Προσοχή σε δέκα κωδικούς για σωστή φορολογική δήλωση

«Μυστικά» και «παγίδες» έξτρα φόρων «κρύβουν» οι φετινές φορολογικές δηλώσεις που θα κληθούν να δηλώσουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του TAXISnet περίπου 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι.

Η υποχρεωτική αναγραφή όλων ανεξαιρέτως των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν το 2012 (τόκοι καταθέσεων, κέρδη από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.ά.) ακόμη και των επιδομάτων που έλαβαν πολύτεκνοι και τρίτεκνοι, αλλά και τα τεκμήρια διαβίωσης που εφαρμόζονται ακόμη για όσους είχαν πέρυσι μηδενικά εισοδήματα αναμένεται να φέρουν πρόσθετους φόρους σε χιλιάδες φορολογουμένους.

Την ίδια ώρα ενδεχόμενες παράλειψεις και λανθασμένες αναγραφές στη δήλωση θα «φουσκώσουν» το τελικό ποσό του φόρου στο εκκαθαριστικό σημείωμα και θα οδηγήσουν σε περιπέτειες με την εφορία με την υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων για τη διόρθωση των λαθών.

 

Πρόκειται για κωδικούς που αφορούν ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές του 2012, αφορολόγητες δαπάνες, συμψηφισμούς και εκπτώσεις φόρων καθώς και απαλλαγές απο το τέλος επιτηδεύματος και γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωσή τους.

Για πρώτη φορά θα πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός παροχής της ΔΕΗ για όλες τις κατοικίες είτε είναι ιδιοκατοικούμενες, είτε είναι μισθωμένες, είτε δωρεάν παραχωρούμενες, με στόχο η εφορία να προχωρήσει σε διασταυρώσεις στοιχείων για το ειδικο τέλος των ακινήτων, ενώ όλοι οι νέοι άνω των 18 ετών ανεξάρτητα αν θα υποβάλουν ή όχι φορολογική δήλωση θα πρέπει να αποκτήσουν ΑΦΜ.

Οι 10 κωδικοί – SOS

Οπως προκύπτει από το βιβλιαράκι οδηγιών του υπουργείου Οικονομικών για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα 10 κωδικούς:

[1] Κωδικοί 327-328 (πίνακας 2)
Συμπληρώνονται από τους φορολογουμένους που υποβάλλουν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση. Φέτος υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος. Οι νέοι άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα αν θα υποβάλουν ή όχι φορολογική δήλωση, θα πρέπει να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Η υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης από φορολογουμένους ηλικίας άνω των 18 ετών κρύβει «φορο-παγίδα», αφού η εφορία ακόμα και σε μηδενικά εισοδήματα θα υπολογίσει φόρο με βάση το ατομικό ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης που ανέρχεται σε 3.000 ευρώ και τα υπόλοιπα τεκμήρια αν υπάρχουν όπως κατοικία που έχει παραχωρηθεί δωρεάν από τους γονείς και για την οποία υπολογίζεται τεκμήριο διαβίωσης ανάλογα με την επιφάνεια. Εάν το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα δεν ξεπερνάει τα 9.000 ευρώ που είναι το αφορολόγητο όριο για το 2012 για τους φορολογουμένους ηλικίας έως 30 ετών, τότε οι νέοι θα απαλλαγούν από τη φορολογία, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα προσκομίσουν αποδείξεις ίσες με το 25% του δηλωθέντος εισοδήματος, αλλιώς θα τους επιβληθεί φοροποινή 10% για το ποσό των αποδείξεων που λείπει. Στη ζώνη υψηλού κινδύνου για φορολογική επιβάρυνση βρίσκονται οι νέοι που είχαν στην κατοχή τους αυτοκίνητο ή ακίνητο καθώς ανεξάρτητα αν θα δηλώσουν εισόδημα θα φορολογηθούν με βάση το ποσό που προκύπτει από τα τεκμήρια διαβίωσης.

[2] Κωδικοί 019-020 (πίνακας 2)
Συμπληρώνεται από φορολογούμενους-μισθωτούς που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και έχουν έως τρεις εργοδότες είτε γιατί ο ένας εξ αυτών αποφέρει το 75% του εισοδήματος.

Οι κωδικοί αυτοί καθιερώθηκαν προκειμένου – κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου φορολογικού νόμου- να έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση όσον αφορά στο τέλος επιτηδεύματος, όσοι αμείβονται με μπλοκάκι αλλά είναι κατ΄ουσίαν μισθωτοί. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πληρώσουν και φέτος τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ σε αντιδιαστολή με τους ελεύθερους επαγγελματίες για τους οποίους το τέλος επιτηδεύματος αυξήθηκε σε 650 ευρώ (1.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις και 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα).

[3] Κωδικοί 027-028 (πίνακας 2)
Συμπληρώνονται από εμπόρους ηλικίας από 62 ετών και άνω (ημερομηνία γέννησης έως 31/12/1950). Ο κωδικός αυτός καθιερώθηκε προκειμένου να εξαιρεθούν αυτόματα από το τέλος επιτηδεύματος όσοι επιτηδευματίες απέχουν τρία χρόνια από τη συνταξιοδότησή τους. Ως έτος ηλικίας συνταξιοδότησης θεωρείται το 65ο.

[4] Κωδικοί 003-004 (πίνακας 3)
Συμπληρώνεται ο αριθμός των παιδιών που είναι προστατευόμενα μέλη, προκειμένου οι φορολογούμενοι να έχουν πρόσθετο αφορολόγητο το οποίο ανέρχεται συνολικά σε:

  • 7.000 ευρώ για τους φορολογουμένους με 1 παιδί.
  • 9.000 ευρώ για τους φορολογουμένους με 2 παιδιά.
  • 12.000 ευρώ για τους τρίτεκνους.
  • 15.000 ευρώ για τους φορολογουμένους με 4 παιδιά.

[5] Κωδικοί 301-302 (πίνακας 4)
Συμπληρώνεται το καθαρό ποσό από μισθούς. Ειδικά οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2012 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμη και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλουν τη δήλωση χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αμοιβές, καθώς αυτές θα δηλωθούν στον χρόνο που θα εισπραχθούν. Οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές το 2012 και δεν τους χορηγήθηκε βεβαίωση αποδοχών λόγω επίσχεσης εργασίας ή πτώχευσης του εργοδότη δεν θα δηλώσουν τις συγκεκριμένες αποδοχές, αλλά θα συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ο λόγος για τον οποίο δεν χορηγήθηκε από τον εργοδότη η σχετική βεβαίωση αποδοχών.

[6] Κωδικοί 204-205-206 (πίνακας 5)
Συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο αριθμός παροχής ρεύματος όλων των κατοικιών (κύριες ή δευτερεύουσες) είτε είναι ιδιοκατοικούμενες, είτε μισθωμένες, είτε δωρεάν παραχωρούμενες. Στην περίπτωση που στο ακίνητο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης για να ηλεκτροδοτείται θα συμπληρώσετε 999999999.

[7] Κωδικοί 844-845 (πίνακας 5)
Συμπληρώνονται από φορολογουμένους με σκάφος αναψυχής. Θα πρέπει να δηλώσουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του κύριου ή του κατόχου του σκάφους. Πέρυσι στη δήλωση ο φορολογούμενος σημείωνε μόνο το όνομα του σκάφους και όχι τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

Υποχρεωτική αναγραφή όλων ανεξαιρέτως των εισοδημάτων

[8] Κωδικοί 659-660 (πίνακας 6)
Είναι οι κωδικοί που «βγάζουν» έξτρα φόρο. Υπήρχαν και στο περυσινό έντυπο αλλά φέτος «εμπλουτίζονται» με την υποχρεωτική αναγραφή εισοδημάτων. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, αγρότες, εσοδηματίες) για πρώτη φορά υποχρεούνται να δηλώσουν όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2012 ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και τα ποσά που απαλλάσσονται από τον φόρο. Στους κωδικούς αυτούς θα αναγραφούν οι τόκοι καταθέσεων που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των φορολογούμενων το 2012 εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 250 ευρώ, κέρδη από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, REPOS, κέρδη από μερίσματα καθώς και τα επιδόματα των πολύτεκων και τρίτεκνων οικογενειών, τα επιδόματα με τα οποία προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών (όχι ολικά τυφλών) και προσώπων με απόλυτη αναπηρία (όχι με κινητική αναπηρία άνω του 80%), συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή, σύνταξη και επιδόματα πολύτεκνης μητέρας, ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας. Με την υποχρεωτική αναγραφή όλων αυτών των ποσών στη φορολογική δήλωση, οι φορολογούμενοι εφόσον έχουν συνολικά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, θα υπόκεινται και γι’ αυτά τα ποσά σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1% – 4%. Το αποτέλεσμα θα είναι να πληρώσουν περισσότερο φόρο με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις.

[9] Κωδικοί 333-334 (πίνακας 8)
Συμπληρώνεται από μισθωτούς και συνταξιούχους με παρακράτηση από τις αποδοχές τους της εισφοράς αλληλεγγύης. Ειδικότερα θα αναγραφούν τα ποσά που παρακρατήθηκαν κατά το 2012 για ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

[10] Κωδικοί 846-849 (πίνακας 9)
Συμπληρώνεται από τις οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα. Στους κωδικούς αυτούς οι φορολογούμενοι θα δηλώσουν και τον ΑΜΚΑ των προστατευόμενων τέκνων. Αν τα προστατευόμενα μέλη είναι άνω των 18 ετών τότε η αναγραφή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση.