Ποιος είναι ο πίνακας 6 που αποτελεί “κλειδί” για τη φορολογική μας δήλωση

Του Γεωργίου Πανταζή
Οικονομολόγου, Φοροτεχνικού, Δ/νων της  εταιρείας  EUROPEAN TAX SYMMETRY.

Με τον 4110/2013 από το οικονομικό έτος 2013 (εισοδήματα του 2012), όλοι οι φορολογούμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν όλα τα εισοδήματα τους και αυτά  που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις αλλά και αυτά που έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο (τόκοι, μερίσματα από μετοχές κ.λ.π) ή είναι αφορολόγητα.

 

Ο πίνακας αυτός μέχρι τα εισοδήματα του 2011, δεν ήταν υποχρεωτικός να συμπληρωθεί για τα εισοδήματα αυτά  και συμπληρωνόταν για να μπορέσει ο φορολογούμενος να τα χρησιμοποιήσει για τον σχηματισμό φορολογικών αποθεμάτων.

 

Τι πρέπει να προσέξουμε στην συμπλήρωση του πίνακα 6

 

Κωδικοί 659 – 660. «Εισοδήματα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο, φορολογούνται με ειδικό τρόπο, καθώς και από μερίδια ημεδαπών ΑΕ, ΕΠΕ κτλ.»
Στον κωδικό αυτό γράφουμε  τα χρηματικά ποσά ή τα πραγματικά έσοδα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο (εισόδημα από πράξεις REPOS, αναπηρικές συντάξεις, συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή, σύνταξη και επιδόματα πολύτεκνης μητέρας, κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων και μη εισηγμένων στο Χ.Α., ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας, μερίσματα ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών που απαλλάσσονται από το φόρο κ.λπ.).

 

Γράφουμε ακόμη  τα χρηματικά ποσά ή τα έσοδα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία φορολογούνται με ειδικό τρόπο (π.χ. τόκοι καταθέσεων τραπεζών ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, τόκοι έντοκων γραμματίων του Δημοσίου, τόκοι ομολόγων του Δημοσίου, τόκοι από ομολογίες που εκδίδονται από εταιρίες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, τόκοι ομολογιακών δανείων που εκδίδονται στην αλλοδαπή, αμοιβές και μισθοί μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας που έγινε παρακράτηση φόρου 35%, αποζημίωση Ν.2112/1920, ωφέλεια από πώληση εταιρικού μεριδίου κ.λπ.), όπως αυτά προκύπτουν μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος που τα βαρύνει, καθώς και τα μερίσματα από ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, Ε.Π.Ε., συνεταιρισμούς, τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης κ.λπ. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι τόκοι καταθέσεων αλλοδαπής προέλευσης, καθώς και τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης παραμένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχος πρέπει να αποδίδει ο ίδιος το φόρο 10% εφάπαξ με τη υποβολή δήλωσης στη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται.

 

Τι θα γίνει με τους τόκους τελικά;

 

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι τόκοι που εισπράχθηκαν μέσα στο 2012 από τραπεζικές καταθέσεις δηλώνονται στη φορολογική δήλωση εφόσον υπερβαίνουν το καθαρό πόσο των 250 ευρώ.

 

Το νομοσχέδιο αναφέρει  

 

– 7. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

«Ειδικά για τα εισοδήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. του οικονομικού έτους 2013 δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους, εφόσον το συνολικό καθαρό ποσό αυτών δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ.» και στην αιτιολογική έκθεση

 

Αιτιολογική έκθεση

 

Με τη διάταξη της παρ. 7 τίθεται εξαίρεση από την υποχρέωση δήλωσης συγκεκριμένων εισοδημάτων από κινητές αξίες, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν το καθαρό ποσό των 250 ευρώ, για το οικονομικό έτος 2013.
Υπενθυμίζουμε ότι στην στο κωδικό 659-660, γράφουμε το καθαρό ποσό . τον φόρο που έχει παρακρατηθεί το γράφουμε στους κωδικούς 433 – 434 «Φόρος που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα της περ. 3 (κωδ.659-660) και στα καθαρά κέρδη της περίπτωσης 5 (κωδ.431 -432 « Καθαρά κέρδη από εταιρίες  κλπ, που φορολογήθηκαν με το άρθρο 10 του ΚΦΕ» δλδ ΟΕ, ΕΕ, Συνεταιρισμοί και λοιπές αστικές εταιρίες)».
Δηλαδή αν έχουμε τόκους 1.000 ευρώ στον 659 θα γράψουμε 900 ευρώ και στον 433 θα γράψουμε τα 100 ευρώ του φόρου.

 

Αντίστοιχα αν έχουμε κέρδη από ΑΕ ή ΕΠΕ 10.000 που έχουν φόρο διανομής 25%, στον 659 θα γράψουμε τα 7.500 ευρώ και στον 433 τα 2.500 ευρώ.

 

Υπάρχουν προβλήματα σήμερα στην συμπλήρωση των κωδικών αυτών;

 

Για μια ακόμη φορά η απάντηση είναι ΝΑΙ και προέρχεται από το κράτος. Αφορά τα εισοδήματα από τα φωτοβολταϊκά μέχρι 10Kwt. Η πληρωμές γίνονται μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και η ΛΑΓΗΕ είναι υποχρεωμένη να στείλει βεβαιώσεις, κάτι βέβαια που όχι μόνο δεν έχει κάνει , αλλά κάνεις δεν γνωρίζει κάτι στην υπηρεσία!!!

 

Ποια εισοδήματα δεν εμπίπτουν στην έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011

 

Κωδικοί 657 – 658: Στους κωδικούς αυτούς πρέπει να γραφτούν τα εισοδήματα πάνω στα οποία δεν θα υπολογισθεί έκτατη εισφορά. Τα εισοδήματα αυτά είναι:
Tο εξωιδρυματικό επίδομα, το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών και γενικά προσώπων που βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας,
οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του 80%,οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης (παρ. 1, άρθρου 14 του ΚΦΕ), τα εφάπαξ της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (εφάπαξ ταμείου πρόνοιας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς),
οι αμοιβές των υπαλλήλων της Ε.Ε. για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 13 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της Ε.Ε. της 8.4.1965 (όπως ισχύει σήμερα), καθώς και οι αμοιβές των προσώπων που αναφέρονται στην ΠΟΛ.1014/22.2.2010.

 

Επίδομα ΟΑΕΔ και ΕΚΑΣ

 

Τα επιδόματα αυτά γράφονται:
Κωδικοί 661-662 για το επίδομα ανεργίας τους ΟΑΕΔ
Κωδικοί 305-306 για το καθαρό ποσό επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ).

 

Τι γίνεται με τις αγροτικές επιδοτήσεις

 

Οι αγρότες πέρα από το εισόδημα που δηλώνουν , πρέπει να δηλώσουν και τις επιδοτήσεις που παίρνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ.

 

Για τη δήλωση αυτή θα χρησιμοποιήσουν την βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

 

Κωδικοί 477-478: Συμπληρώνονται με  τα ποσά των κάθε είδους αγροτικών ενισχύσεων (επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις κ.λπ.) που πήρατε μέσα στο έτος 2012, εκτός των επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της παραγωγής που γράφονται στους Κωδικούς 995-996. Οι επιδοτήσεις των Κωδικών 477-478 δεν λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τεκμηρίων από το 2011.πριν από το έτος αυτό κάποια από τα ποσά των αποζημιώσεων μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων.

 

Άλλους κωδικούς που πρέπει να προσέξουμε

 

Πέρα από τους κωδικούς που αφορούν εισοδήματα που εντάσσονται ή εξαιρούνται από την εισφορά αλληλεγγύης, στον πίνακα υπάρχουν και κωδικοί που πρέπει να προσέξουμε ειδικά την φετινή χρονιά.

