Εισόδημα από τόκους

Με βάση τις ανακοινώσεις του ΥΠΟΙΚ τόκοι ανά φορολογούμενο ύψους έως 250 ευρώ δεν δηλώνονται. Να σημειωθεί πάντως ότι οι απαντήσεις έχουν δοθεί με βάση τις προφορικές ανακοινώσεις του ΥΠΟΙΚ. Αναμένεται έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης ή ψήφιση σχετικής διάταξης από το υπουργείο. Απαντά στις ερωτήσεις σας ο λογιστής φοροτεχνικός Αντώνης Μουζάκης.

Έχω τόκους από καταθέσεις σε κοινό λογ/μο μαζί με την σύζυγο και τα παιδιά μου. Το ένα παιδί εργάζεται και έχει εισόδημα 2.000 ευρώ το άλλο παιδί δεν εργάζεται και δεν έχει εισόδημα. Αν δηλώσουν τους τόκους καταθέσεων θα θεωρηθεί τεκμήριο; (επί της ουσίας εγώ ως γονέας τους δίνω τους τόκους μικροποσά έως 1.000 ετησίως για να μπορούν να επιβιώσουν). Το πρώτο παιδί θα υποβάλλει φορολογική δήλωση για πρώτη φορά και το δεύτερο παιδί θα υποβάλει μηδενική δήλωση.

Οι τόκοι καταθέσεων είναι έσοδο άρα δεν θεωρούνται τεκμήριο.

Το όριο των 250 ευρώ από τόκους αφορά κάθε λογαριασμό ή στο σύνολο των λογαριασμών που έχει κάποιος; 

 
Το σύνολο των λογαριασμών, πάντα σύμφωνα με όσα εξήγγειλε ο Γ.Γ.Εσόδων.

Ποιοι τόκοι δηλώνονται; Οι μεικτοί μετά φόρων ή οι καθαροί που πιστώνονται στους λογαριασμούς;

Στον κωδικό 659 – 660 το καθαρό ποσό και στους κωδ. 433 – 434 ο φόρος που  παρακρατήθηκε.

Αφορά την δήλωση των τόκων καταθέσεων. Τελικά τι ισχύει; Τα ποσά θα δηλωθούν κατευθείαν από τις τράπεζες; Και οι φορολογούμενοι δεν έχουν την υποχρέωση να τους δηλώσουν; Τα 250 ευρώ είναι το συνολικό ποσό από διάφορες τράπεζες ή αφορά κάθε τράπεζα; Μεμονωμένοι τόκοι θα αναγραφούν προ φόρων ή μετά φόρων;

Οι 4 μεγάλες τράπεζες θα δώσουν τα στοιχεία στην ΓΓΠΣ. Το όριο των 250 ευρώ άφορα στο  σύνολο των καταθέσεων. Οι τόκοι θα αναγραφούν ως εξής: στον κωδικό 659 – 660 το  καθαρό ποσό και στους κωδ. 433 – 434 ο φόρος που παρακρατήθηκε.

Τόκοι καταθέσεων από ανήλικα τέκνα και ο χειρισμός τους;

Ως ανήλικα είναι προστατευόμενα μέλη άρα τους τόκους δηλώνει ο γονέας.

Είμαστε παντρεμένο, τρίτεκνο ζευγάρι μισθωτών. Το συνολικό εισόδημα από τους μισθούς μας είναι κάτω από τις 45.000 ευρώ. Με τους τόκους των καταθέσεων και το τριτεκνικό επίδομα (για το 2012) που λάβαμε από τον ΟΓΑ, υπερβαίνουμε οριακά τις 45.000 ευρώ που είναι το όριο για την απόδοση για το 2013, του τριτεκνικού επιδόματος των 1.500 ευρώ. Ο νόμος 4141 (ΦΕΚ 81/2013) παράγρ. 1 του άρθρου 40 «ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων» προβλέπει τα εξής: καταβάλλεται ειδικά στις οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, το οποίο ορίζεται σε πεντακόσια (500) ευρώ κατ’ έτος για κάθε τέκνο, εφόσον το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις τρίτεκνες οικογένειες. Το ως άνω όριο οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις τετράτεκνες οικογένειες και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα”. Η ερώτηση είναι εάν οι τόκοι των καταθέσεων και το περσινό τριτεκνικό επίδομα (κωδ. 659 και 660, έντυπο Ε1) θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα ή συνυπολογίζονται μόνο για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης; 

Θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα και υπολογίζονται τόσο για την εισφορά  αλληλεγγύης, όσο και για το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των  οποιονδήποτε επιδομάτων. Η θέση που έχει υιοθετήσει το Υπ. Οικονομικών είναι ότι στην  έννοια του εισοδήματος, βάσει της ΠΟΛ. 19/1985 διαταγής, περιλαμβάνεται το πραγματικό  ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο εισόδημα του φορολογουμένου.

Τόκοι από προθεσμιακή κοινή (για ευνόητους λόγους) κατάθεση π.χ. 150.000 δύο αδελφών με συνδικαιούχους και τους δύο, αλλά με διαφορετικό ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο (78% & 22%). Πως πρέπει να δηλωθούν; Υπάρχουν και οι τόκοι από άλλους λογαριασμούς, που ναι μεν είναι συνδικαιούχοι, αλλά τα χρήματα δεν είναι κοινά, είναι του ενός από τους δύο. 

Μπορούν να δηλωθούν είτε κατά το ποσοστό συμμετοχής  του καθενός στο  λογαριασμό, όταν αυτό μπορεί να αποδειχθεί, είτε από το βασικό κύριο του λογαριασμού.
Αν δηλώσουμε τους τόκους σε έναν συνδικαιούχο που είναι άνεργος το 2012 και έχει μηδενικό εισόδημα για να γλυτώσουμε την έκτακτη εισφορά θα υπάρξει πρόβλημα; Το ρωτάω αυτό γιατί τα χρήματα του κεφαλαίου που έχω στην τράπεζα υπάρχει περίπτωση να το χρησιμοποιήσω εγώ για κάποια αγορά ακινήτου. Λέτε να υπάρχει διασταύρωση στοιχειών;

Φυσικά και το Υπουργείο Οικονομικών έχει πλέον τη δυνατότητα να διασταυρώσει όλα  τα στοιχεία καταθέσεων και όχι μόνο.

Σε ποιους κωδικούς της δήλωσης πρέπει να αναφέρουμε τους τόκους (σε αυτούς με τα μερίσματα ..;)

Ναι στον κωδικό 659 – 660 το καθαρό ποσό και στους κωδ. 433 – 434 ο φόρος που  παρακρατήθηκε.

Στον πίνακα 6, κωδικοί 659 και 660 αναγράφονται οι τόκοι καταθέσεων προ φόρου ή μετά φόρου; Στον ίδιο πίνακα στους κωδικούς 433 και 434 αναγράφονται οι παρακρατηθέντες φόροι από τους τόκους καταθέσεων;

Οι τόκοι γράφονται μετά την αφαίρεση φόρου στο 659- 660 και οι φόροι στους  κωδικούς 433-434.

Οι τόκοι που έχουν προκαταβληθεί τον Οκτώβριο του 2012 αλλά αφορούν το κλείσιμο των χρημάτων από τον Οκτώβριο 2012 έως Οκτώβριο 2013 θα πρέπει να γραφτούν στην φετινή δήλωση;

Θα δηλωθούν σύμφωνα με την βεβαίωση τόκων που χορηγεί η τράπεζα για την περίοδο  που αφορούν.

Θα ήθελα να μου πείτε αν θα πρέπει στην δήλωση μου να βάλω μόνο τους τόκους από καταθέσεις και ομόλογα(οεδ) και όχι το σύνολο που θα προκύπτει από το άθροισμα τόκων και της ζημίας των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου λόγω psi; 

Δηλώνεται το κέρδος.
Αν έχω ετήσιο εισόδημα μόνο από τόκους καταθέσεων πάνω από 12.000 και κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο, θα φορολογηθώ ξανά από οποιοδήποτε άλλο φόρο εκτός από το 15% που φορολογήθηκα στην τράπεζα; Πρέπει να μαζέψω αποδείξεις ίσες με το 25% του εισοδήματος μου;
Θα σας επιβληθεί μόνο έκτακτη εισφορά.  δεν χρειάζονται αποδείξεις.

Είμαι παντρεμένος και έχω τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομά μου μόνο. Το ίδιο και η σύζυγός μου. Οι τόκοι που αναλογούν στο όνομά μου είναι λιγότεροι από 250 ευρώ. Οι τόκοι στο όνομα της συζύγου είναι πάνω από 250 ευρώ. Πρέπει εγώ να δηλώσω τους δικούς μου τόκους στον κωδικό 659 ή αρκεί μόνο να δηλωθούν οι τόκοι της συζύγου στον κωδικό 660 και ο 659 να μείνει κενός; Εάν υπάρχει κοινός λογαριασμός με πολλά ονόματα, σε ποιο όνομα δηλώνονται οι τόκοι; Μπορούν να επιμεριστούν εξ΄ ίσου σε κάθε όνομα; Εφ΄ όσον επιμεριστούν και στο κάθε μέρος αντίστοιχα ποσό μικρότερο των 250 ευρώ, τότε μπορεί να μη δηλωθούν καθόλου;

Αναμένουμε γραπτές οδηγίες από το Υπ. Οικονομικών.

Εάν σε τραπεζικό λογαριασμό υπάρχει ανήλικο παιδί οι τόκοι πώς δηλώνονται; Και τα 250 ευρώ είναι ανά λογαριασμό ή ανά καταθέτη;

Τα 250 ευρώ είναι για το σύνολο των καταθέσεων. Οι τόκοι του ανηλίκου δηλώνονται  από τον γονέα.

Οι τόκοι καταθέσεων συνυπολογίζονται με το εισόδημα από μισθούς για να καλύψουν τα τεκμήρια; Έχω εισόδημα 14.000 ευρώ και τόκους 500 ευρώ. Παρακαλώ να μου γνωρίσετε εάν στο εισόδημα πρέπει να προστεθούν οι τόκοι  για να υπολογισθεί το ποσόν των αποδείξεων που πρέπει να έχω.

Το ποσό των τόκων καλύπτει τεκμήρια.  για το ποσό των τόκων δεν χρειάζονται  αποδείξεις.

Αν προσημειωθούν οι τόκοι καταθέσεων στις φορολογικές δηλώσεις τότε τι θα γίνει στους κοινούς λογαριασμούς πως θα επιμεριστούν στους άλλους δικαιούχους; 

Αναμένουμε γραπτές οδηγίες από το Υπ. Οικονομικών.

Για να δοθεί το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό “φορολογητέο” εισόδημα όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ. Σε αυτό περιλαμβάνονται και τα εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί διαφορετικά ή δεν φορολογούνται καθόλου, όπως το πολυτεκνικό επίδομα που πήρε η σύζυγος (κωδικός 660) και οι τόκοι και τα μερίσματα (κωδικός 659);

Λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό “φορολογητέο” εισόδημα  (Αρ.Πρ.:  Δ27/οικ.25530/790/21.11.2012).
 
Μέχρι και πέρσι οι αποδείξεις που έπρεπε κάποιος να συγκεντρώσει ήταν το 25% του συνολικού εισοδήματος που ανέγραφε ο φορολογούμενος στον πίνακα 4 (4α έως και 4ζ). Τα χρηματικά ποσά που αναγράφονταν στον κωδικό 659 (π.χ. τόκοι καταθέσεων) αύξαναν το εισόδημα μόνο για τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης, χωρίς να αλλάζουν το ποσό του συνολικού εισοδήματος το 25% του οποίου ο φορολογούμενος θα έπρεπε να συγκεντρώσει σε αποδείξεις. Στην φετινή φορολογική δήλωση αυτό έχει αλλάξει; Εάν ναι τι ισχύει; Σύμφωνα με το εκκαθαριστικό οικ. έτους 2012 μου κράτησαν προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Το ποσό της προκαταβολής θα πρέπει να το γράψω στην φετινή δήλωση Ε1 στον κωδικό 901; 

Για τον υπολογισμό των αποδείξεων ισχύει φέτος το ίδιο όπως και πέρυσι. Η  προκαταβολή δεν χρειάζεται να γραφεί στον κωδικό 901 γιατί είναι ήδη καταχωρημένη στο  σύστημα της ΓΓΠΣ.

Είναι γνωστό ότι το ποσό των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούμενος ανέρχεται στο 25% του εισοδήματος. Στον υπολογισμό του εισοδήματος πρέπει να προσθέσουμε τους τόκους και τα ενοίκια;

Μόνο τα ενοίκια προσμετρούνται, όχι οι τόκοι.

Οι τόκοι καταθέσεων καταχωρούνται προ ή μετά την παρακράτηση των φόρων; Τα τεκμήρια της συζύγου που δεν έχει εισόδημα καλύπτονται από το εισόδημα (που είναι μεγαλύτερο) του συζύγου; Υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το Ε9 μπορώ να διαγράψω άγονα ορεινά αγροτεμάχια χωρίς να υπάρχει μεταβίβαση; Γγια το 25% των αποδείξεων προστίθενται και τα ποσά του κωδ.659-660;

Οι τόκοι μετά την παρακράτηση φόρων. Το εισόδημα του ενός συζύγου καλύπτει το  τεκμήριο του άλλου. Δεν διαγράφονται ακίνητα που μου ανήκουν χωρίς να έχει γίνει  μεταβίβαση (πρέπει να μνημονεύσετε αριθμούς συμβολαίων).   Για το 25%  των αποδείξεων  δεν λαμβάνονται υπόψη οι κωδ. 659-660.

Αν δεν δηλώσω τους τόκους των καταθέσεων της οικογενείας μου θα γίνει έλεγχος από την ΔΟΥ; Αν τους βρουν τότε τι γίνεται; 

Οι τόκοι πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν αλλιώς θα έχετε τις κυρώσεις που ορίζει ο  νόμος.

Μπορεί ο φοιτητής να κάνει δήλωση (έχει από τόκους σαν συνδικαιούχος πάνω από 8000ευρω) το ποσόν αυτό εάν κάνει δήλωση μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε πόθεν έσχες 2 τι ισχύει για τους αυθαίρετους χώρους δηλώνονται και που Ε1 και Ε9;

Οι τόκοι λαμβάνονται υπόψη για κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης  περιουσιακών στοιχείων. 

 

Έχω από τόκους καταθέσεων περίπου 4000 ευρώ και ζημιά από ομόλογα ελληνικού δημοσίου 7000 ευρώ. Υπάρχει περίπτωση συμψηφισμού; 

Όχι.

Οι τόκοι καταθέσεων στο εξωτερικό (σε χώρα – μέλος της ΕΕ, με φορολόγηση στην πηγή) πρέπει να δηλωθούν στην φορολογική δήλωση;; Εάν ναι, σε ποιόν κωδικό και τι δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν;;;

Στον κωδικό  659 – 660 και χρειάζεται βεβαίωση τόκων από την τράπεζα.

Τι ποσό τόκων στεγαστικών δανείων πρέπει να δηλωθεί;

Δεν υπάρχει όριο, η ωφέλεια ανέρχεται στο 10% των τόκων για κατοικία μέχρι 120  τ.μ. και μέχρι ποσού στεγαστικού δανείου 200.000,00 ευρώ.

Είμαι μισθωτός, έχουν πει ότι φέτος δηλώνουμε όλα τα εισοδήματα, για τις μετοχές θα δηλώσουμε κ το κέρδος/υπεραξία πώλησης από μια μετοχή (μέσα στο 2012), αν έχουμε ζημιά από άλλες; Συμψηφίζεται, ή όχι. Θα δηλώσουμε όλο το χαρτοφυλάκιο μας σε μετοχές; Κάπου διάβασα ότι δηλώνουμε ποσό κερδών πάνω από 12000 ευρώ, σχύει αυτό; 

Δεν δηλώνεται το ποσό του χαρτοφυλακίου και στους κωδικούς 659 – 600 δηλώνεται το  κέρδος αν υπάρχει από το σύνολο των αγοροπωλησιών.

Το όριο των 250 ευρώ για τους τόκους είναι ανά τραπεζικό λογαριασμό ή για το σύνολο όλων στο έτος; 

Το σύνολο από όλους τους λογαριασμούς. Αναμένουμε διευκρινίσεις.

Πως θα δηλωθούν τελικά οι τόκοι σε λογαριασμό συνδικαιούχων; Μπορεί να τους δηλώσει μόνο ένας, αφού ο άλλος είναι συνδικαιούχος μόνο για λόγους ασφαλείας; Πότε θα εκδοθεί η απόφαση να τελειώνουμε; Φέτος έχουμε επιστροφή και βιαζόμαστε να τελειώνουμε. Να τα δηλώσω μόνο εγώ; Είμαι καλυμμένος; 

Δεν έχει διευκρινιστεί.

Είχα μια τρίμηνη προθεσμιακή κατάθεση από 1/11/2011 μέχρι 31/1/2012. Η προθεσμιακή αυτή μου απέφερε τόκους 900 ευρώ στο τρίμηνο. Προχθές πήγα να πάρω βεβαίωση τόκων από την τράπεζα για το 2012 και μου έδωσαν μια βεβαίωση στην οποία φαίνεται ότι εισέπραξα 900 ευρώ την 1/2/2012 ενώ στην ουσία οι τόκοι που πρέπει να δηλωθούν κατά τη γνώμη μου είναι τα 300 ευρώ του Ιανουαρίου του 2012 γιατί τα υπόλοιπα 600 αντιστοιχούν σε τόκους κεφαλαίου των τελευταίων 2 μηνών του 2011. Ποιά είναι η γνώμη σας; Ποιοί τόκοι πρέπει να δηλωθούν; 

Οι τόκοι δηλώνονται στο έτος που αναφέρεται η βεβαίωση της τράπεζας.

Άκουσα στα ΜΜΕ ότι οι τόκοι θα γραφούν αυτομάτως στις δηλώσεις στο πρώτο όνομα, όταν πρόκειται για κοινούς λογαριασμούς. Αυτό όμως δημιουργεί τα εξής προβλήματα: αν δεν μεριστεί ισοδύναμα στους κοινούς καταθέτες, τότε πολύ πιθανό ο πρώτος να πληρώσει φόρο αλληλεγγύης μέχρι και 3 φορές περισσότερο (αντί 1%, 3%)!!! Εκτός αυτού αν ένας συνδικαιούχος καλύπτει με τους τόκους τεκμήρια, αν δεν φανούν στη δήλωσή του θα τον πιάσουν και τα τεκμήρια!!! Πως μπορεί να γίνει το ορθό, ήτοι πλήρης μερίσματος; Αυτό που άκουσα περί διορθωτικής εκ των υστέρων κρύβει μεγάλη ταλαιπωρία και γραφειοκρατία. Θα μπορεί τουλάχιστον κάθε δικαιούχος να διορθώνει το εμφανιζόμενο ποσό ή μη στη δήλωσή του; 
Δεν έχει διευκρινιστεί.