρονομικού δικαίου με ανήλικο, θα φορολογηθούν με αυτό τον τρόπο (το 50% των κερδών σαν επιχειρηματική αμοιβή στα μέλη και το υπόλοιπο 50% φόρος στη εταιρία), οπότε το συγκεκριμένο ποσό δεν θα υπάρχει το επόμενος οικονομικό έτος.

 Ας δούμε και άλλες περιπτώσεις όμως που δεν είναι ευρύτερα  γνωστές  με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να  υποβάλουν ανακριβή δήλωση, με όλες τις επιπτώσεις που έχει αυτό.

Φορολόγηση του εισοδήματος από κινητές αξίες που αποκτάται από την μεταβίβαση ομολόγων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης τους.

Με τον νόμο 4051/29-02-2012, άλλαξε η φορολογική αντιμετώπιση του υπερτιμήματος από αποκτάτε από την πώληση ομολόγων.
Πιο συγκεκριμένα ορίζεται ως εισόδημα από κινητές αξίες αυτό που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από τη μεταβίβαση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και εταιρικών ομολόγων σε τιμή ανώτερης της τιμής κτήσης τους.
Μετά την τροποποίηση  αυτή συνάγεται ότι ως εισόδημα από κινητές αξίες θεωρείται αυτό που αποκτάται από τη μεταβίβαση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και εταιρικών ομολόγων, χωρίς ο νόμος να κάνει διάκριση αν πρόκειται για ομόλογα ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης.

Περαιτέρω, ορίζεται, ότι στα εισοδήματα αυτά ενεργείται παρακράτηση έναντι του φόρου που αναλογεί, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%). Με την παρακράτηση αυτή δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, φυσικών ή νομικών προσώπων, αλλά τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, συμψηφιζομένου του φόρου που παρακρατήθηκε.

Όπως αναφέρεται στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1102/13.5.2013:

«Κατόπιν των ανωτέρω και με βάση τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο:
i) Για τα ποσά (κεφαλαιακό κέρδος) από ομόλογα (Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικά) που αποκτήθηκαν από ημεδαπούς δικαιούχους από 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012, οι Τράπεζες καθώς και οι Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών θα πρέπει να διαβιβάσουν στην Γ.Γ.Π.Σ. μέχρι 17 Μαΐου 2013, καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των δικαιούχων – συνδικαιούχων (όνομα ή επωνυμία και Α.Φ.Μ.), το ποσό της υπεραξίας που αυτοί απέκτησαν στο πιο πάνω χρονικό διάστημα από κάθε συναλλαγή στους ανωτέρω τίτλους, το οποίο φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, καθώς και το ποσό του φόρου που ενδεχομένως παρακρατήθηκε σε βάρος των δικαιούχων στα πιο πάνω εισοδήματα. Επιπλέον, στις ίδιες καταστάσεις θα αναγράφονται ξεχωριστά τα εισοδήματα που απέκτησαν οι πιο πάνω δικαιούχοι από ημεδαπά εταιρικά ομόλογα του ν. 3156/2003, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως 28.2.2012 (δηλαδή πριν τη ψήφιση του ν. 4051/2012), προκειμένου να μην υπαχθούν σε φορολόγηση με τις γενικές διατάξεις. Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, η Γ.Γ.Π.Σ. θα εμφανίσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013, μήνυμα στο οποίο θα αναφέρεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης των αναλογούντων κατά δικαιούχο ποσών, καθώς και το συνολικό ποσό της υπεραξίας που αποκτήθηκε, προκειμένου οι δικαιούχοι να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις για τα πιο πάνω εισοδήματα. Ο κάθε δικαιούχος – συνδικαιούχος θα έχει την υποχρέωση για την ορθή συμπλήρωση των οικείων κωδικών (ΚΑ: 291, 292). Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τα πιο πάνω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από τη Γ.Γ.Π.Σ. για λόγους ελεγκτικής επαλήθευσης. Για τα εν λόγω εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του 2012 οι Τράπεζες και οι Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών θα πρέπει να εκδώσουν βεβαιώσεις στους δικαιούχους με το σχετικό ποσό της υπεραξίας.»
Συνεπώς οι φορολογούμενοι που έχουν εισόδημα από ομόλογα, θα πρέπει να τα δηλώσουν, όχι στον κωδικό 659 , αλλά στους κωδικούς 291 -292 του πίνακα 4 περίπτωση ΣΤ «Κινητές αξίες ημεδαπής προέλευσης που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις» και τον φόρο που έχει παρακρατηθεί στους κωδικούς 293 – 294 του πίνακα 8.»Προκαταβληθέντες – Παρακρατηθέντες φόροι».

Η απόφαση 1102/2013 διευκρινίζει για τις εταιρίες ότι:

« Τέλος, επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που εταιρεία μεταβιβάσει ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικό ομόλογο πριν από τη λήξη του σε τιμή μικρότερη της τιμής αγοράς του, η ζημία που προκύπτει από την πράξη αυτή της προεξόφλησης, μετά τον συνυπολογισμό των δεδουλευμένων τόκων μέχρι την ημέρα της μεταβίβασης, αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, καθόσον και το κέρδος (ωφέλεια) που προκύπτει από την ίδια αιτία φορολογείται με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. (Δ12 1054641 ΕΞ 8.4.2011 έγγραφο μας).»
Πότε εκπίπτει η μισθοδοσία  από τα ακαθάριστα έσοδα.

Ένα ακόμη θέμα που έχουμε διαπιστώσει και θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στους επιτηδευματίες και τις εταιρίες που απασχολούν προσωπικό είναι αυτό της έκπτωσης των δαπανών μισθοδοσίας.
Για το θέμα σας παραθέτουμε την ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο τεύχος 374 του περιοδικού Λογιστική PROSVASIS, του συνεργάτη μας Γ. Κορομηλά (Φορολογικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Συγγραφέας).

« Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης – Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού

1. Ισχύουσες διατάξεις
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού, εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών.

2. Δηλώσεις οικονομικών ετών 2011 και 2012

Με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1053/24.3.2011 «Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2011: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3)», η διοίκηση έκανε δεκτό ότι στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές ή δεν έχουν καταλογιστεί ή δεν έχει υποβληθεί Α.Π.Δ. προς το Ι.Κ.Α., ο υπόχρεος μπορούσε να υποβάλλει αίτηση προς το οικείο ασφαλιστικό ταμείο για την βεβαίωση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και στοιχεία της αίτησης αυτής να συνυποβάλλει με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή, διατηρείτο το δικαίωμα αναγνώρισης της δαπάνης μισθοδοσίας.

Τα ανωτέρω, εκτός από το οικονομικό έτος 2011, είχαν γίνει δεκτά και για το οικονομικό έτος 2012 με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1101/24.4.2012 «Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2012: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3)», η οποία παραπέμπει στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1235/24.11.2011 «Οδηγίες συμπλήρωσης κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης» η οποία με τη σειρά της παραπέμπει στην ΠΟΛ. 1053/24.3.2011.

Κατά συνέπεια για τα οικονομικά έτη 2011 και 2012 αναγνωρίζονταν οι δαπάνες μισθοδοσίας και αμοιβής προσωπικού εφόσον είχε υποβληθεί η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), ή είχε υποβληθεί αίτηση προς το ασφαλιστικό ταμείο για την βεβαίωση των εισφορών.

3. Δηλώσεις οικονομικού έτους 2013
Στην περίπτωση ιη’ της παραγράφου 2 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1123/29.5.2013 «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2013 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή» ορίζεται ότι με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε5)  συνυποβάλλεται κατάσταση η οποία περιλαμβάνει :
α) Πίνακα με τα ποσά της φορολογικής αναμόρφωσης κατά κατηγορία δαπανών.
β) Πίνακα με τα ποσά των φόρων που έχουν αποδοθεί.
γ) Πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται ο αριθμός των κινητών τηλεφώνων και ο αριθμός των απασχολουμένων στην επιχείρηση.
δ) Πίνακα στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα αυτοκίνητα της επιχείρησης με τα κυβικά τους.

Σημειώνεται ότι ειδικά για τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής προσωπικού πρέπει να έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές όπως ορίζεται στην υποπερίπτωση αα’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι, με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1123/29.5.2013 ανακαλείται η θέση της διοίκησης που είχε εκφραστεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1053/24.3.2011, σύμφωνα με την οποία «αν δεν έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές ή δεν έχουν καταλογιστεί ή δεν έχει υποβληθεί Α.Π.Δ. προς το Ι.Κ.Α., ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση προς το οικείο ασφαλιστικό ταμείο για την βεβαίωση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και στοιχεία της αίτησης αυτής συνυποβάλλονται με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή, διατηρείται το δικαίωμα αναγνώρισης της δαπάνης μισθοδοσίας, εφόσον συντρέχουν τα προαναφερόμενα.».
Δηλαδή, ενώ για τα οικονομικά έτη 2011 και 2012 αναγνωρίζονταν οι δαπάνες μισθοδοσίας και αμοιβής προσωπικού εφόσον είχε υποβληθεί η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), ή είχε υποβληθεί αίτηση προς το ασφαλιστικό ταμείο για την βεβαίωση των εισφορών, για τις δηλώσεις του οικονομικού έτους 2013 εφόσον αυτές δεν έχουν καταβληθεί ή εφόσον δεν έχουν βεβαιωθεί (με Πράξη Επιβολής Εισφορών από το αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο), θα πρέπει να αναμορφωθούν φορολογικά.

Κατά συνέπεια η διοίκηση επανέρχεται στην αρχική της θέση η οποία είχε εκφραστεί με διάφορα έγγραφα όπως και το με Αρ. Πρωτ. 1024099/10325/Β0012/9.7.2007 στην παράγραφο 4 του οποίου αναφέρεται ότι, η μοναδική διαδικασία μέσω της οποίας βεβαιώνονται ή καταλογίζονται από το Ι.Κ.Α. μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές από εργοδότες αποτελεί η σύνταξη Πράξεων Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/1951, κατόπιν διενέργειας ελέγχου από τους εντεταλμένους υπαλλήλους του Ι.Κ.Α., προκύπτει, ότι για τις επιχειρήσεις (εργοδότες) που έχουν υποβάλλει τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) αλλά δεν έχουν καταβάλλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές δεν υπάρχει βεβαίωση και επομένως, δεν μπορούν να εκπέσουν τη δαπάνη μισθοδοσίας από τα ακαθάριστα έσοδα τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση ο’ της παραγράφου 3 του κεφαλαίου Α’ της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1121/29.5.2013 «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. και απόδοση του οφειλόμενου ποσού», δεν γίνεται αναφορά για τις δαπάνες μισθοδοσίας και αμοιβής προσωπικού δηλαδή ότι, πρέπει να έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικότερα στην εγκύκλιο αυτή αναφέρεται ότι συνυποβάλλεται κατάσταση, όπως το συνημμένο, σε αυτή, παράρτημα «Β», η οποία περιλαμβάνει :

α) Πίνακα με τα ποσά της φορολογικής αναμόρφωσης κατά κατηγορία δαπανών,
β) Πίνακα με τα ποσά των φόρων που έχουν αποδοθεί,
γ) Δήλωση του αριθμού (πλήθος) των κινητών τηλεφώνων που έχει χορηγήσει η επιχείρηση στο προσωπικό της και του αριθμού των απασχολουμένων σε αυτή,
δ) Πίνακα στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. της επιχείρησης με τον αριθμό κυκλοφορίας και τον κυβισμό τους, αντίστοιχα.

Οι ναυτικές εταιρείες του Ν. 959/1979 και τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 δεν υποβάλλουν κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. Τα γραφεία αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων του Α.Ν. 89/1967 (Ν. 3427/2005) υποχρεούνται σε υποβολή της εν λόγω κατάστασης, όμως μόνο για τις δαπάνες που δεν καλύπτονται από τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο Κ.Β.Σ.

4. Εύλογα ερωτήματα
α) Εφόσον λοιπόν αλλάζει η θέση της διοίκησης, αυτό δεν θα έπρεπε να αναγραφεί σε όλες τις σχετικές εγκυκλίους, είτε αυτές αφορούν τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 είτε αυτές αφορούν τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101, είτε αυτές αφορούν τις δηλώσεις των ασκούντων ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα;
β) Τι θα γίνει με όσα φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος χωρίς να αναμορφώσουν τα αποτελέσματά τους με τις υπόψη δαπάνες;
γ) Μήπως πρέπει και φέτος να ισχύσουν τα οριζόμενα από την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1053/24.3.2011 διότι η όποια αλλαγή θέσης της διοίκησης δεν μπορεί να αιφνιδιάζει φορολογούμενους και λογιστές – φοροτεχνικούς, ειδικά κατά τη διάρκεια υποβολής των δηλώσεων;
δ) Τώρα θυμήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών ότι η υποβολή Α.Π.Δ., ως προϋπόθεση αναγνώρισης της δαπάνης, δεν προβλέπεται στο νόμο; Αν η απάντηση είναι ναι, τότε η θέση της διοίκησης που είχε εκφραστεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1053/24.3.2011 ήταν νόμιμη; Δηλαδή πότε θυμούνται κάποιοι τη νομιμότητα;
5. Έκπτωση δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού όταν οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τρίτο πρόσωπο

Επιχείρηση που έχει αναλάβει ως υπεργολάβος την εκτέλεση μέρους τεχνικού έργου από τον ανάδοχο του έργου, απασχολεί εργατικό προσωπικό που ανήκει στην ίδια και στο οποίο καταβάλλονται όλες οι νόμιμες συμβατικές αμοιβές τους (μισθοί κ.λπ.), εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές τους στον αρμόδιο ασφαλιστικό οργανισμό (Ι.Κ.Α. κ.λπ.) που καταβάλλονται, ύστερα από συμφωνία, από τον ανάδοχο του έργου. Στο ερώτημα αν η ανωτέρω επιχείρηση μπορεί να εκπέσει (φορολογικά) τις δαπάνες αυτές, η διοίκηση με το έγγραφο με Αρ. Πρωτ.  1054601/30.7.1999 διευκρίνισε τα ακόλουθα :
α) Από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, προβλέπεται η έκπτωση από τα  ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης των εξόδων μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού εφ’ όσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση για την καταβολή εισφορών.
β) Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για την αναγνώριση ως δαπάνης εκπιπτόμενης από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης των ποσών που καταβάλλονται για μισθοδοσία (μισθοί, ημερομίσθια) στους εργαζόμενους που απασχολεί, απαιτείται εφ’ όσον δεν προβλέπεται μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, να έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί.

