Οι 52 κωδικοί του Α21 που θα συμπληρώσετε για τα εισπράξετε το επίδομα τέκνων

Eντός της ημέρας (εκτός απροόπτου) αναμένεται να ανέβει στο σύστημα Taxis το έντυπο A21 το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε προκειμένου να εισπράξετε το επίδομα τέκνων. Είναι ένα απαιτητικό έντυπο τεσσάρων σελίδων τη μορφή του οποίου μπορείτε να την δείτε στο σχετικό αφιέρωμα του fpress.gr

 ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Ασφαλώς θα χρειαστείτε και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συλλέξετε προκειμένου να είστε έτοιμοι για την είσπραξη του επιδόματος.

Για να αντεπεξέλθετε και σε αυτό τον βραχνά, θα χρειαστεί να συλλέξετε μια σειρά από πληροφορίες τις οποίες τις παραθέτουμε προκειμένου να είστε έτοιμοι. Προσοχή λοιπόν στον κατάλογο που ακολουθεί:

Ο αιτών συμπληρώνει:

$11.       Όνομα

$12.       Επώνυμο

$13.       Όνομα Πατέρα

$14.       Επώνυμο Πατέρα

$15.       Όνομα Μητέρας

$16.       Επώνυμο Μητέρας

$17.       Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

$18.       Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του (αιτούντος)

$19.       Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του αιτούντος (ΑΜΚΑ)

$110.   Ημερομηνία Γέννησης

$111.   Χώρα Γέννησης

$112.   Χώρα Υπηκοότητας

$113.   Δημότης

$114.   Αριθμός Οικογενειακής Μερίδας

$115.   Διεύθυνση Κατοικίας

$116.   Email

$117.   Οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος, άγαμος, σε διάσταση, διαζευγμένος, χήρος)

$118.   Κατηγορία δικαιούχων στην οποία εμπίπτει (Έλληνας πολίτης, ομογενής, πολίτης χώρας ΕΕ κλπ)

$119.   Όνομα συζύγου

$120.   Επώνυμο Συζύγου

$121.   Όνομα Πατέρα Συζύγου

$122.   Επώνυμο Πατέρα Συζύγου

$123.   Όνομα Μητέρας Συζύγου

$124.   Επώνυμο Μητέρας συζύγου

$125.   Αριθμός ταυτότητας συζύγου

$126.   ΑΦΜ συζύγου

$127.   ΑΜΚΑ συζύγου

$128.   Ημερομηνία γέννησης συζύγου

$129.   Χώρα γέννησης συζύγου

$130.   Υπηκοότητα συζύγου

$131.   Αριθμός οικογενειακής μερίδας συζύγου

$132.   Διεύθυνση κατοικίας συζύγου

$133.   Τηλέφωνο συζύγου

$134.   Email συζύγου

$135.   Όνομα παιδιών

$136.   Επώνυμο παιδιών

$137.   Όνομα πατέρα παιδιού

$138.   Όνομα Μητέρας παιδιού

$139.   Ημερομηνία γέννησης παιδιού

$140.   Χώρα γέννησης παιδιού

$141.   Αριθμός ταυτότητας παιδιού

$142.   Χώρα γέννησης παιδιού

$143.   ΑΦΜ παιδιού

$144.   ΑΜΚΑ παιδιού

$145.   Αριθμός οικογενειακής μερίδας παιδιού

$146.   Διεύθυνση κατοικίας παιδιού

$147.   Βαθμίδα εκπαίδευσης παιδιού

$148.   Ποσοστό αναπηρίας παιδιού

$149.   Χώρα διαμονής παιδιού

$150.   Απάντηση στο ερώτημα αν το παιδί είναι τέκνο από προηγούμενο γάμο, αν είναι αναγνωρισθέν τέκνο, αν υπάρχει κύρια ευθύνη διατροφής ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής

$151.   Απάντηση στο ερώτημα αν ο αιτών διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία 10ετία.

$152.   Τραπεζικός λογαριασμός