 

Κωδικοί 655 – 656: «Καθαρό εισόδημα που δεν υπήρχε την 01-01-2013
Στους κωδικούς αυτούς γράφουμε τα καθαρά ποσά που δεν υπάρχουν την 1.1.2013, ώστε να μην υπολογισθεί προκαταβολή σε αυτά τα ποσά.
Π.χ αν είχαμε ένα εισόδημα από ενοίκια , αλλά πουλήσαμε ή ιδιοκατοικήσαμε, μέσα στο οικονομικό έτος που φορολογείται, το ακίνητο αυτό , με αποτέλεσμα να μην υπάρχει το εισόδημα από ενοίκια την νέα χρονιά, γράφεται στους κωδικούς το ποσό του ενοικίου αυτού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την άποψη μας για φέτος στους κωδικούς αυτούς θα πρέπει να γραφεί και το ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής από ΟΕ και ΕΕ ή κοινωνίες των κωδικών 405 και 406 του πίνακα 4 περίπτωση Γ.
Το οικονομικό έτος 2013 είναι η τελευταία φορά που οι ΟΕ, ΕΕ και κοινωνίες κληρονομικού δικαίου με ανήλικο , θα φορολογηθούν με αυτό τον τρόπο (το 50% των κερδών σαν επιχειρηματική αμοιβή στα μέλη και το υπόλοιπο 50% φόρος στη εταιρία), οπότε το συγκεκριμένο ποσό δεν θα υπάρχει το επόμενος οικονομικό έτος.
Κωδικοί 419 -420: «Ενοίκιο ακινήτων εκτός κύριας κατοικίας, κατοικίας παιδιών που σπουδάζουν και περ. 10»  
Στους κωδικούς αυτούς γράφουμε, για λόγους διασταύρωσης και όχι μόνο, τα ενοίκια που πληρώσαμε για κατοικίες που δεν αποτελούν φοροαπαλλαγή.
Π.χ. αν ενοικιάσαμε μια εξοχική κατοικία για κάποιους μήνες , θα την αναφέρουμε σαν δευτερεύουσα κατοικία στον Πίνακα 5 για να υπολογισθεί η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης και το ενοίκιο που πληρώσαμε θα το αναφέρουμε σε αυτούς τους κωδικούς.
Το ίδιο θα συμβεί και αν ενοικιάσουμε ένα διαμέρισμα στο παιδί μας , προστατευόμενο μέλος, που σπουδάζει όμως στην ίδια πόλη που κατοικούμε.
Κωδικοί 735 -736: «Δαπάνη για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτών κλπ»
Μπορεί από 17.12.2010 έως 31.12.2013, να έχει ανασταλεί το τεκμήριο για την αγορά ή ανέγερση ή χρονομεριστική μίσθωση οποιουδήποτε ακινήτου, περιλαμβανομένης και της κολυμβητικής δεξαμενής (και ελληνικά πισίνας), αλλά τα ποσά της δαπάνης θα πρέπει να τα αναγράψουμε στους κωδικούς αυτούς.
Η αναγραφή γίνεται για δυο λόγους:
α) Γιατί τα ποσά αυτά υπολογίζονται στην ανάλωση κεφαλαίου
β) Για ελεγκτικούς λόγους βεβαίως, διότι μπορεί να μην υπολογίζεται η δαπάνη ως τεκμήριο , αλλά  αυτό δεν σημαίνει ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες δεν θα ελέγχουν την προέλευση των χρημάτων.
Κωδικοί 783 – 784: «Επαναπατριζόμενα κεφάλαια (αρθρ. 18 ν. 3842/10)
Σε αυτούς τους κωδικούς αναγράφουμε τα ποσά που επαναπατρίστηκαν με τον παραπάνω νόμο. Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι τα ποσά αυτά δεν μπορούν να καλύψουν αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης αλλά μόνο αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας.