Ηλεκτρονικά μπορούν να έχουν τις βεβαιώσεις για την εφορία οι συνταξιούχοι σε ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ

Βεβαιώσεις συντάξεων μέσω διαδικτύου μπορούν να εκτυπώνουν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, του ΟΓΑ και του ΝΑΤ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας. Η πρόσβαση στις βεβαιώσεις θα είναι εφικτή μέσω των αντίστοιχων site του ΙΚΑ (www.ika.gr), του ΟΓΑ (www.oga.gr) και του ΝΑΤ (www.nat.gr).

Παράλληλα, σύμφωνα με το Υπουργείο, μέσα στις πρώτες ημέρες του Ιουνίου (αναμένεται σχετική εγκύκλιος) θα είναι εφικτή η εξυπηρέτηση όσων δεν έχουν πρόσβαση στο internet και μέσω των ΚΕΠ.

Η διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων συντάξεων για φορολογική χρήση ακο¬λουθείται για τελευταία φορά, καθώς από το 2014 το σύνολο των δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Συντάξεων «Ήλιος» θα αποστέλλεται στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών. 

Με τη νέα αυτή διαδικασία, τα καταβληθέντα ποσά των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) θα προσυμπληρώνονται αυτόματα στις φορολογικές δηλώσεις των συνταξιούχων. Με αυτόν τον τρόπο, το Υπουργείο αναμένει να κλείσει οριστικά η πηγή διαρροής εσόδων από φοροδιαφυγή λόγω ανα¬κριβών ή μη δηλωθεισών συντάξεων η οποία εκτιμάται στα 85 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ταυτόχρονα επιχειρείται σημαντική μείωση διοικητικού κόστους ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς μέχρι τώρα οι συνταξιούχοι λάμβαναν τις βεβαιώσεις των συντάξεων τους μέσω ταχυδρομικής αλληλογραφίας από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης που ανήκαν.