Πως δηλώνονται στο Ε1 και στο Ε9 αυθαίρετα και ημιυπαίθριοι

Του Γεωργίου Πανταζή
Οικονομολόγου, Φοροτεχνικού, Δ/νων της  εταιρείας  EUROPEAN TAX SYMMETRY.

Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι προχώρησαν στην τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων και των αυθαίρετων κτισμάτων τους. Η τακτοποίηση αυτή πρέπει να δηλωθεί με συγκεκριμένους τρόπους στα φετινά φορολογικά έντυπα.

Αναλυτικά, δηλώνονται ως εξής:

 Στο Ε1:

 Στο Ε1 τα Αυθαίρετα κτίσματα και οι Ημιυπαίθριοι Χώροι που τακτοποιήθηκαν, αναγράφονται στην πραγματική τους κατάσταση και χρήση, ανεξάρτητα με ποιο νόμο τακτοποιήθηκαν.

 Στο Ε9:

 Ν. 3775/2009: (Σουφλιάς)

 – οι κλειστοί ημιυπαίθριοι προστίθενται στους κύριους χώρους.

 – τα αυθαίρετα κτίσματα αναγράφονται στην πραγματική τους κατάσταση.

 Ν. 3843/2010: (Μπιρμπίλη)

 – Δεν απαιτείται η προσθήκη ημιυπαίθριων χώρων στους κύριους, εφόσον δεν απαιτείται η αναγραφή του εν λόγω ακινήτου στο Ε9 από άλλη αιτία. Αν βέβαια έχουν δηλωθεί οι ημιυπαίθριοι χώροι σε προηγούμενο Ε9 ως κύριοι ή βοηθητικοί, δεν διαγράφονται.

 – Όταν απαιτείται η αναγραφή στο Ε9 ακινήτου από άλλη αιτία, κατά την αναγραφή του συμπεριλαμβάνονται στους κύριους χώρους του ακινήτου και τα τ.μ. του ημιυπαίθριου. 

 – Δεν απαιτείται η αναγραφή των τακτοποιούμενων χώρων, λόγω μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης, που είχαν δηλωθεί είτε σύμφωνα με τη χρήση τους, είτε ως βοηθητικοί, εφόσον δεν απαιτείται η αναγραφή του εν λόγω ακινήτου στο Ε9 από άλλη αιτία.

 – Όταν οι τακτοποιούμενοι χώροι, λόγω μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης, δεν έχουν δηλωθεί στο Ε9, οι χώροι αυτοί αναγράφονται στη δήλωση Ε9, ως χώροι κύριας χρήσης.

 Ν. 4014/2011: (Παπακωνσταντίνου)

 – Αυθαίρετα κτίσματα που τακτοποιήθηκαν με το νόμο αυτό, δηλώνονται στο Ε9 στην πραγματική τους κατάσταση, το επόμενο από την τακτοποίηση έτος.

 Μη τακτοποιημένοι χώροι:

 – Οι κλειστοί ημιυπαίθριοι προστίθενται στους κύριους χώρους

 – Τα αυθαίρετα κτίσματα αναγράφονται στην πραγματική τους κατάσταση και χρήση

 Αναστολή «Πόθεν Έσχες» για την απόκτηση ακινήτων

 Οι διατάξεις περί πόθεν έσχες (περ. γ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε.)

 Αναστέλλονται από 17/12/2010 μέχρι και 31/12/2013.

 Κατά συνέπεια αναστέλλεται η εφαρμογή του «πόθεν έσχες» για το χρονικό αυτό διάστημα για την απόκτηση όλων των ακινήτων. (πολ. 1165/29.7.2011)

Η αναστολή συνεπώς του πόθεν έσχες ισχύει για:

 α) την αγορά οποιουδήποτε ακινήτου (πρώτης κατοικίας, δευτερεύουσας κατοικίας, εξοχικής κατοικίας, καταστήματος, οικοπέδων, αγροτεμαχίων κ.λπ.),

 β) την ανέγερση οικοδομών,

 γ) τη χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση όλων των ακινήτων,

 δ) την κατασκευή πισίνας.

 Εξαιρούνται επίσης από την επιβολή του φόρου δωρεάς και γονικής παροχής οι δωρεές και οι γονικές παροχές χρημάτων που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων, εφόσον πρόκειται για δαπάνη η οποία κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε., δεν προσαυξάνει την ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου.