Μπροστά στην φορολογική δήλωση – Τι να προσέξετε για να αποφύγετε τις “παγίδες”

Του Γεωργίου Πανταζή
Οικονομολόγου, Φοροτεχνικού, Δ/νων της  εταιρείας  EUROPEAN TAX SYMMETRY.

ο σύστημα  άνοιξε, οι δηλώσεις φυσικών προσώπων μπορούν να σταλούν, αλλά φορολογούμενοι και λογιστικά γραφεία κοιτούν τον υπολογιστή τους και περιμένουν να πάρουν σωστές και ολοκληρωμένες οδηγίες για να μπορέσουν να στείλουν δήλωση.

Δεκάδες προβλήματα είναι σε εκκρεμότητα και όλοι περιμένουμε το υπουργείο, σαν άλλος αφέτης, να βαρέσει την μπιστολιά για αν αρχίσει ο αγώνας.

Δεν είναι ένας ο πυροβολισμός, αλλά πολλοί.

α) Τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας φυσικών προσώπων.

β) Την θέση του με το τι θα γίνει με τους τόκους.

γ) Τι θα γίνει με την διόρθωση των λαθών που υπάρχουν στο αρχείο του taxis.

Δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματα, αλλά τα αναφέρουμε ενδεικτικά.

Σήμερα θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε κάποια από τα προβλήματα έχουν φτάσει σε μας και να δώσουμε οδηγίες για την σωστή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης.

1. Ποιοι υποβάλουν φορολογική δήλωση.

Υποχρέωση να υποβάλει δήλωση, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, έχει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, ή αποκτά εισόδημα που προκύπτει σ’ αυτήν, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο.

Κατ’ εξαίρεση, υποχρέωση να υποβάλει δήλωση δεν έχει φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, αλλά αποτελεί προστατευόμενο μέλος άλλου υποχρέου σε δήλωση. Πρόκειται δηλαδή για μια (τουλάχιστον) απ’ τις κάτωθι περιπτώσεις:

– Άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό. Ειδικά, για τα τέκνα του προηγουμένου εδαφίου καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

– Άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

– Τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω, από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.

– Ανιόντες και των δύο συζύγων.

– Αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω, από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.

– Ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό οποιουδήποτε από τους συζύγους.

Τα πρόσωπα, που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω. Στο όριο του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που αποκτώνται από: 1. Τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά ή από την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα σε πρόσωπα που είναι συγγενείς με αυτόν μέχρι το δεύτερο βαθμό εξ αίματος. 2. Το εξωιδρυματικό επίδομα που καταβάλλεται σε τυφλούς και γενικά σε πρόσωπα που ευρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλων προσώπων (απόλυτος αναπηρία), τα οποία καταβάλλονται στους δικαιούχους από το Δημόσιο ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς και 3. Τα προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται σε άτομα με διάφορες αναπηρίες.
Τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα έχουν την υποχρέωση να λάβουν ΑΦΜ, σε περίπτωση που δεν έχουν.

Οι φορολογούμενοι που θα δηλώσουν τα προστατευόμενα μέλη , θα αναγράψουν το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του προστατευόμενου μέλους στον πίνακα 9 του εντύπου Ε1.  

Αν ο φορολογούμενος κατοικεί στην αλλοδαπή, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι αλληλεγγύως με αυτόν, οι αντιπρόσωποι ή οι πράκτορές του στην Ελλάδα.

2. Τι πρέπει να προσέξουμε στην συμπλήρωση του πίνακας 5 (Προσδιορισμός Ετήσιας Αντικειμενικής Δαπάνης) για την ετήσια αντικειμενική δαπάνη της κατοικίας.   

Πολλοί μας ρωτούν σχετικά με το ποιος δηλώνει την κατοικία, ποιος βαρύνεται με το τεκμήριο διαβίωσης, τι θα κάνουμε με τον αριθμό της παροχής της ΔΕΗ και τι θα κάνουμε με τους νομιμοποιημένους ημιυπαίθριους και τα νομιμοποιημένα αυθαίρετα.

