Αυτή είναι η τελική ρύθμιση για τα ενυπόθηκα δάνεια

Οριστικοποιείται το χρονοδιάγραμμα για το πολυθρύλητο νομοσχέδιο ρύθμισης των στεγαστικών δανείων. Μέσα στην εβδομάδα, το νομοσχέδιο κατατίθεται στη Βουλή. Αμέσως μόλις ψηφιστεί θα αρχίσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δανειολήπτες ενώ οι τράπεζες θα έχουν έναν μήνα στη διάθεσή τους για να διεκπεραιώσουν τις αιτήσεις. Πρακτικά, οι πρώτοι «τυχεροί» θα δουν τη μηνιαία δόση του στεγαστικού τους να μειώνεται από τον Αύγουστο και μετά

To χρονοδιάγραμμα αλλά και τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου περιγράφει σημερινό δημοσίευμα του Έθνους. Δείτε αναλυτικά:

Ποια δάνεια μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση;

Αυτά που εκταμιεύτηκαν μέχρι και την 30η Ιουνίου του 2010 ακόμη και αν στη συνέχεια υπήρξε κάποια ρύθμιση πάνω στα δάνεια αυτά. Πιο απλά, εξαιρούνται δάνεια που εκταμιεύτηκαν μετά την 1η Ιουλίου του 2010

Ισχύει η ρύθμιση για οποιοδήποτε δάνειο;

Μόνο για τα ενυπόθηκα δάνεια και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εγγραφεί προσημείωση στην κύρια κατοικία του οφειλέτη. Δηλαδή, δεν ρυθμίζεται εμπράγματο δάνειο που χορηγήθηκε για την αγορά εξοχικού.

Υπάρχουν εισοδηματικοί και άλλοι περιορισμοί;

Υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις:

  1. 1.Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας που έχει υποθηκευτεί, να μην υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ (ή τις 200.000 ευρώ για όσες οικογένειες έχουν από τρία παιδιά και πάνω)
  2. 2.Η αντικειμενική αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ (ή τις 300.000 ευρώ για τις τρίτεκνες οικογένειες)
  3. 3.Το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών, να μην υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ή τις 15.000 ευρώ για τρίτεκνες οικογένειες)
  4. 4.Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου που έχει λάβει ο οφειλέτης να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ
  5. 5.Το εισόδημα κατά την υποβολή της αίτησης να είναι μειωμένο κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με το 2009

Το ύψος του εισοδήματος είναι ελεύθερο;

Δυστυχώς όχι. Μπαίνουν αυστηροί εισοδηματικοί περιορισμοί. Εκτός του ότι πρέπει να καλύπτεται ο όρος της μείωσης (το -20%), πρέπει και το συνολικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια:

  1. 1.Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται δανειολήπτες με ετήσιο εισόδημα κάτω των 9000 ευρώ (ατομικό) ή 15.000 ευρώ (οικογενειακό). Όσοι πληρούν αυτό το εισοδηματικό κριτήριο, για τέσσερα χρόνια θα πληρώνουν δόση ίση με το 30% του εισοδήματός τους και θα τοκίζονται με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο της ΕΚΤ (σήμερα 0,5%) προσαυξημένο κατά 0,75%. Αν η υπάρχουσα δανειακή σύμβαση, προβλέπει χαμηλότερο επιτόκιο, τότε ισχύει το χαμηλότερο επιτόκιο.
  2. 2.Στη δεύτερη κατηγορία, κατατάσσονται δανειολήπτες με εισόδημα έως 15.000 ευρώ ατομικό ή 25.000 οικογενειακό. Για τους τρίτεκνους, το εισοδηματικό όριο ανεβαίνει στις 30.000 ευρώ. Για αυτή την κατηγορία, προβλέπεται καταβολή δόσης ίση με το 30% του μηνιαίου εισοδήματος και επιτόκιο αυτό που προβλέπει η ισχύουσα σύμβαση.
  3. 3.Μια τρίτη κατηγορία είναι οι άνεργοι με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας. Αυτοί για έξι μήνες μέσα στο 48μηνο μπορούν να μην καταβάλλουν καθόλου δόση. Γι’ αυτό το εξάμηνο, ο άνεργος απαλλάσσεται από τους τόκους ενώ το κεφάλαιο αποπληρώνεται μετά το 48μηνο.

Ποια είναι η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση;

Η αίτηση κατατίθεται στην τράπεζα μαζί με όλα τα δικαιολογητικά αλλά και υπεύθυνες δηλώσεις που αποδεικνύουν την περιουσιακή και την οικονομική κατάσταση του φορολογούμενου. Η τράπεζα θα έχει στη διάθεσή της 25 εργάσιμες για να απαντήσει και από τη στιγμή που θα απαντήσει θετικά, ο φορολογούμενος θα έχει 30 ημέρες στη διάθεσή του για να υπογράψει τη σύμβαση με την τράπεζα.