Η ερμηνευτική πολ 1004/4-1-13 – ΚΦΑΣ

 Η ερμηνεία της Ερμηνευτικής  με ……..χρώμα, υπογραμμίσεις, νέες παραγράφους,  κεφάλαια, σχόλια   και παραδείγματα.. Τελευταία παρέμβασή μας, και ελπίζουμε να ξεκαθαρίσουμε και να λύσουμε τυχόν προβλήματα ……

     Η ερμηνευτική πολ 1004/4-1-13 κυκλοφόρησε. Έλυσε θέματα;. Έλυσε όλες τις βασικές απορίες;.  Η απάντηση θεωρούμε ότι είναι,  Ναι. Έχει 62 σελίδες. Είναι αρκετές;. Είναι. Τι δεν έχει; τι της λείπει;;  Δεν έχει εφαρμογές και παραδείγματα. Ας αναλογιστούμε όμως, είναι δυνατόν η ερμηνευτική να αναφέρεται σε κάθε επάγγελμα??. Η απάντηση είναι βέβαια, Όχι.  Από την άλλη, η  μεγάλη έκταση που έλαβε το θέμα αυτό, υπερβαίνει τις 39 σελίδες, και ακόμη φαίνεται δεν εξαντλήθηκε, διαπιστώνεται ότι συνεχίζει να απασχολεί κόσμο, αν και έχουν περάσει δυο εβδομάδες από την κυκλοφορία της (δόθηκε ανήμερα του Αη Γιαννιού).    Η πολ 1004/2013 δίνει όμως κατευθύνσεις. Αν δεν μελετήσει κάποιος πχ το άρθρο 9 της ερμηνευτικής και δεν το κάνει κτήμα,  δεν θα μπορέσει να λύσει τις απορίες του με την θεώρηση ή μη των στοιχείων, την πολ 1083/03 κλπ. Για αυτό τον λόγο λοιπόν, επανερχόμαστε και εστιάζουμε στο άρθρο 9 και όχι μόνον

Η Ερμηνευτική ξεκαθάρισε :

1.Συνεχίζει κανονικά  η πολ. 1083/03. (ιατροί, φροντιστήρια κλπ τα 7 επαγγέλματα)

2.Συνεχίζουν όσοι έφυγαν από τα πρόσθετα (25 επαγγέλματα) μέχρι 28/2/13 με το καθεστώς ΚΒΣ, αλλά από 1/3/13 θα τηρήσουν τον ΚΦΑΣ.

3.Όσοι έφυγαν από τα πρόσθετα θα εκδίδουν κατ αρχάς τις ΑΛΣ με τη χρήση ΦΤΜ. Αν όμως εξαιρούνται από ΦΤΜ  τότε θεωρημένες ΑΛΣ για την ΠΥ σε ιδιώτες. (αναφερόμαστε αναλυτικά παρακάτω).

4.Η απογραφή 31/12/12 σε θεωρημένα έντυπα και γενικά όλες οι εκτυπώσεις που έχουν σχέση με τη χρήση του 2012.

5.Συνεχίζει κανονικά η Πολ. 1082/03. Θα σημαίνονται όμως μόνο όσα εμπίπτουν στη θεώρηση. Δηλαδή το ΔΑ, ΔΑ με στοιχείο αξίας, ΑΛΣ για την παροχή σε ιδιώτες. Δεν σημαίνονται το τιμολόγιο, η ΑΛΣ για τις πωλήσεις αγαθών, αυτοπαράδοσης, Επίσης δεν θα σημαίνουν τα στοιχεία και όσοι τηρούν τώρα βιβλία πρόσθετα και εκδίδουν τις αποδείξεις  μηχανογραφικά.   

6. Ημερολόγιο μεταφοράς, αθεώρητο.

7. Η Μηνιαία κατάσταση βιβλίου Εσόδων εξόδων τέλος. Τελευταία εκτύπωση ο 12/12 και στη συνέχεια αθεώρητο Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.. 

8. Η ΑΛΣ  για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες πάντα θεωρημένη σε χειρόγραφη έκδοση, ή με ΦΤΜ, ή με σήμανση σε μηχανογραφική έκδοση, ή με την ένδειξη βάσει της ΠΟΛ 1083/03 για τα 7 επαγγέλματα που συνεχίζουν με τα πρόσθετα

9. Τιμολόγιο  σε άλλους ΥΑΣ, Δημόσιο, ΟΤΑ, γεωργούς .