Κατά συνέπεια οι δαπάνες μισθοδοσίας που καταβάλλονται σύμφωνα με τα πιο πάνω στο προσωπικό, αποτελούν εκπιπτόμενη δαπάνη, εφ’ όσον καταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές τους, έστω και από τρίτο πρόσωπο, που δεν βαρύνεται γι’ αυτό από σχετική διάταξη νόμου.»

Προσοχή : Το ποσό των παραπάνω ασφαλιστικών εισφορών, εφ’ όσον συμφωνήθηκε να καταβληθεί από τον ανάδοχο του έργου (από τρίτο) για λογαριασμό της επιχείρησης, θεωρείται ακαθάριστο έσοδο αυτής ως προσαύξηση του εργολαβικού ανταλλάγματος και υπάρχει αντίστοιχα υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος σε αυτό με τον ισχύοντα συντελεστή, πλέον της αξίας του έργου στο οποίο θα γίνει παρακράτηση, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 2238/1994.»

 Παρ όλο που έχει ζητηθεί το υπουργείο δεν έχει πάρει ακόμη θέση πάνω στο θέμα. Να σημειωθεί ότι πολλές δηλώσεις έχουν κατατεθεί χωρίς να λάβουν υπόψη τους αυτή την διαφοροποίηση.
Θεωρούμε ότι πρέπει το υπουργείο να πάρει θέση άμεσα και αν επιμένει στην θέση του ότι η αποστολή της ΑΠΔ, δεν καλύπτει την έκπτωση της δαπάνης μισθοδοσίας να δώσει εύλογο χρονικό διάστημα στους φορολογούμενους ώστε να καταθέσουν τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμα και χωρίς να επηρεάζεται ο αυτοέλεγχος που τυχών έχουν κάνει.  

Τι φορολογικές υποχρεώσεις μας περιμένουν τις επόμενες μέρες

Θα θέλαμε να σας παραθέσουμε κάποιες άμεσες υποχρεώσεις που υπάρχουν για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις , διότι με τις συνεχείς παρατάσεις αρκετοί έχουν μπερδευτεί:
Τις επόμενες ημέρες λήγουν οι εξής τρέχουσα και ετήσιες δηλώσεις:

α) Περιοδική δήλωση ΦΠΑ στις 20 Ιουνίου (μετά την αλλαγή που επήλθε και την 1029/3.6.2013, με την οποία ορίζεται ως χρόνος υποβολής των χρεωστικών δηλώσεων η 20η του επόμενου μήνα ή τριμήνου)

β) Δηλώσεις Ειδικού φόρου επί των ακινήτων στις  21 Ιουνίου (με μία παράταση έως τώρα)
 
γ) Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων στις 25η Ιουνίου (το σύστημα έχει ανοίξει, αλλά η ΑΕ & ΕΠΕ δεν έχουν ακόμη οριστικοποιήσει τις εγγραφές τους , αφού κλείνουν ισολογισμό με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, δηλαδή 28.6, τρεις μέρες μετά)

δ) Δηλώσεις  ΟΕ & ΕΕ στις 26 Ιουνίου (μετά από τρεις  παρατάσεις, εκ των οποίων την Τρίτη την περιμένουμε και επισήμως)

ε) Ανακεφαλαιωτικού πίνακες εισαγωγών – εξαγωγών στις 26 Ιουνίου

στ) Δηλώσεις ΑΕ και ΕΠΕ  στις 28η Ιουνίου  (μετά από δυο παρατάσεις  και με την δήλωση για τις εταιρίες που έχουν ΔΛΠ να μην έχει ανοίξει ακόμη.)

ζ) Δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας  νομικών προσώπων στις  28 Ιουνίου (με  μία παράταση έως τώρα)

η) i)Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 νομικών προσώπων λήγει στις 30 Ιουνίου
ii) Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 φυσικών προσώπων στις 30 Ιουνίου

Το σύστημα για την αποστολή του Ε9 δεν έχει ανοίξει ακόμη

θ) Δηλώσεις φυσικών προσώπων 28 Ιουνίου (με τα χιλιάδες γνωστά προβλήματα)

ι) Ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ στις 15 Ιουλίου.

ια) Οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Ε7) στις 19 Ιουλίου ( με δυο παρατάσεις έως τώρα. Ο τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης δεν έχει βγει ακόμη, όπως και ο τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών αλλά η εφαρμογή θα ανοίξει 24 Ιουνίου)