Οδηγίες προς ναυτηλλόμενους φορολογούμενους τώρα που ξεκινούν οι δηλώσεις

Του Γεωργίου Πανταζη
Οικονομολόγου, Φοροτεχνικού, Δ/νων εταιρείας της EUROPEAN TAX SYMMETRY.

 

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει το taxis την εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το taxis παρουσιάζει αρκετά προβλήματα, μιας διεκπεραιώνονται μαζί αρκετά έργα. Δηλαδή  φορολογικές δηλώσεις, ΟΕ και ΕΕ κλπ, όπου η εφαρμογή έχει ανοίξει μεν,  με πολλά προβλήματα δε και με λήξη 31.5.2013 ,  δηλώσεις των ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ , όπου η εφαρμογή ΔΕΝ έχει ανοίξει με λήξει και αυτή 31.5.2013, εκκαθαριστικές ΦΠΑ για τα βιβλία Γ κατηγορίας, (πήραν νέα παράταση μέχρι 10.6.2013) και παράλληλα ένταξη στο taxis των Δ.Ο.Υ. που έχουν  ενοποιήθηκαν.

Στο σημερινό  σημείωμα θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε ορισμένες χρηστικές πληροφορίες που αφορούν τις φορολογικές δηλώσεις των φυσικών προσώπων και αφορούν είτε τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε πριν την φορολογική δήλωση, είτε θέματα που πρέπει να προσέξουμε για  την συμπλήρωση τους και βρίσκονταν σε εκκρεμότητα μέχρι πριν λίγο.

Βεβαιώσεις αποδοχών σε όσους δεν έχουν εισπράξει όλα τα ποσά των μισθών τους.  

Αρκετές από τις επιχειρήσεις δεν έχουν εξοφλήσει τους μισθούς των εργαζομένων τους . Αρκετοί εργαζόμενοι είναι αυτοί που δεν έχουν εισπράξει  μισθούς του 2012. Οι εργαζόμενοι αυτοί για να αποφύγουν την παγίδα να φορολογηθούν για αμοιβές που δεν έχουν λάβει, θα πρέπει να αναγράψουν στο σχετικό κωδικό (301 -302) μόνο το σύνολο των μισθών που έχουν εισπράξει για το 2012. Ο εργοδότης τους είναι υποχρεωμένος να τους παράσχει  βεβαίωση αποδοχών που θα αναγραφούν τα ποσά που τους έχει καταβάλει ξεχωριστά από αυτά που δεν έχουν εξοφληθεί ακόμα.

Συγκεκριμένα, ο εργαζόμενος θα πρέπει να προσέξει στη βεβαίωση αποδοχών που θα παραλάβει να αναγράφεται στην πρώτη σειρά το συνολικό ποσό των αποδοχών που έχει εισπράξει το 2012 και στη δεύτερη σειρά το συνολικό οφειλόμενο ποσό, ώστε ο φόρος να επιβληθεί μόνο στα εισπραχθέντα. Το υπόλοιπο ποσό που δεν έχει εισπράξει θα πρέπει ο εργαζόμενος να το δηλώσει όταν θα του καταβληθεί.

Η κατανομή του φόρου, σε περίπτωση που δεν μπορεί να υπολογισθεί ακριβώς, θα υπολογισθεί αναλογικά .

Βεβαιώσεις αποδοχών από ασφαλιστικά ταμεία για συντάξεις του 2012.

Από φέτος μερικά  ταμεία δεν θα στείλουν ταχυδρομικά τις βεβαιώσεις αποδοχών των συνταξιούχων τους. Μέχρι στιγμής με δελτία τύπου τους, την ηλεκτρονική παραλάβει των δηλώσεων έχουν ανακοινώσεις το ΙΚΑ και ο ΟΓΑ.
Ποιο συγκεκριμένα το ΙΚΑ, στο δελτίο τύπου αναφέρει ότι: «Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 22/5/2013 θα λειτουργήσει η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία (στην ιστοσελίδα www.ika.gr) που επιτρέπει στους Συνταξιούχους να εκτυπώνουν οι ίδιοι τις Βεβαιώσεις Αποδοχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (ΕΤΕΑΜ), ΤΑΠΟΤΕ για όλες τις κατηγορίες σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου).

Η νέα υπηρεσία θα εξυπηρετεί και τους συνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ζουν στο εξωτερικό και για πρώτη φορά θα έχουν άμεση πρόσβαση στις Βεβαιώσεις Αποδοχών από τον τόπο κατοικίας τους, χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθούν στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα, οι Βεβαιώσεις Αποδοχών Συνταξιούχων αποστέλλονταν ταχυδρομικά από τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.»

Σύμφωνα με πληροφορίες μας για την εκτύπωση των βεβαιώσεων θα χρειαστούν ο ΑΜΚΑ, ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου και ο ΑΦΜ.

Ο ΟΓΑ έχει υλοποιήσεις ήδη το έργο και οι συνταξιούχοι του μπορούν να παραλαμβάνουν βεβαιώσεις  στην διεύθυνση, http://www.oga.gr/apps/bebaiwsi_login.php

Προσοχή: Η εκτύπωση της Βεβαίωσης για Φορολογική Χρήση είναι δυνατή μόνο με την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ, του Αριθμού Μητρώου (ΑΜ ΟΓΑ) και του ΑΦΜ του Συνταξιούχου.

Αν ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ δεν είναι καταχωρημένοι στο σύστημα του ΟΓΑ ή δεν έχει καταχωρηθεί ο σωστός ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ με την κάρτα τού ΑΜΚΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ), καθώς και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η εφαρμογή δεν ισχύει για τους δικαιούχους συντάξεων επιζώντων (χηρείας – ορφανικές), των οποίων οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση κατοικίας τους.