10. Το τιμολόγιο είναι αθεώρητο,  το Δελτίο Αποστολής θεωρημένο και όταν συνενώνεται με στοιχείο αξίας.

κλπ. κλπ.

 

  Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε την ερμηνευτική και ειδικά το άρθρο 9, και τις συναφείς διατάξεις με το άρθρο αυτό, και να δώσουμε τις εφαρμογές που  λείπουν. Αν στη πορεία μας ξέφυγε κάτι, να το διορθώσουμε …

 

Ανάλυση, της ερμηνευτικής ΠΟΛ. 1004/2013, επεξεργασία, με εμβόλιμα σχόλια και παραδείγματα.

 

Με το μπλε είναι το κείμενο της ερμηνευτικής.

 

1. O τίτλος της ΑΛΣ

      Ως τίτλος των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών αναγράφεται η φράση «Απόδειξη λιανικών συναλλαγών», ή «Απόδειξη λιανικής» ή «Απόδειξη παροχής υπηρεσιών» ή «Απόδειξη λιανικής πώλησης», ή «Απόδειξη» με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι εφόσον εκδίδονται για παροχή υπηρεσιών είναι θεωρημένες (χειρόγραφη έκδοση) ή σημασμένες με μηχανισμούς Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988 (μηχανογραφική έκδοση). Αυτονόητο είναι ότι εφόσον εκδίδονται με τη χρήση απλής Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής του ν. 1809/1988, εκδίδονται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών που διέπουν την έκδοσή τους με τον τρόπο αυτό.

Σχόλιο

Έχουμε …πανσπερμία ….τίτλων (5) για την απόδειξη, αλλά προσοχή, όταν εκδίδεται για την παροχή υπηρεσιών είναι πάντα Θεωρημένη( σε χειρόγραφη),  ή …σε-σημασμένη από ΕΑΦΔΣΣ (σε μηχανογραφική).  Ο τίτλος «Απόδειξη» θεωρούμε ότι είναι ατυχής γιατί θα φέρει σύγχυση με την Απόδειξη μετρητά κλπ.

Το σημαντικό είναι ότι  οι τίτλοι ΑΛΠ και ΑΠΥ συνεχίζουν  κανονικά.

2. Μεγαλώνει το club των  κατόχων ΦΤΜ

   Δεδομένου ότι με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (1/1/2013), δημιουργείται η υποχρέωσησε ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, έκδοσης των αποδείξεων λιανικής με τη χρήση Φορολογικών Μηχανισμών του ν. 1809/1988 (Φ.Τ.Μ ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), επειδή εκδίδουν πλέον τις αποδείξεις λιανικής σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κώδικα αυτού, καθώς επίσης και των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.1809/1988παρέχεται η δυνατότητα προμήθειας των σχετικών μηχανισμών (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του ν.1809/1988 για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής ή θεώρησης των εν λόγω αποδείξεων στις περιπτώσεις εξαιρέσεων από την υποχρεωτική χρήση των μηχανισμών αυτών (π.χ. φυσιοθεραπευτής), έως τις 28/2/2013, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία υπαγωγής των εν λόγω υπόχρεων στο νέο καθεστώς.

Μέχρι την ως άνω ημερομηνία, οι εν λόγω υπόχρεοι μπορούν να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής για τις πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, με τον ίδιο τρόπο που τις εξέδιδαν με το προϊσχύσαν καθεστώς, των διατάξεων του Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/1992).

Σχόλιο

   Με δεδομένο ότι παραμένουν με πρόσθετα βιβλία 7 κατηγορίες επιχειρήσεων, και καταργήθηκε για άλλους 25 περίπου, υπάρχει κατ αρχήν υποχρέωση έκδοσης των ΑΛΣ με ΦΤΜ ή μηχανισμό. Στην πολ 1037/92 αναφέρονται μια σειρά από επιχειρήσεις που εξαιρούνται από την χρήση ΦΤΜ , καθώς  και στο άρθρο 1 του Ν. 1809/88. Αυτόματα οι 25 κατηγορίες λοιπόν  που τους έγινε  ΄΄ έξωση ΄΄ από τα πρόσθετα πρέπει να εγκαταστήσουν ΦΤΜ, αφού δεν ισχύει πλέον για αυτούς, απώλεσαν  πλέον την εξαίρεση για ΦΤΜ, αφού δεν τηρούν πρόσθετο βιβλίο. Τους δόθηκε μεταβατική περίοδος μέχρι 28/2/13 να αγοράσουν ΦΤΜ και μέχρι την ημέρα εγκατάστασης της ΦΤΜ θα τηρούν το παλαιό σύστημα του ΚΒΣ.  Σε περίπτωση όμως που υπάρχουν κατηγορίες που αν και έγινε απαλλαγή από το πρόσθετο, συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις για ΦΤΜ,  θα εκδίδουν χειρόγραφες θεωρημένες αποδείξεις, όπως φυσιοθεραπευτής (απώλεσε μεν την ένταξη στα πρόσθετα, αλλά παραμένει η εξαίρεση από ΦΤΜ επειδή είναι ελεύθερος επαγγελματίας του άρθρ 48, πολ 1037/92, κλπ. 

Ποιοι είναι οι ΕΕ του άρθρ 48 του ΚΦΕ :,

Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και εμπειρογνώμονα.

 

3. 1.Εισιτήρια  κέντρων διασκέδασης

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (1/1/2013), βάσει των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ., παύουν να ισχύουν οι διατάξος των Α.Υ.Ο.

 α. 1072823/513/0015/ΠΟΛ.1159/22.6.1994 (ΦΕΚ 506 Β’),

 β.   1073555/584/0015/ΠOΛ.1166/16.6.1995 (ΦΕΚ 572 Β’) και

 γ.   1059176/625/0015/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ 932 Β’) «περί των εισιτηρίων εισόδου στα κέντρα διασκέδασης», καθώς επίσης και τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση, για την εφαρμογή των διατάξεων των προαναφερόμενων Υπουργικών Αποφάσεων και από 1/1/2013 και στο εξής, η εν λόγω κατηγορία υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, εκδίδει πλέον τις αποδείξεις λιανικής, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ., καθώς και των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 1809/1988.

Σχόλιο

Εισιτήρια στα κέντρα διασκέδασης τέλος. Θα εκδίδονται κανονικά αποδείξεις με τη χρήση ΦΤΜ.

3.2. Εισιτήρια Ποδοσφαιρικών αγώνων.

Συνεχίζουν κανονικά, είναι θεωρημένα και αυτό γιατί θεωρούνται Αποδείξεις λιανικών Συναλλαγών για τη παροχή Υπηρεσιών σε ιδιώτες.

 

4. Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι βάσει των νέων διατάξεων οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που ασκούνελευθέριο επάγγελμα (όπως και όλοι οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών) και παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σεπρόσωπο εκτός της χώρας, για την άσκηση του επαγγέλματος τους, εκδίδουν πλέον τιμολόγιο όπως ορίζεται στο άρθρο 6 και όχι απόδειξη παροχής υπηρεσιών (λιανικής), όπως εξέδιδαν σε περίπτωση παροχής των υπηρεσιών τους στα ως άνω πρόσωπα βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

Σχόλιο

Λογιστής εκδίδει τιμολόγιο αθεώρητο για την παροχή υπηρεσιών για τη τήρηση βιβλίων.

Μηχανικός εκδίδει τιμολόγιο αθεώρητο για την έκδοση αδείας εργοστασίου.

Μηχανικός εκδίδει τιμολόγιο αθεώρητο σε αγρότη για την έκδοση αδείας γεωργικής αποθήκης.

Μηχανικός εκδίδει ΑΛΣ θεωρημένη  σε αγρότη για την έκδοση αδείας της κατοικίας του

Αμοιβή μηχανολόγου για τεχνικός ασφαλείας τιμολόγιο αθεώρητο,

Αμοιβή από τοπογράφο για τοπογραφικό σε αγρό τιμολόγιο αθεώρητο, αλλά για τοπογραφικό οικοπέδου σε ιδιώτη ΑΛΣ θεωρημένη.

Αμοιβή σε γεωπόνο για ανάλυση (εδαφολογική) σε αγρό τιμολόγιο αθεώρητο. (γεωργός)

Αμοιβή για σύνταξη φορολογικής δήλωσης σε αγρότη από λογιστή, τιμολόγιο αθεώρητο.

 

5. Ελεύθερος Επαγγελματίας και παροχή δωρεάν

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες δωρεάν, εκδίδουν απόδειξη αυτοπαράδοσης στις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν, χαρακτηρίζονται «ως αυτοπαραδόσεις υπηρεσιών» βάσει των διατάξεων του ν. 2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α.».

