Οι αλλαγές στο φετινό Ε9 – Ποιές είναι οι νέες υποχρεώσεις.Τι πρέπει να προσέξουν τα νομικά πρόσωπα.

Όσοι υποχρεούνται σε δήλωση είτε γιατί είχαν μεταβολές στα ακίνητά τους είτε γιατί είναι νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να συμπληρώσουν τον αριθμό ή τους αριθμούς παροχής Δ.Ε.Η. 

Τα φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλουν δήλωση Ε9 για τις μεταβολές που είχαν το έτος 2012 θα πρέπει να συμπληρώσουν και τον αριθμό παροχής της Δ.Ε.Η. για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που θα δηλώσουν.

Τα νομικά πρόσωπα που υποχρεωτικά θα κάνουν δήλωση Ε9 για τα για όλα τα ακίνητα που διαθέτουν την 1.1.2013, θα πρέπει να συμπληρώσουν και αυτά τον αριθμό παροχής της Δ.Ε.Η. για όποιο από τα ακίνητά τους είναι ηλεκτροδοτούμενο.

Επίσης, όπως ανακοινώθηκε χθές, στο τέλος Μαΐου θα τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. στην οποία ο κάθε φορολογούμενος θα μπορεί να βλέπει το εκκαθαριστικό του ΕΤΑΚ – ΦΑΠ. (Σχετική απόφαση).

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ποιες είναι οι υποχρεώσεις για υποβολή δηλώσεων Ε9 και διορθώσεις περιουσιολογίου που έχουμε για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 
 
 Φυσικά πρόσωπα
 
-Μέχρι την 30η Ιουνίου θα πρέπει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο κατά την 1.1.2013 έχει εμπράγματα δικαιώματα σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, υποχρεούται να ελέγξει ηλεκτρονικά μέχρι  την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, και να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις

-Μέχρι 30 Ιουνίου θα πρέπει να γίνει η υποβολή Ε9 για το έτος 2012 (σχετική απόφαση ΠΟΛ.1029/15.2.2013) (Η εφαρμογή δεν έχει ανοίξει ακόμα).

Νομικά πρόσωπα 

Υπενθυμίζουμε τέλος στους συναδέλφους ότι η  υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 για το 2012 (ακίνητα που υπάρχουν την 1.1.2013) είναι υποχρεωτική για όλα τα νομικά πρόσωπα (μέχρι την 30η Ιουνίου 2013).
Επίσης, στην συγκεκριμένη δήλωση θα πρέπει να δηλωθούν εξ αρχής όλα τα ακίνητα του κάθε νομικού προσώπου, όπως ρητώς προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του νόμου 3427/2005 μετά την τροποποίηση του με τον νόμο 4110/2013.
Η σχετική διάταξη έχει ως εξής:
“Νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1.1.2013 έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων μέχρι 30.6.2013, στην οποία θα περιλαμβάνεται η περιουσιακή τους κατάσταση, όπως είναι διαμορφωμένη κατά την 1.1.2013”.