Ιδού όλα τα φετινά τεκμήρια και πως αμφισβητούνται!! – Γιώργος Πανταζής.

Του Γεωργίου Πανταζή
Οικονομολόγου, Φοροτεχνικού, Δ/νων της  εταιρείας  EUROPEAN TAX SYMMETRY.

 

Δυστυχώς και φέτος οι περισσότεροι από εμάς δεν θα φορολογηθούμε με βάση το πραγματικό μας εισόδημα, αλλά με βάση το ποσό που προκύπτει από τα φουσκωμένα τεκμήρια που έχει υπολογίσει για εμάς η εφορία.

Και ξανά δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις η πραγματική δαπάνη είναι μικρότερη από την αντικειμενική δαπάνη, αφού ζούμε σε μία περίοδο που τα εισοδήματα έχουν συρρικνωθεί, που η ανεργία καλπάζει και που τα αφορολόγητα ότι έχουν καταργηθεί επί της ουσίας. Ασχετα λοιπόν αν έχουμε ή όχι εισόδημα η εφορία έχει αποφασίσει να μας τα «πάρει». Όμως σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου οικονομικών δίδεται η δυνατότητα να αμφισβητηθούν τα τεκμήρια αρκεί να το αποδείξουμε στον έφορο.

Τα τεκμήρια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Τα Τεκμήρια Δαπανών Διαβίωσης και ταΤεκμήρια Απόκτησης Περιουσιακών Στοιχείων. Στο άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3986/2011, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των ετήσιων αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης για τις κύριες και τις δευτερεύουσες κατοικίες, για τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ., για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης καθώς και για τις εξωτερικές και εσωτερικές δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες).

Τα τεκμήρια, όπως ισχύουν για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012), είναι τα ακόλουθα:

Α. Τεκμήρια δαπανών διαβίωσης

1.Κύρια κατοικία

 

2.Δευτερεύουσες κατοικίες

 

3.Επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ.

 

4. Σκάφη μηχανοκίνητα ανοικτού τύπου, κυριότητας ή κατοχής του φορολογούμενου

 

5. Σκάφη αναψυχής μηχανοκίνητα, ιστιοφόρα κ.λπ. με χώρο ενδιαίτησης

 

6.Αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα

 

7.Εξωτερική – εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης (πισίνα)

 

8.Ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης

 

9.Οικιακοί βοηθοί, οδηγοί αυτοκινήτων, δάσκαλοι και λοιπό προσωπικό

 

10.Ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή της μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της ως ακολούθως:

 

Τετραγωνικά μέτρα Ποσό τεκμηρίουανά τ.μ. Ποσό τεκμηρίου ανά τ.μ. για τιμή ζώνης από 2.800 έως 4.999€ Ποσό τεκμηρίου ανά τ.μ. για τιμή ζώνης από 5.000 και άνω
Μέχρι 80 τ.μ.

40€

56€

68€

Από 81 τ.μ. μέχρι 120 τ.μ.

65€

91€

110,50€

Από 121 τ.μ. μέχρι 200 τ.μ.

110€

154€

187,€

Από 201 τ.μ. μέχρι 300 τ.μ.

200€

280€

340€

Από 301 τ.μ. και άνω

400€

560€

680€

 

 

 

 

Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας. Όταν η κύρια κατοικία είναι μονοκατοικία, τότε τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται με ποσοστό 20%.

Ως βοηθητικοί χώροι σε περίπτωση πολυκατοικίας θεωρείται ο ανεξάρτητος χώρος της αποθήκης ή του γκαράζ μέσα στην ίδια οικοδομή ενώ στην περίπτωση μονοκατοικίας η αποθήκη, ο χώρος στάθμευσης, το λεβητοστάσιο, η αποθήκη καυσίμων, το κλιμακοστάσιο εφόσον οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτή και δεν είναι κοινόχρηστοι. Αν η κατοικία μισθώνεται ορισμένους μήνες μέσα στο έτος, τα ετήσια ποσά της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης θα επιμερίζονται με βάση τους μήνες που διαρκεί η μίσθωση.

Τι θεωρείται μονοκατοικία

Μονοκατοικία είναι το κτίσμα που αποτελεί λειτουργικά μία μόνο κατοικία με τους βοηθητικούς χώρους αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κ.λ.π., η οποία μπορεί να είναι σε όροφο ή σε περισσότερους ορόφους (μεζονέτα) και δεν εφάπτεται με άλλο κτίσμα είτε οριζόντια είτε κάθετα.

Οι περιπτώσεις που δεν χαρακτηρίζονται μονοκατοικίες είναι:

 1. Το ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται σε επαφή με άλλο ισόγειο
 2. Η διώροφη οικοδομή με ισόγειο κατάστημα και 1ο όροφο κατοικία
 3. Η ισόγεια επαγγελματική στέγη που βρίσκεται σε επαφή με άλλη μονοκατοικία.

Τα πιο πάνω ισχύουν ανεξάρτητα αν έχει συσταθεί πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.

 

Δεν υπολογίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης στις περιπτώσεις των κενών κατοικιών. Προκειμένου για κατοικίες που παραμένουν κενές για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντίγραφων λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για όλο το διάστημα.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του ακινήτου, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης θα υπολογίζεται με βάση τη συνολική επιφάνεια της κατοικίας και στη συνέχεια θα γίνεται ο επιμερισμός της, μεταξύ των συνιδιοκτητών, με βάση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους.

Μην ξεχάσουν οι φορολογούμενοι να δηλώσουν φέτος τις νομιμοποιήσεις των αυθαίρετων κατασκευών και αυθαίρετων αλλαγών χρήσης (υπόγεια και πατάρια), που πραγματοποιήθηκαν με τους ν. 4014/2011 και ν. 3843/2010.

2. Δευτερεύουσα κατοικία

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που εκτιμάται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα μιας ή περισσοτέρων ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών, καθώς και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο ένα δεύτερο (1/2) της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης όπως αυτή ορίζεται με βάση τα τεκμήρια στην περίπτωση της κύριας κατοικίας.

 

Τετραγωνικά μέτρα Ποσό τεκμηρίουανά τ.μ. Ποσό τεκμηρίου ανά τ.μ. για τιμή ζώνης από 2.800 έως 4.999€ Ποσό τεκμηρίου ανά τ.μ. για τιμή ζώνης από 5.000 και άνω
Μέχρι 80 τ.μ. 20€ 28€ 34,€
Από 81 τ.μ. μέχρι 120 τ.μ. 32,5€ 45,5€ 55,25€
Από 121 τ.μ. μέχρι 200 τ.μ. 55€ 78,4€ 93,50€
Από 201 τ.μ. μέχρι 300 τ.μ. 100€ 140€ 170,00€
Από 301 τ.μ. και άνω 200€ 280€ 340,00€

 

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Αν υπάρχει δευτερεύουσα μη εξοχική κατοικία και μία ή περισσότερες εξοχικές δευτερεύουσες κατοικίες, ως πρώτη δευτερεύουσα λαμβάνεται η μη εξοχική και η άλλη ή οι άλλες θεωρούνται λοιπές δευτερεύουσες.

Αν υπάρχουν περισσότερες δευτερεύουσες μη εξοχικές, η μία από αυτές αποτελεί την πρώτη δευτερεύουσα και η άλλη ή οι άλλες αποτελούν τις λοιπές δευτερεύουσες.

Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερα διαμερίσματα του ίδιου ή διαφορετικού ορόφου, που συνορεύουν, έχουν συνενωθεί λειτουργικά, χωρίς τη σύσταση συμβολαιογραφικού εγγράφου για τη συνένωση τους, το άθροισμα των επιφανειών τους θεωρείται ως μία κατοικία, κύρια ή δευτερεύουσα αντίστοιχα, ανάλογα με τη χρήση τους.

 1. Το τεκμήριο που εφαρμόζεται για τις δευτερεύουσες εξοχικές κατοικίες λογίζεται για 12 μήνες και όχι για 3 μήνες που ίσχυε παλαιότερα.

3. Αυτοκίνητα

Τα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης έχουν ως εξής:

 ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

 

ΚΥΒΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ 2008-2012ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 5 ΧΡΟΝΙΑ 2003-2007ΑΠΟ 5 ΧΡΟΝΙΑ

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ

2002 και πρινΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ

 

1000 4.000 2.800 2.000
1200 4.000 2.800 2.000
1300 4.600 3.200 2.300
1400 5.200 3.640 2.600
1500 5.800 4.060 2.900
1600 6.400 4.480 3.200
1700 7.000 4.900 3.500
1800 7.600 5.320 3.800
1900 8.200 5.740 4.100
2000 8.800 6.160 4.400
2100 9.700 6.790 4.850
2200 10.600 7.420 5.300
2300 11.500 8.050 5.750
2400 12.400 8.680 6.200
2500 13.300 9.310 6.650
2600 14.200 9.940 7.100
2700 15.100 10.570 7.550
2800 16.000 11.200 8.000
2900 16.900 11.830 8.450
3000 17.800 12.460 8.900
3100 19.000 13.300 9.500
3200 20.200 14.140 10.100
3300 21.400 14.980 10.700
3400 22.600 15.280 11.300
3500 23.800 16.660 11.900

Τα ανωτέρω καταλαμβάνουν και τα αυτοκίνητα μεικτής χρήσης καθώς και τα αυτοκίνητα τύπου jeep.

Στις περιπτώσεις που έχουμε ενοικίαση αυτοκινήτου ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου ΕΙΧ τότε το τεκμήριο βαρύνει τον μισθωτή τους για το χρονικό διάστημα που το χρησιμοποιησε.

Όσον αφορά τα Ε.Ι.Χ. που έχουν οι εταιρείες στην κατοχή τους, το τεκμήριο βαρύνει:

 • Για τις Ανώνυμες Εταιρείες: τους Προέδρους, τους Διευθύνοντες Συμβούλους, τους εντεταλμένους συμβούλους και διοικητές.
 • Για τις ΕΠΕ: τους εταίρους, διαχειριστές.
 • Για τις ΟΕ: τους εταίρους που συμμετέχουν.
 • Για τις ΕΕ: τους ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη δεν εφαρμόζεται:

–          Για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιο πιστοποιητικό καθώς και

–          Για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα τοις εκατό (60%). Ως επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ειδικά διασκευασμένα για κινητικά ανάπηρους θεωρούνται εκείνα που διασκευάστηκαν ύστερα από άδεια της αρμόδιας αρχής για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικά αναπηρία με ποσοστό πάνω από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα μαζί με τα αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη μετακίνησή τους.

Αν το αυτοκίνητο αγοράσθηκε ή πουλήθηκε ή τέθηκε σε ακινησία ή καταστράφηκε τελείως μέσα στο έτος 2012, από την ετήσια αντικειμενική δαπάνη που αντιστοιχεί σ’ αυτό λαμβάνονται υπόψη τόσα δωδέκατα όσοι οι μήνες της κυριότητας ή της κατοχής ή της κυκλοφορίας του. Διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) μέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

Το ποσό που προκύπτει από αυτόν τον υπολογισμό, θα το γράψετε δίπλα στον αντίστοιχο κωδικό αριθμό. Για την απόδειξη της ακινησίας ο φορολογούμενος πρέπει μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κάθε έτους να υποβάλλει και σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο ή το αυτοκίνητο μεικτής χρήσης ή το αυτοκίνητο τύπου JEEP, του οποίου κύριος ή κάτοχος είναι ανήλικο παιδί, υπολογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη του γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα ή, αν αυτός χάσει τη γονική μέριμνα, του άλλου γονέα και κατά συνέπεια η υπόψη δαπάνη πρέπει να αναγράφεται στους κωδικούς 851-858, κατά περίπτωση.

4. Σκάφη μηχανοκίνητα ανοικτού τύπου

 Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή μηχανοκίνητων σκαφών ανοικτού τύπου, ταχύπλοων και μη, ορίζεται ως εξής :

 

ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Μέχρι 5 μέτρα 4.000€
6 μέτρα 6.000€
7 μέτρα 8.000€
8 μέτρα 10.000€
Για κάθε επιπλέον μέτρο Αύξηση κατά 2.000€

 

Επίσης, τα ποσά της περίπτωσης αυτής μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τα πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ’ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.

 

Η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) και μέχρι δέκα έτη (10) από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα έτη.

5.Σκάφη αναψυχής μηχανοκίνητα, ιστιοφόρα κ.λπ. με χώρο ενδιαίτησης

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή ιστιοφόρων ή μηχανοκίνητων ή μικτών σκαφών με χώρο ενδιαίτησης, ορίζεται ως εξής:

α) για τα ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, 12.000 ευρώ,

 

β) για τα πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 3.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,

 

γ) για τα πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 7.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,

 

δ) για τα πάνω από 12 και μέχρι 15 μέτρα ολικού μήκους 15.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,

 

ε) για τα πάνω από 15 και μέχρι 18 μέτρα ολικού μήκους 22.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,

 

στ) για τα πάνω από 18 και μέχρι 22 μέτρα ολικού μήκους 30.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους και

 

ζ) για τα πάνω από 22 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 50.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.

Η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητα του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) και μέχρι δέκα έτη (10) από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα έτη.

Επίσης, αναγνωρίζεται πλέον η ακινησία για τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης.

Για την απόδειξη του χρόνου ακινησίας πρέπει να συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το ακριβές χρονικό διάστημα (χρόνος έναρξης και λήξης ακινησίας ή συνέχιση της ακινησίας κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους), που θα προκύπτει από τις αντίστοιχες καταχωρήσεις σε σχετικό βιβλίο που θα τηρείται από αυτή.

6.Αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα

Η αντικειμενική δαπάνη για τα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου ή των προσώπων που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν ως εξής:

α) Για ανεμόπτερα στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ.

 

β) Για αεροσκάφη με κινητήρα κοινό, εσωτερικής καύσης και στροβιλο-ελικοφόρα, καθώς και ελικόπτερα, στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ για τους εκατόν πενήντα (150) πρώτους ίππους ισχύος του κινητήρα τους που προσαυξάνεται με το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ίππο πάνω από τους εκατόν πενήντα (150) ίππους.

 

γ) Για αεροσκάφη αερο-προωθούμενα (JET) στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για κάθε λίμπρα ώθησης. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ’, εκτός της ακινησίας και παλαιότητας, εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.

7. Πισίνες εξωτερικές

Tα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν για τον κάτοχο πισίνας, έχουν ως κάτωθι:

 

Επιφάνεια πισίνας (τ.μ.) Εξωτερική Εσωτερική
Μέχρι 60 τ.μ. 160 €/τ.μ. 320€/τ.μ.
Άνω των 60 τ.μ. 320€/τ.μ. 640€/τ.μ.

 

Προκειμένου για κοινόχρηστες πισίνες που βρίσκονται σε συγκροτήματα πολυκατοικιών, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης επιμερίζεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων με βάση τα χιλιοστά κάθε διαμερίσματος στο οικόπεδο.

8. Ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης και μέσης εκπαίδευσης

Για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης, λαμβάνεται υπόψη η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται σε εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και στα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων όπου άλλος γονέας βαρύνεται με τα τέκνα και άλλος καταβάλλει τις δαπάνες διδάκτρων των τέκνων, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης θα βαρύνει τον γονέα που καταβάλλει τις δαπάνες αυτές.

9. Οικιακοί βοηθοί, οδηγοί αυτοκινήτων, δάσκαλοι και λοιπό προσωπικό

Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό ορίζεται με βάση τα νέα τεκμήρια στο εκάστοτε κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων.

 

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω (67%) από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.

10. Ελάχιστο ποσό διαβίωσης

Το τεκμήριο για το ελάχιστο ποσό διαβίωσης ορίζεται ετησίως στα 3.000 ευρώ. Για τους έγγαμους ορίζεται στα 5.000€. Τα παραπάνω ποσά προστίθενται στις λοιπές αντικειμενικές δαπάνες.

Β. Τεκμήρια Απόκτησης Περιουσιακών στοιχείων ( Πόθεν Έσχες )

Ως τεκμήριο του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για :

 

 • Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών
 • Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας. Ως κινητά πράγματα μεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ( Πίνακες , Κοσμήματα κ.τ.λ )
 • Αγορά ή χρηματοδοτική ή χρονομεριστική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης.

 

Από 17/12/2010 έως 31/12/2013 υπάρχει απαλλαγή τεκμηρίου στα ποσά που καταβάλλονται για αγορά ακινήτου ή χρηματοδοτική μίσθωση ή χρονομεριστική μίσθωση ακινήτων, όπως επίσης και για ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή πισίνας.

Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε.

 • Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα τριακόσια (300) ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του Κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία, που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 • Απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής. Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαμβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερημερίας.

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

 

Το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειμενικής δαπάνης, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον φορολογούμενο όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των μελών που τον βαρύνουν, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά στοιχεία. Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι:

α) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις,

β) είναι φυλακισμένοι,

γ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική,

δ) είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας,

ε) συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές,

στ) είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους και

ζ) προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.

Όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη δήλωσή του και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.

Στις πιο πάνω α’ και ε’ περιπτώσεις, η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής δαπάνης και της πραγματικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συμβάλλει στις δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου.

Προκειμένου για αντικειμενικές δαπάνες των τέκνων, η διαφορά αντικειμενικής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον τον γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.