Σχόλιο

Η απόδειξη αυτοπαράδοσης  είναι αθεώρητη. Ακόμη και αν εκδίδεται με Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ δεν χρειάζεται σήμανση.

 

 

6. Βιβλία διπλογραφικά ΑΛΣ και πίστωση

• Όταν ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών τηρεί διπλογραφικά βιβλία του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. και πωλεί αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες με πίστωση, για λόγους λογιστικής εξυπηρέτησης (δημιουργία λογαριασμού πελάτη), στην απόδειξη λιανικής που εκδίδει, αναγράφει τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο του πελάτη του, καθώς και την ένδειξη «Επί πιστώσει».

Σχόλιο

Όλα τα σκέφτονται……?…. Αναγραφή της επωνυμίας του πελάτη στην ΑΛΣ σε βιβλία διπλογραφικά όταν η πώληση γίνεται με πίστωση ή και με δόσεις. Είναι λογικό….

 

7. Η έκδοση Αποδείξεων από τους 7 που συνεχίζουν με τα πρόσθετα.

7.1. Διαμονής ή  Φιλοξενίας

Εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες διαμονής ή φιλοξενίας όπως ο οίκος ευγηρίας, το ξενοδοχείο, ο ξενώνας, τα επιπλωμένα διαμερίσματα και οικίες, ο εκμεταλλευτής κάμπινγκ, κ.λπ.

7.2. Εκπαιδευτήριο

Εκμεταλλευτής εκπαιδευτηρίου, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, δηλαδή σχολές, σχολεία, νηπιαγωγεία, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, φροντιστήρια, σχολές χορού, κ.λπ. Δεν περιλαμβάνονται οι παιδικοί σταθμοί και οισχολές οδηγών για τη θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευομένων οδηγών.

Σχόλιο

Ένα μόνο σχόλιο. Η σχολή χορού θεωρείται…. εκπαιδευτήριο και συνεχίζει με πρόσθετα, αλλά για τα συνεργεία καταργήθηκε….  Αφού για τη σχολή οδηγών αναφέρεται και παίρνει θέση μόνο για τα θεωρητικά μαθήματα, βγαίνει το συμπέρασμα (συνάγεται) ότι για τα πρακτικά μαθήματα έχει και αυτό καταργηθεί. (Για τις σχολές οδηγών έχουμε ειδική παράγραφο παρακάτω. Αν έχει δοθεί άλλη λύση, ας ανεβάσουν το σωστό, κρατάμε επιφύλαξη.  ). Για τους παιδικούς σταθμούς πέσαμε   ΄΄ διάνα  ΄  στη πρόβλεψή μας.

7.3. Κλινική ή θεραπευτήριο

Εκμεταλλευτής κλινικής ή θεραπευτηρίου, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος έχει πάρει σχετική άδεια από το αρμόδιο υπουργείο. Διευκρινίζεται ότι ο εν λόγω υπόχρεος πρέπει να καταχωρεί τις πληροφορίες εκείνες που σχετίζονται με τις δικές του συναλλαγές και όχι με τις συναλλαγές των εξωτερικών γιατρών που συνεργάζεται.

7.4. Κέντρου Αισθητικής

Εκμεταλλευτής κέντρου αισθητικής, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες καλλωπισμού και γενικά περιποίησης σώματος και άκρων, όπως κέντρα αδυνατίσματος, μεταβολισμού, καλλωπισμού, παροχής συμβουλών διαίτης, αδυνατίσματος και παρακολούθησης βάρους, πεντικιούρ-μανικιούρ κ.λπ. Δεν περιλαμβάνονται τα κομμωτήρια.

7.5. Γυμναστήριο

Εκμεταλλευτής γυμναστηρίου, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες εκγύμνασης που σχετίζονται με τον καλλωπισμό και γενικά με την περιποίηση του σώματος, όπως απλή γυμναστική, αερόμπικ, body building, κ.λπ.

7.6. Στάθμευση

Εκμεταλλευτής χώρων στάθμευσης. Περιλαμβάνονται οι υπόχρεοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων (όχι ποδηλάτων) και σκαφών θαλάσσης.

7.7Απόθεμα  θεωρημένων  έντυπων

Τα ήδη θεωρημένα έντυπα, χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, τα οποία χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα βιβλίατης παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για την καταχώριση των απαιτούμενων πληροφοριών, μέχρι την εξάντλησή τους, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Τα έντυπα καταχώρισης των πληροφοριών αυτών θεωρούνται στη Δ.Ο.Υ. με κωδικό TAXIS «332» και με περιγραφή «ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 23 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4».

Σχόλιο

Αναφέρεται σε θεωρημένα έντυπα τα οποία χρησιμοποιούνται από τους 7 που συνεχίζουν με βιβλία πρόσθετα. Π.χ το θεωρημένο χειρόγραφο  βιβλίο μητρώο μαθητών των φροντιστηρίων συνεχίζεται κανονικά μέχρι να εξαντληθεί. Σε μηχανογραφική τήρηση πχ του πρόσθετου βιβλίου από ξενοδοχείο συνεχίζει να εκτυπώνει στις σελίδες μέχρι εξάντλησης.

 

7.8. Έκδοση των αποδείξεων από τους 7 με τα πρόσθετα.

Έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, που παρέχουν τις ασφαλείς πληροφορίες της παραγράφου 23 του άρθρου 4.

   Σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ, οι εκμεταλλευτές χώρου διαμονής,εκπαιδευτηρίουκέντρων αισθητικήςγυμναστηρίου, οι εκμεταλλευτές χώρων στάθμευσης και οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων και οι οδοντίατροι, που παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν (αντίστοιχος ορισμός βάσει των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. «πρόσθετα βιβλία»), στις αποδείξεις λιανικής που εκδίδουν αναγράφουν τοονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.

Πάρκιγκ

Ο εκμεταλλευτής χώρου στάθμευσης, μπορεί αντί των ως άνω στοιχείων του πελάτη, να αναγράφει στις αποδείξεις λιανικής, τα στοιχεία του οχήματος ή του σκάφους.

Πρόσθετα και αυτοπαράδοση

Όταν ο υπόχρεος παροχής ασφαλών πληροφοριών, παρέχει υπηρεσίες δωρεάν, εκδίδει απόδειξη αυτοπαράδοσης, στην περίπτωση που οι υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν, χαρακτηρίζονται ως «αυτοπαράδοση υπηρεσιών» βάσει των διατάξεων του ν. 2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α». Σε αντίθετη περίπτωση στην απόδειξη που εκδίδει στην περίπτωση που παρέχεται υπηρεσία χωρίς αμοιβή, αναγράφει την ένδειξη «Δωρεάν».

 

7.9.Πρόσθετα και έκδοση στοιχείων σε άλλον ΥΑΣ.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που υποχρεούνται σε παροχή ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 και παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπο εκτός της χώρας, για την άσκηση του επαγγέλματος τους, εκδίδουν πλέον τιμολόγιο (όπως και όλοι οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών), όπως ορίζεται στο άρθρο 6 και όχι απόδειξη παροχής υπηρεσιών όπως εξέδιδαν σε περίπτωση παροχής των υπηρεσιών τους στα ως άνω πρόσωπα, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992)

Σχόλιο

Ιατρός για είσπραξη αμοιβής από ΕΟΠΥΥ τιμολόγιο αθεώρητο

Ιατρός για είσπραξη αμοιβής από εταιρεία τιμολόγιο αθεώρητο

Ξενοδοχείο για διαμονή στελέχους ΑΕ τιμολόγιο αθεώρητο

Στάθμευση ΕΙΧ εταιρείας τιμολόγιο αθεώρητο

 

 

 

8. Η έκδοση Αποδείξεων από τους 25 που …έφυγαν από  πρόσθετα.

 Διευκρινίσεις για τον τρόπο έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ.. από τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4. ενώ είχαν την αντίστοιχη υποχρέωση τήρησης ορισμένων πρόσθετων βιβλίων της παρ. 5 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/1992).

Αναφορικά με τον τρόπο έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών στο εξής, από τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, οι οποίοι τηρούσαν ορισμένα πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. και δεν έχουν πλέον αντίστοιχη υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ., διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

 

Η κατηγορία αυτή, των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών , ήτοι,

 ο εκμεταλλευτής διαγνωστικού κέντρου, ο εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ο επισκευαστής ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, μηχανών και μηχανημάτων, ο εκμεταλλευτής συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων και σκαφών θαλάσσης, ο εκμεταλλευτής ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων, ο φυσιοθεραπευτής και οι ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα, ο εκμεταλλευτής επιχείρησης ενοικιάσεως επιβατηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ο μεσίτης αστικών συμβάσεων, αγοράς ή πώλησης και ενοικίασης ακινήτων, ο εκμεταλλευτής αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων, ο εκμεταλλευτής επιχείρησης πώλησης για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων, μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, τροχόσπιτων, σκαφών αναψυχής, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων και ο πράκτορας κρατικών λαχείων,

 

εκδίδουν πλέον τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες στο κοινό, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., παροχή υπηρεσιών εκτός κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), λαμβανομένων υπόψη και των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ.

