Αρχίζει εντός της εβδομάδας η ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Με ολιγοήμερη καθυστέρηση θα ανοίξουν οι «πύλες» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,για την ηλεκτρονική υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων από περίπου 5,6 εκατ. φορολογούμενους.

Ενώ η έναρξη της διαδικασίας είχε προγραμματισθεί για σήμερα, κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες αφορούν στην καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό έντυπο Ε1, αναβάλλουν για το τέλος της εβδομάδας- σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες- τη λειτουργία της σχετικής εφαρμογής.
Σύμφωνα με το euro2day.gr οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν φέτος σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, από όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους, ακόμη κι από τους συνταξιούχους, οι οποίοι θα πρέπει να πάρουν και κλειδάριθμο στην περίπτωση που δεν διαθέτουν.
Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις φέρουν αρκετές αλλαγές, στις οποίες θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή μισθωτοί, συνταξιούχοι και επιτηδευματίες, για να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις.
Όλοι οι φορολογούμενοι είναι πλέον υποχρεωμένοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους, ανεξάρτητα από την πηγή και το ύψος του εισοδήματος που απέκτησαν το 2012. Η δυνατότητα να υποβάλλουν χειρόγραφα τη φορολογική τους δήλωση οι συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 65 ετών και ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, τελικώς θα καταργηθεί. Αν και προηγούμενη διάταξη απάλλασσε από την «ηλεκτρονική υποβολή» τη συγκεκριμένη κατηγορία, η διοίκηση της ΓΓΠΣ σχεδιάζει την κατάργησή της για πρακτικούς αλλά και οικονομικούς λόγους (αποστολή εντύπων κ.λπ.).
Αναγκαστικά πολλοί από τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με την ηλεκτρονική εποχή, θα πρέπει πλέον να απευθυνθούν σε λογιστή.
Οι Δημόσιοι υπάλληλοι (περίπου 560.000) που μισθοδοτούνται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής και άλλοι 450.000 συνταξιούχοι του δημοσίου και εκατοντάδες χιλιάδες άλλων ταμείων θα δουν το ηλεκτρονικό έντυπο E1 της φορολογικής τους δήλωσης με προσυμπληρωμένα από την εφορία τα στοιχεία για το ύψος των αποδοχών τους το 2012 καθώς και τα ποσά του παρακρατούμενου και του αναλογούντος φόρου.
Οι ίδιοι απλώς θα ελέγξουν τα στοιχεία, για την περίπτωση λαθών, και θα συμπληρώσουν τους υπόλοιπους κωδικούς για τεκμήρια διαβίωσης, αφορολόγητες δαπάνες κ.ά).
Αν… προκάμει το υπουργείο Οικονομικών, κάτι ανάλογο θα γίνει και για τους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών ταμείων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος δεν θα αποσταλούν βεβαιώσεις αποδοχών στους συνταξιούχους του ΙΚΑ και του ΟΓΑ αλλά οι ίδιοι θα πρέπει να εισέλθουν στον ιστότοπο του ταμείου τους και πληκτρολογώντας τα στοιχεία τους να εκτυπώσουν τη βεβαίωση με το συνολικό ποσό της σύνταξης που έλαβαν το προηγούμενο έτος και τον παρακρατούμενο και αναλογούντα φόρο προκειμένου να τα αναγράψουν στους σχετικούς κωδικούς του ηλεκτρονικού εντύπου.
Στους συνταξιούχους των άλλων ταμείων οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικά.
Το σύνολο των εισοδημάτων
Μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές στις φετινές φορολογικές δηλώσεις είναι η υποχρέωση αναγραφής του συνόλου των εισοδημάτων, ακόμη και αυτών που έχουν ήδη φορολογηθεί. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι τόκοι από κάθε είδους καταθέσεις, οι υπεραξίες ακινήτων, οι κάθε είδους παροχές κ.ά.
Τα ποσά αυτά θα προστεθούν στο συνολικό εισόδημα του φορολογούμενοι και θα υπολογισθεί και για αυτά εισφορά αλληλεγγύης (1% έως 4% ανάλογα με το ύψος του συνολικού εισοδήματος). Για πρώτη φορά οι φορολογούμενοι καλούνται, υποχρεωτικά, να δηλώσουν τους τόκους των καταθέσεων, αλλά και όλα τα εισοδήματα τους, από όπου και αν προέρχονται και ανεξάρτητα από το αν έχουν φορολογηθεί ή αν έχουν τύχει απαλλαγής.
Όσοι αμείβονται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αλλά θεωρούνται ως μισθωτοί, (είτε γιατί έχουν έως τρεις εργοδότες είτε γιατί ο ένας εξ’ αυτών αποφέρει το 75% του εισοδήματος), πρέπει να το δηλώσουν για να πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ και όχι 650 ευρώ.
Οι νέοι ηλικίας άνω των 18 ετών που θεωρούνται προστατευόμενα τέκνα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν θα υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση αλλά θα πρέπει να προμηθευτούν από την εφορία δικό τους ΑΦΜ
Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν εισπράξει δεδουλευμένα του 2012 ή πήραν «έναντι», θα δηλώσουν μόνο τα ποσά που εισέπραξαν και τους παρακρατούμενους και αναλογούντες φόρους αλλά για να κάνουν αυτή τη διάκριση πρέπει στο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας του εργοδότη τους να αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες οι καταβληθείσες και μη αποδοχές.
Το ειδικό έντυπο για το επίδομα τέκνων
Περίπου 2,5 εκατ. φορολογούμενοι, οι οποίοι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια για το επίδομα τέκνων, θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό ηλεκτρονικό έντυπο με τα στοιχεία των παιδιών για να καταγραφούν στους καταλόγους των δικαιούχων.
Πρόκειται για το έντυπο Ε 21, το οποίο θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του taxinet από όλους τους γονείς που δικαιούνται να εισπράξουν τα νέα οικογενειακά επιδόματα για τα παιδιά (κυμαίνονται από 13,33 έως 40 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί, ανάλογα με το ύψος του ετήσιου εισοδήματος), καθώς επίσης και τα νέα τριτεκνικά και πολυτεκνικά επιδόματα τα οποία ανέρχονται σε 500 ευρώ το χρόνο για κάθε παιδί, μετά το τρίτο.
Το νέο έντυπο θα αποτελεί ουσιαστικά υπεύθυνη δήλωση για τα δηλωθέντα στοιχεία των προστατευόμενων τέκνων του φορολογούμενου.
Για κάθε τέκνο θα πρέπει να δηλώνονται: η ηλικία, το εάν είναι φοιτητής ή όχι, ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ.
Η καταβολή των επιδομάτων τέκνων θα γίνεται με κριτήριο το συνολικό ύψος των εισοδημάτων του έτους 2012, το οποίο θα ελέγχει η εφορία μέσα από τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν στο έντυπο Ε1 της ηλεκτρονικής φορολογική δήλωσης.
Αναμένονται καθυστερήσεις
Οι πολλές αλλαγές, οι προσθήκες και κυρίως τα ζητήματα με τις βεβαιώσεις αποδοχών, αναμένεται να καθυστερήσουν σημαντικά τη φετινή διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, εξέλιξη που θα φέρει πίσω και την πληρωμή του πρόσθετου φόρου εισοδήματος.
Πολλοί φορολογούμενοι θα υποχρεωθούν τελικώς να πληρώσουν το φόρο εισοδήματος είτε σε δύο δόσεις, είτε εφάπαξ. Τα εκκαθαριστικά τους θα εκδοθούν από τον Αύγουστο και μετά, πράγμα που σημαίνει ότι θα χάσουν το δικαίωμα εξόφλησης του φόρου σε 3 δόσεις.
Η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με ηλεκτρονικό τρόπο (www.gsis.gr), λήγει -αν δεν δοθεί κάποια παράταση- στις 30 Ιουνίου.
Επιστρέφουν φοροαπαλλαγές;
Εν τω μεταξύ την «επιστροφή» ορισμένων φοροαπαλλαγών, με αυστηρά όμως οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, σχεδιάζουν στο υπουργείο Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να αποκατασταθούν αδικίες και να βοηθηθούν κοινωνικές ομάδες που διαβιούν στα όρια της φτώχειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από το νέο έτος- και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιτευχθεί πρωτογενή πλεονάσματα- το υπουργείο σχεδιάζει την επαναφορά των φοροαπαλλαγών για τους τόκους δανείων πρώτης κατοικίας, καθώς και για τα ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.
Ο σχεδιασμός αυτός εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των «διορθωτικών» κινήσεων της κυβέρνησης σε διάφορα φορολογικά ζητήματα όπως είναι και η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση.
Σε κάθε περίπτωση οι όποιες αποφάσεις ληφθούν θα έχουν την έγκριση των δανειστών.
Παραμένει το ερωτηματικό με τα ακίνητα
Εξάλλου, αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους, η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής για τη φορολογία των ακινήτων, η οποία εξελίσσεται σε μεγάλο «πονοκέφαλο» για την κυβέρνηση.
Δεν είναι μόνο το θέμα της φορολόγησης των αγροτεμαχίων και των εκτός σχεδίου οικοπέδων και λοιπών εκτάσεων, αλλά και το μεγάλο «μπέρδεμα» με τις απαλλαγές από το «χαράτσι» του 2013.
Τώρα προέκυψε θέμα με το αποδεικτικό για την πληρωμή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του 2012.
Ενώ το υπουργείο Οικονομικών έχει διευκρινίσει με εγκύκλιό του, ότι θα εξαιρεθούν -με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις- τα ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως 120.000 ευρώ, από την άλλη ζητά από τους ιδιοκτήτες να προσκομίσουν αποδεικτικό για την πληρωμή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) του 2012, όταν τον συγκεκριμένο φόρο οφείλουν να τον καταβάλλουν όσοι έχουν ακίνητα αξίας άνω των… 200.000 ευρώ.