Οι καυτοί κωδικοί της φορολογικής δήλωσης

Λίγες εβδομάδες έμειναν για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της φορολογικής μας δήλωσης, αλλά δυστυχώς οι πολλές και σημαντικές αλλαγές που υπάρχουν στα φετεινά έντυπα έχουν δημιουργήσει σοβαρές απορίες.

Το νέο έντυπο Ε1 το οποίο θα υποβάλλουν φέτος περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια φορολογούμενοι,  κυκλοφορεί με πέντε αλλαγές, κυκλοφορεί. Στο έντυπο, για πρώτη φορά θα κληθούμε υποχρεωτικά να δηλώσουμε τους τόκους των καταθέσεων αλλά και όλα τα εισοδήματα από όπου και αν προέρχονται και ανεξάρτητα από το αν έχουν φορολογηθεί ή αν έχουν τύχει απαλλαγής στους κωδικούς 659 και 660, οι οποίοι υπήρχαν και στο παλιό Ε1.

Οι αλλαγές που έχουν γίνει στο Έντυπο Ε1 του οικονομικού έτους 2013 με την προσθήκη των παρακάτω νέων κωδικών είναι οι ακόλουθες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ 019-020        Είστε επιτηδευματίας που φορολογείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 45 ΚΦΕ;

                                    Εάν έχετε μπλοκ Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών αλλά είστε και μισθωτοί, απαντώντας θετικά στο παραπάνω ερώτημα πληρώνετε μειωμένο τέλος επιτηδεύματος 500€ αντί 650€.

ΚΩΔΙΚΟΙ 027-028        Ασκείτε εμπορική επιχείρηση και γεννηθήκατε μέχρι την 31/12/1950;

                                    Συμπληρώνοντας ΝΑΙ στον παραπάνω κωδικό, απαλλάσσεστε από το τέλος επιτηδεύματος διότι μένουν 3 χρόνια μέχρι το 65ο έτος που θεωρείται έτος συνταξιοδότησης.

ΚΩΔΙΚΟΙ 913-914        Ανήκετε στην κατηγορία των βαριά κινητικά αναπήρων με ποσοστό 80%;

Συμπληρώνοντας ΝΑΙ στον παραπάνω κωδικό, έχετε απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η αλλαγή που έχουμε στον Πίνακα 5 είναι οι Κωδικοί 204-205-206 που αφορούν τους αριθμούς παροχής ρεύματος όλων των κατοικιών σε αντίθεση με την Δήλωση του οικονομικού έτους 2012 που προαιρετικά αναγραφόταν ο αριθμός παροχής ρεύματος μόνο για την κύρια κατοικία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΠΟΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΙ 037-038        Δαπάνη αποκατάστασης ακινήτων

                                 (παρ.Α1 και Β1 αρθ.43 και 44 Ν. 4030/2011)

Στον παραπάνω κωδικό αναγράφεται το ποσό της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε για την αποκατάσταση των ακινήτων στην περιοχή «ΓΕΡΑΝΙ» και στην περιοχή «ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

                                                                                                  

ΚΩΔΙΚΟΙ 039-040        Δαπάνη αποκατάστασης διατηρητέων

                                    (Παρ. Α2 άρθ.43 και 44 Ν.4030/2011)

Στον παραπάνω κωδικό αναγράφεται το ποσό της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε για την αποκατάσταση των διατηρητέων ακινήτων στην περιοχή «ΓΕΡΑΝΙ» και στην περιοχή «ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, ανεξάρτητα της χρήσεως τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΕΣ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΙ 333-334        Ποσό που παρακρατήθηκε για ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 Ν. 3986/2011.

Στον παραπάνω κωδικό πρέπει να συμπληρώσετε το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που σας παρακρατήθηκε το 2012 και αναγράφεται στην Βεβαίωση Αποδοχών σας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4Ε. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

Στον πίνακα 4Ε προστέθηκε ο κωδικός 177 τον οποίο καλούνται να συμπληρώσουν όσοι έχουν ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια κατοικιών, η επιφάνεια των οποίων δεν υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά. Θα αναγράψουν εκεί το εισόδημα και όχι στον κωδικό 175. Όσοι συμπληρώσουν το 175, θα πληρώσουν συμπληρωματικό φόρο 3%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ

Η αλλαγή που υπάρχει στον παραπάνω πίνακα είναι ότι πρέπει να αναγραφεί ο ΑΜΚΑ των προσώπων που αναγράφονται ως προστατευόμενα μέλη.

  • Μια άλλη αλλαγή που δημιούργησε σύγχυση φέτος ήταν το θέμα με την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων των νέων που είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους είτε είχαν εισόδημα μέσα στο 2012, είτε όχι. Με τον ν.4152/2013 διευθετήθηκε το ζήτημα με τα προστατευόμενα μέλη, και όσα προστατευόμενα μέλη δεν έχουν εισόδημα ή το εισόδημα τους δεν τους εξαίρει από το δικαίωμα να θεωρούνται προστατευόμενα μέλη , δεν έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Η μόνη υποχρέωση που υπάρχει είναι να πάρουν ΑΦΜ, τον οποίο θα δηλώσουν οι γονείς στην τέταρτη σελίδα στον Πίνακα 9 , μαζί με τον ΑΜΚΑ τους.
  • Οι φορολογούμενοι φέτος καλούνται να αναγράψουν όλα τα εισοδήματα που τις προηγούμενες χρονιές αναγράφονταν προαιρετικά όπως τόκοι καταθέσεων τραπεζών, επίδομα πολυτέκνων κ.λ.π. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι πάνω σε αυτά τα εισοδήματα θα υπολογιστεί εισφορά αλληλεγγύης. Nα διευκρινιστεί ότι οι τόκοι καταθέσεων αναγράφονται υποχρεωτικά όταν είναι πάνω από 250€.