Ας τα πάρουμε από την αρχή.

α) Ποιος βαρύνεται με την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης κατοικίας;

Το βάρος της δαπάνης την φέρει αυτός που κάνει χρήση της κατοικίας.

Κύρια κατοικία.

i) Ο Α έχει αγοράσει ένα διαμέρισμα και κατοικεί σε αυτό. Αυτός βαρύνεται σε την αντικειμενική δαπάνη κατοικίας.

ii) Ο Α έχει ένα ακίνητο και το ενοικιάζει στον Β . Ο Α θα δηλώσει το έσοδο από το ενοίκιο στο Ε2 και ο Β που είναι ο ενοικιαστής    βαρύνεται με την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης.

iii) Ο Α έχει ένα ακίνητο και το παραχωρεί δωρεάν στο Β. Ο Α θα γράψει στο Ε2 την δωρεάν παραχώρηση, και το τεκμαρτό εισόδημα, και ο Β που είναι ο λήπτης της δωρεάν παραχώρησης βαρύνεται με την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης.

iv) Ο πατέρας έχει την κυριότητα ή την επικαρπία ενός διαμερίσματος το οποίο έχει παραχώρησης στην κόρη του , όπου μένει με την οικογένεια της. Ο πατέρας θα γράψει την  δωρεάν παραχώρηση στο τέκνο του στο έντυπο Ε2, χωρίς να δηλώσει εισόδημα, και η κόρη θα έχει το βάρος της Αντικειμενικής δαπάνης.

Το ίδιο θα συμβεί και στην περίπτωση που την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία έχει το παιδί και το ακίνητο κατοικείται από τους γονείς. Σε αυτή την περίπτωση το παιδί  δηλώνει στο έντυπο Ε2 την δωρεάν παραχώρηση και οι γονείς  βαρύνονται με την αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης.

Υπενθυμίζουμε ότι δωρεάν παραχώρηση μιας κύριας κατοικίας επιφάνειας μέχρι 200 τ.μ γίνεται μόνο από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα.

Δευτερεύουσα κατοικία.

i) Οι κατοικίες που ενοικιάζονται από φοιτητές που σπουδάζουν σε πόλη διαφορετική από αυτή που είναι η κύρια κατοικία του φοιτητή, αποτελούν αντικειμενική δαπάνη του γονέα και η κατοικία λογίζεται ως δευτερεύουσα κατοικία.

ii) Δεν υπολογίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών. Προκειμένου για κατοικίες που παραμένουν κενές για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντίγραφων λογαριασμών της ∆.Ε.Η. ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων κ.λπ.) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο το υπ’ όψιν διάστημα.

iii) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του ακινήτου, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης θα υπολογίζεται µε βάση τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας και στη συνέχεια θα γίνεται ο επιμερισμός της, μεταξύ των συνιδιοκτητών, µε βάση τα ποσοστά  συνιδιοκτησίας τους. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας μιας κατοικίας (π.χ. από δύο συνιδιοκτήτες όπου  ο  ένας  έχει  παραχωρήσει το  ποσοστό ιδιοκτησίας του στον άλλο προκειμένου ο τελευταίος να χρησιμοποιήσει την κατοικία στο σύνολό της), η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης που προκύπτει από τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη που χρησιμοποιεί την κατοικία αυτή.

Πως δηλώνονται οι τακτοποιημένοι ημιυπαίθριοι και αυθαίρετοι χώροι.

Από το οικονομικό έτος 2012, όσοι φορολογούμενοι τακτοποίησαν ημιυπαίθριους χώρους με τον νόμο 3843/2010, είναι υποχρεωμένοι να τους δηλώσουν σαν κύριους χώρους στον πίνακα 5, στην αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης. Στο βιβλιαράκι των δηλώσεων του οικονομικού έτους 2012 υπήρχε ειδική αναφορά στον χειρισμό των αυθαιρέτων που είχαν τακτοποιηθεί μέσα στο 2011.

“Οι νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών και αυθαίρετων αλλαγών χρήσης, (υπόγεια και πατάρια) που πραγματοποιήθηκαν με τους ν.4014/2011 και ν.3843/2010, δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα επηρεάσουν τη συμπλήρωση του υποπίνακα αυτού, για το οικονομικό έτος 2012. Αντίθετα μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών νομιμοποίησής τους θα συμπεριληφθούν στις δηλώσεις του οικον. έτους 2013 και στο εξής”.

Την ίδια αντιμετώπιση θα έχουν οι τροποποιηθέντες αυθαίρετοι χώροι και στις φετινές δηλώσεις , οικονομικού έτους 2013, μια και στο βιβλιαράκι οδηγιών για την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων επαναλαμβάνεται ουσιαστικά η ίδια θέση του υπουργείου.

«ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ: Ότι, οι νομιμοποιήσεις των ημιυπαίθριων χώρων σύμφωνα με τον ν.3843/2010 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην συμπλήρωση του υποπίνακα της περίπτωσης 1.
Ωστόσο, οι νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών και αυθαίρετων αλλαγών χρήσης (υπόγεια και πατάρια) που πραγματοποιήθηκαν με τους ν.4014/2011 και ν.3843/2010, δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα επηρεάσουν τη συμπλήρωση του υποπίνακα αυτού, για το οικον. έτος 2013. Αντίθετα μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών νομιμοποίησης τους θα συμπεριληφθούν στις δηλώσεις του οικον. έτους 2014 και εξής.»

Αριθμός Παροχής Ρεύματος

Δεκάδες είναι τα ερωτήματα σχετικά με την αντιμετώπισαν νέων κωδικών που αφορούν τον Αριθμό Παροχής Ρεύματος.

Ας ξεκαθαρίσουμε κάποια θέματα τα όποια έχουν προκύψει.

i) Ποιος είναι ο Αριθμός Παροχής Ρεύματος;

Θα τον αναζητήσετε στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που σας αποστέλλονται από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή πάνω στον μετρητή κατανάλωσης. Θα αναγράψετε τα εννέα πρώτα ψηφία χωρίς κενά. Στην περίπτωση που στο ακίνητο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης για να ηλεκτροδοτείται θα συμπληρώσετε 999999999

ii) Το ακίνητο μου δεν ηλεκτροδοτείται μετά από αίτηση διακοπής που είχα καταθέσει στη ΔΕΗ και επομένως δεν έχω αριθμό παροχής. Τι πρέπει να συμπληρώσω στον αντίστοιχο κωδικό;

Δεν είναι σωστό ότι δεν έχετε αριθμό παροχής αφού είναι ένας μοναδικός αριθμός ο οποίος αναγράφεται πάνω στον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (ρολόι) και χαρακτηρίζει την σύνδεση του συγκεκριμένου ακινήτου με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Θα τον αναζητήσετε σε παλιότερους λογαριασμούς που σας έχουν αποσταλεί.

iii) Το ακίνητο μου δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί και δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης. Τι θα συμπληρώσω στον αντίστοιχο κωδικό;

Η συμπλήρωση του αριθμού παροχής για όλα τα ακίνητα είναι υποχρεωτική. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει μετρητής θα συμπληρώσετε τον εννιαψήφιο αριθμό 999999999.  

Βέβαια όλα αυτά συμβαίνουν σε μια ιδανική κοινωνία (του Πλάτωνα;), μιας και στην χώρα μας υπάρχουν αρκετά προβλήματα με τις παροχές ρεύματος.

Οι απαντήσεις που ακολουθούν αποτελούν προσωπικές απόψεις πάνω σε ζητήματα που έχουν προκύψει.

α) Έχω δυο διαμερίσματα με ένα ρολόι. Ποιος το δηλώνει;

Κατά την άποψη μας και οι δυο δηλώνουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτροδότησης.

β) Έχω ένα διαμέρισμα με δύο ρολόγια. Ποιο από τα δυο δηλώνω;

Κατά την άποψη μας δηλώνεται ένα ρολόι, κατά προτίμηση αυτό με τα μεγαλύτερα τετραγωνικά.

Ο αριθμός παροχής γράφεται:

Από τον χρήση του ακινήτου στο Ε1, ανεξάρτητα αν ο λογαριασμός γράφει το όνομα του ή οποιοδήποτε άλλο όνομα.

Σε περίπτωση που το ακίνητο είναι νοικιασμένο ή έχει παραχωρηθεί δωρεάν, ό ενοικιαστείς ή ο δωρεοδόχος θα αναγράψει τον αριθμό παροχής στον πίνακα 5, αντικειμενική δαπάνη κατοικίας, και ο ιδιοκτήτης θα αναγράψει τον αριθμό παροχής στο Ε2.

Έτσι εκτός από την διασταύρωση που αφορά την πληρωμή του ΕΕΤΗΔΕ (χαράτσι της ΔΕΗ) ή των τετραγωνικών που δηλώνονται στην ΔΕΗ και στο Ε1, μπορεί να γίνει και διασταύρωση του χρήστη και του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

3. Τι γίνεται με τους τόκους και πως θα τους δηλώσω.

Το κλου βέβαια της χρονιάς, πέρα από τον αριθμό παροχής, είναι και η δήλωση των τόκων καταθέσεων.

Πως θα τους βρούμε; Πως θα τους γράψουμε; Ποιος τους δηλώνει;

Ερωτήματα που αναμένουν την απάντηση τους. Μια απάντηση που δεν έρχεται και δεκάδες δηλώσεις που είναι έτοιμες για αποστολή , αλλά δεν αποστέλλονται και είναι σε αναμονή.

Αρκετοί φορολογούμενοι περιμένουν την πυθία της Καραγεώργης Σερβίας, να δώσει τον χρησμό της για τους τόκους.

Σεβαστή η ενημέρωση , από κανάλι σε κανάλι του γ.γ. εσόδων, κ. Θεοχάρη, για το ζήτημα, αλλά επειδή εμείς οι λογιστές έχουμε καεί στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι, δηλαδή περιμένουμε τις αποφάσεις εκείνες που θα μας καλύψουν και απέναντι στο κράτος και απέναντι στους πελάτες μας.

i) Χρειάζονται βεβαιώσεις για να δηλώσω τους τόκους;

Ναι και όχι. Σύμφωνα με τις ενημερώσεις του κ. Θεοχάρη, οι τράπεζες; Εθνική, Alpha Bank, Εurobank, Πειραιώς αλλά και οι θυγατρικές τους, θα αποστείλουν στοιχεία στην ΓΓΠΣ και αυτοί με την σειρά της θα τα ενσωματώσει στην δήλωση αυτόματα.

Για τις άλλες τράπεζες, πέρα από τις προαναφερόμενες, θα πρέπει ο φορολογούμενος να ζητήσει βεβαίωση.

Βέβαια ο φορολογούμενος θα πρέπει να ελέγξει σχολαστικά τα στοιχεία που υπάρχουν στο taxis. Αν υπάρχει λάθος τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να ζητήσει αναγκαστικά βεβαιώσεις από τις τράπεζες ώστε να αποδείξει ότι δεν είναι τα στοιχεία που αναγράφονται στο Ε1 σωστά και να δικαιολογήσει τα δικά του στοιχεία.

ii) Από ποιο ποσό και πάνω θα δηλωθούν οι τόκοι;

Σύμφωνα με τον νόμο από το πρώτο ευρώ.

Όμως λόγο της πρώτης εφαρμογής και σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του κ. Θεοχάρη, για φέτος η υποχρέωση αυτή θα είναι για συνολικούς τόκους από 250 ευρώ και πάνω.

Τι σημαίνει αυτό;

Απλά αν έχετε καταθέσεις σε τρεις τράπεζες , θα αθροίσετε το συνολικό ποσό των τόκων και αν αυτό είναι πάνω από 250 ευρώ θα το αναγράψετε στην δήλωση. Αν αυτό είναι κάτω από 250 ευρώ είναι στην διακριτική σας ευχέρεια να το αναγράψετε.

iii) Πως το αναγράφουμε στην φορολογική δήλωση; Σε ποιους κωδικούς;

Το ποσό των τόκων δεν αναγράφεται ολόκληρο σε ένα κωδικό στον πίνακα 6 του Ε1.

Το καθαρό ποσό αναγράφεται στον κωδικό 659 (660) «2. Εισοδήματα που αποκτήσατε το 2012, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο, φορολογούνται με ειδικό τρόπο, καθώς και από μερίσματα ημεδαπής ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ  και οι τόκοι που έχουν παρακρατηθεί στον κωδικό 433 (434) «7.Φόρος που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα της περ.3 και στα καθαρά κέρδη της περ.6».

Π.χ. αν οι συνολικοί τόκοι είναι 1.000 ευρώ, ο παρακρατηθείς  φόρος είναι 1.000 Χ 10% = 100 ευρώ.

Άρα θα γράψουμε στον κωδικό 659:  900 ευρώ και στον κωδικό 433: 100 ευρώ.

Βέβαια την εισφορά αλληλεγγύης θα την πληρώσουμε στα 1.000 ευρώ (για να μην ξεχνιόμαστε).

iv) Σε περίπτωση συνδικαιούχων σε ένα λογαριασμό , ποιος δηλώνει τους τόκους;

Σας παραθέτουμε μια πρόσφατη απόφαση της διοίκησης πάνω στο θέμα:

«Εγγ. Υ.Ο. Α.Π. Δ12Α1105231/22.7.2011

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τα αρ. πρωτ. 1025717/557/Α0012/06.05.1996, 1080362/1634/Α0012/30.06.1996, 1052802/895/Α0012/04.06.1999, 1075223/147Β/Α0012/07.08.2009 έγγραφά μας, έχει γίνει δεκτό ότι σε περίπτωση τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης μετρητών σε ονόματα καταθετών περισσότερα του ενός, το ποσό των τόκων μετά την αφαίρεση του φόρου, καταρχήν μερίζεται ισομερώς μεταξύ των καταθετών και του κοινού λογαριασμού. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. έχει την εξελεγκτική εξουσία να ερευνά τα πραγματικά περιστατικά και να προσδιορίζει με άλλη βάση το ποσό των τόκων που αναλογεί σε κάθε συνδικαιούχο του κοινού λογαριασμού.

2. Επίσης με την 109465/1132/80012/ΠΟΛ.1124/25.11.2004 διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, το ποσό καταρχήν επιμερίζεται μεταξύ των συνδικαιούχων, ακόμη και των ανηλίκων, χωρίς να εξετάζεται αν υπάρχει θέμα γονικής παροχής ή δωρεάς.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διαταγές 1088561/1377/Α0012/24.09.1999 και 1022721/29/Α0012/12.03.2002, σε περίπτωση που από πρόσθετα στοιχεία που προσκομιστούν προκύπτει ότι το ποσό της κατάθεσης των συνδικαιούχων προέρχεται από εισοδήματα του ενός εξ’ αυτών, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει το εισόδημα μόνο ο ίδιος.

4. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης της προέλευσης των κατατιθεμένων κεφαλαίων στην τράπεζα και ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.»