Ακόμη από τον ΟΓΑ μπορεί να  κάνουν εκτύπωση Βεβαίωσης Οικογενειακών Επιδομάτων για Φορολογική Χρήση Οικ. Έτους 2013, όσοι έχουν λάβει τα σχετικά επιδόματα  στην διεύθυνση,  http://www.oga.gr/vevaiosi_oikog/vevaiosi_oikog_login.php

Προσοχή: Η εκτύπωση της Βεβαίωσης Οικογενειακών Επιδομάτων για Φορολογική Χρήση είναι δυνατή μόνο με την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ του Επιδοματούχου.

Αν ο ΑΜΚΑ ή/και ο ΑΦΜ δεν είναι καταχωρημένος στο σύστημα του ΟΓΑ, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ με την κάρτα τού ΑΜΚΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ), καθώς και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα).

Μέχρι σήμερα δεν έχουν ανακοινωθεί αν άλλα ασφαλιστικά ταμεία θα εκδίδουν ηλεκτρονικά βεβαιώσεις.

Για παράδειγμα ο ΟΑΕΕ έχει στείλει ήδη βεβαιώσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί από τους ασφαλισμένους του.

Υποβολή φορολογικών δηλώσεων από τους 18κτάρηδες   

Λύθηκε τελικά το πρόβλημα που υπήρχε με τους φορολογούμενους άνω των 18 ετών. Με τον ν. 4110/2013, από τα οικονομικό έτος 2013, όλοι οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, υποχρεούνται να καταθέτουν φορολογική δήλωση, είτε είχαν εισόδημα μέσα στο 2012, είτε όχι.

Με τον ν.4152/2013, διευθετήθηκε το ζήτημα με τα προστατευόμενα μέλη. Όσα προστατευόμενα μέλη δεν έχουν εισόδημα ή το εισόδημα τους δεν τους εξαίρει από τα προστατευόμενα μέλη , δεν έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική δήλωση. Η μόνη υποχρέωση που υπάρχει είναι να πάρουν ΑΦΜ, τον οποίο θα δηλώσουν οι γονείς στην τέταρτη σελίδα στον Πίνακα 9 , μαζί με τον ΑΜΚΑ τους.

Άρα θα πρέπει να σπεύσουν στις εφορίες.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοση ΑΦΜ είναι:

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας για Έλληνες πολίτες και Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου για αλλοδαπούς (πρέπει να έχουν μαζί και την ταυτότητα ή το διαβατήριο για επίδειξη, διαφορετικά οι φωτοτυπίες πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένες)

Επικυρωμένη εξουσιοδότηση, όταν το ΑΦΜ ζητείται για λογαριασμό του ενδιαφερομένου από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

Πιστοποιητικό γέννησης, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος στερείται ταυτότητας (π.χ. ανήλικος)

Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ – Μ1

Δήλωση σχέσεων φορολογούμενου Μ7 (μόνο στην περίπτωση που πρέπει να δηλωθεί η σχέση του Εξουσιοδοτημένου κλπ).

Επισημαίνουμε για μία ακόμη φορά ότι μετά την υποχρεωτική υποβολή δήλωσης από όσους φορολογούμενους είναι πάνω από 18 ετών, την υποχρέωση υποβολής έχουν και οι κάτοικοι εξωτερικού, είτε έχουν εισόδημα στην Ελλάδα είτε όχι. Με τον νόμο 3943/2011, οι κάτοικοι εξωτερικού είχαν εξαιρεθεί από τα τεκμήρια (Αντικειμενικές Δαπάνες Διαβίωσης). Έτσι δεν είχαν μέχρι τώρα την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, αφού δεν είχαν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Από το οικονομικό έτος 2013 όλοι οι κάτοικοι εξωτερικού λοιπόν, εξακολουθούν να απαλλάσσονται από τις Αντικειμενικές Δαπάνες Διαβίωσης, αλλά δεν εξαιρούνται από την υποβολή φορολογικής δήλωσης αν είναι πάνω από 18 ετών.

Τόκοι καταθέσεων

Από ότι φαίνεται, η υποχρέωση για την δήλωση ων τόκων , δεν θα έχει καμία απαλλαγή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας η υποχρέωση θα υπάρχει από ένα λεπτό. Το πρόβλημα όμως με τις τράπεζες παραμένει, μιας και αρνούνται να εφαρμόσουν τον νόμο που τις υποχρεώνει να αποστείλουν βεβαιώσεις στους φορολογούμενους.

Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος:

«2.Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση, στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση.»

Βέβαια από ότι φαίνεται οι φορολογούμενοι θα υποχρεωθούν να σταθούν στις ουρές στις τράπεζες για να πάρουν τις σχετικές βεβαιώσεις ,και να πληρώσουν το σχετικό αντίτιμο(;;;) μιας και αν δεν τους δηλώσουν θα θεωρηθεί  ανακριβείς και θα έχουν πρόβλημα με την εφορία.

Βέβαια δεν θα έχουν ανάλογες επιπτώσεις οι τράπεζες που δεν εφαρμόζουν τον νόμο.

Ας ελπίσουμε ότι το οικονομικό επιτελείο θα πάρει εκείνα τα μέτρα  ώστε να μην ταλαιπωρηθούν  οι φορολογούμενοι για να εφαρμόσουν τον νόμο που παραβιάζουν ανενόχλητοι , και πάνω από όλα ατιμώρητοι, κάποιοι άλλοι.