Πώς θα μπουν στη φορολογική δήλωση τα παιδιά και πώς θα αποφύγουν τα τεκμήρια οι νέοι άνω των 18 ετών

Τελευταία χρονιά κατά την οποία ισχύουν τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τα προστατευόμενα τέκνα είναι η φετινή.

Αλλά είναι και η πρώτη κατά την οποία όσοι έχουν κλείσει τα 18 και δεν είναι προστατευόμενα μέλη πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν από την τσιμπίδα των τεκμηρίων.

Όσοι είστε γονείς ανηλίκων τέκνων ή έχετε ενήλικα προστατευόμενα τέκνα θα πρέπει να αναγράψετε τα στοιχεία τους στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλετε αυτές τις μέρες για το έτος 2012, προκειμένου να κατοχυρώσετε τα πρόσθετα αυτά αφορολόγητα ποσά και να γλιτώσετε από την καταβολή υπέρογκων φόρων.

Σάς παρουσιάζουμε  αναλυτικά το τι ακριβώς προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και τι χρειάζεται να κάνετε κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, για να εκμεταλλευτείτε τις σημαντικές μειώσεις φόρων που προκύπτουν από τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια των τέκνων.

Δείτε με μια ματιά τι πρέπει να γίνει με τα παιδιά αν είναι:

* Ανήλικα: Πρέπει να αναγραφούν τα στοιχεία τους (όνομα, έτος γέννησης και ΑΜΚΑ) στον πίνακα 9 στη σελ. 4 της δήλωσης. Το αφορολόγητο θα υπολογισθεί αυτόματα.
* Άνω των 18 ετών και είναι προστατευόμενα μέλη (φοιτητές, στρατιώτες, άνεργοι κ.ά): Πρέπει να αναγραφούν τα στοιχεία τους στον πίνακα 9 στη σελ. 4. Τα παιδιά πρέπει να λάβουν Α.Φ.Μ. και να δηλωθούν στη φορολογική δήλωση του προστάτη της οικογενείας με ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.
* Άνω των 18 ετών και δεν είναι προστατευόμενα μέλη, ακόμα κι αν δεν έχουν δικό τους εισόδημα: Πρέπει να υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση.

Φόρος λόγω τεκμηρίων ακόμα και χωρίς εισόδημα

Προσέξτε: Εάν τα παιδιά κάνουν δική τους φορολογική δήλωση και δεν έχουν εισόδημα, αλλά διαθέτουν δικό τους σπίτι ή αυτοκίνητο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο θα “φορτωθούν” με τεκμήρια διαβίωσης και θα φορολογηθούν για το τεκμαρτό εισόδημα.

Εάν τα τεκμήρια των παιδιών καλυφθούν με χρηματικές δωρεές από τον προστάτη της οικογένειας, θα πρέπει αυτός να δικαιολογήσει με δικά του εισοδήματα τις δωρεές, οι οποίες θα θεωρηθούν γι’ αυτόν ως τεκμήρια.