Εκείνο που θα πρέπει να διευκρινιστεί από την διοίκηση είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στην περίπτωση που τα χρήματα θα δηλωθούν από ένα από τα πρόσωπα που είναι συνδικαιούχοι του λογαριασμού. Θα δηλωθεί την τράπεζα ή στην Δ.Ο.Υ. ;

4. Ποιοι θα περάσουν από την εφορία;

Παρόλη την ηλεκτρονική υποβολή ώστε να μην περάσουν οι φορολογούμενοι από τις Δ.Ο.Υ., οι πρώτες απόπειρες αποστολής δηλώσεων ότι εκατομμύρια φορολογούμενοι θα αναγκαστούν να πάνε στις Δ.Ο.Υ. .

i) Αν και ο νόμος ορίζει ότι για επιστροφή πάνω από 1.500 ευρώ, οι φορολογούμενοι πρέπει να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά στην εφορία, φαίνεται ότι ο κανόνας αυτός έλαβε τέλος. Φορολογούμενοι θα καλούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους στην εφορία ακόμη και αν η δήλωσή τους είναι χρεωστική.

Για την επιλογή των φορολογικών δηλώσεων που θα ελέγχονται, η Γενική Γραμματεία βγάζει λίστες «υπόπτων» τρέχοντας συγκεκριμένα «κριτήρια κινδύνου». Τα κριτήρια έχουν ήδη καθοριστεί και ενεργοποιούνται αυτόματα κάθε φορά που υποβάλλεται μια φορολογική δήλωση. Έτσι, με το που πατάει ο φορολογούμενος το κουμπί «υποβολή» ενημερώνεται (εφόσον πληροί τα κριτήρια) ότι πρέπει να προσέλθει στην εφορία με τα δικαιολογητικά του μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία προκειμένου να υπαχθεί σε έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα κριτήρια που θα μπουν είναι:

1.Φτάνουν να δικαιούνται μεγάλη επιστροφή φόρου (η έννοια «μεγάλη» όμως είναι διαφορετική σε σχέση με πέρυσι. Πλέον δεν υπάρχει το όριο των 1.500 ευρώ.

2.Εμφανίζουν πολλές δαπάνες που εξακολουθούν να συνιστούν φορολογική έκπτωση αναλογικά με το εισόδημά τους. Στο στόχαστρο δηλαδή, μπαίνουν μεγάλα δάνεια για απόκτηση κύριας κατοικίας, υψηλές ιατρικές δαπάνες και εξωφρενικά δίδακτρα σε φροντιστήρια ή ενοίκια για κύρια κατοικία.

3.Καλύπτουν τεκμήρια με «ύποπτα» ποσά: ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, κέρδη από …λαχεία κλπ

Όσοι συλληφθούν ύστερα από το έλεγχο να έχουν αναγράψει ψεύτικα ποσά στις φορολογικές τους δηλώσεις, θα καλούνται να κάνουν τροποποιητική δήλωση, θα πληρώνουν τη διαφορά φόρου που προκύπτει αλλά και πρόστιμο.

ii) Λάθη σε στοιχεία της δήλωσης:

Για την ολοκλήρωση της υποβολής της δήλωσης, πρέπει να επιβεβαιωθούν ορισμένα στοιχεία του φορολογούμενου, π.χ. η ημερομηνία γέννησης.

Αρκετές ημερομηνίες είναι λανθασμένες, λάθη που έχουν προκύψει από την μετάπτωση του συστήματος. Δεκάδες φορολογούμενοι είναι γεννημένοι την 1.1.1900, (να μην το μάθει ο υπουργός εργασίας μόνο). Τα λάθη είναι αρκετά και αυτό θα οδηγήσει τους φορολογούμενους στις Δ.Ο.Υ. να διορθώσουν στο μητρώο τα στοιχεία τους και μετά να μπορέσουν να στείλουν φορολογική δήλωση.

Βέβαια το θέμα θα μπορούσε να λυθεί ποιο απλά , αν η ΓΓΠΣ έδινε την δυνατότητα στους φορολογούμενους να μπουν στο μητρώο της γραμματείας και να διορθώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους.

Θα σας ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη πάνω στα θέματα και για ότι άλλο προκύψει.