Σχόλιο

Συνεργείο, επισκευή φορτηγού,  τιμολόγιο αθεώρητο

Συνεργείο, επισκευή ΕΙΧ , ΑΛΣ για την παροχή από ΦΤΜ

Ενοικίαση ΕΙΧ από ιδιώτη ΑΛΣ για την παροχή από ΦΤΜ

Ενοικίαση ΕΙΧ από εταιρία  τιμολόγιο αθεώρητο

Από αντιπροσωπεία για  πώληση ανταλλακτικών σε φορτηγό ΤΔΑ

Επισκευή ψύκτη νερού σε ΥΑΣ, τιμολόγιο αθεώρητο.

Βουλκανιζατέρ, επισκευή ελαστικού  λεωφορείου στο κατάστημα, τιμολόγιο αθεώρητο.

Βουλκανιζατέρ, επισκευή ελαστικού  λεωφορείου στην εθνική οδό, τιμολόγιο αθεώρητο.

Βουλκανιζατέρ, επισκευή ελαστικού  ΕΙΧ, στο κατάστημα ΑΛΣ παροχής από την ΦΤΜ.

Βουλκανιζατέρ, επισκευή ελαστικού  ΕΙΧ, στην εθνική οδό χειρόγραφη ΑΛΣ θεωρημένη.( εκτός εγκατάστασης)

Βουλκανιζατέρ, πώληση  ελαστικού  ΕΙΧ, στο κατάστημα ΑΛΣ από την ΦΤΜ.

Πλυντήριο αυτοκινήτων για πλύσιμο φορτηγού, τιμολόγιο αθεώρητο

Πλυντήριο αυτοκινήτων για πλύσιμο ΕΙΧ, ΑΛΣ παροχής από την ΦΤΜ.

Σημείωση.

Τα συνεργεία, επισκευές ηλεκτρικών  κλπ από την ώρα που … ΄΄ έφαγαν πόρτα ΄΄  από τα πρόσθετα υποχρεώνονται στην έκδοση των ΑΛΣ υποχρεωτικά με ΦΤΜ αφού έχασαν την εξαίρεση από ΦΤΜ,  με όσα ισχύουν.(πολ.1037/92) .Δόθηκε όμως μεταβατική περίοδος μέχρι 28/2/13μ προκειμένου να προσαρμοστούν, να αγοράσουν ΦΤΜ, κλπ.. Καλό είναι να αγοράζονται ΦΤΜ που θα μπορούν να ανταποκρίνονται αν αργότερα γίνει σύνδεση με το ΤΑΧΙΣ. Όσοι ήδη είχαν ΦΤΜ ανοίγουν απλά τμήμα παροχής στη μηχανή. 

 

9. Δελτίο Αποστολής

  Επί χειρόγραφης έκδοσης του Δελτίου  Αποστολής του άρθρου 5 του παρόντος Κώδικα, αυτό πρέπει ναφέρει θεώρηση, ενώ επί μηχανογραφικής έκδοσης αυτού με τη χρήση Η/Υ, αυτό θα πρέπει να φέρεισήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α’ 222). Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για το συνενωμένο δελτίο αποστολής με οποιοδήποτε στοιχείο αξίας.

Σχόλιο

Το Δελτίο αποστολής πάντα και πάντοτε θεωρημένο, όπως και να απαντάται, ΔΑ-Τ, ΔΑ ΑΛΣ. κλπ.

10. Τα τιμολόγια

Τα τιμολόγια του άρθρου 6 του παρόντος Κώδικα, καθώς και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου (π.χ. εκκαθαρίσεις, εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις, φορτωτικές, στοιχεία της παρ. 16 του άρθρου 6 κ.λπ.), ανεξαρτήτως της χειρόγραφης ή μηχανογραφικής έκδοσής τους, εκδίδονται αθεώρητα και χωρίς σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α’222).

Σχόλιο

Το τιμολόγιο είναι αθεώρητο πάντα και εκδίδεται και χωρίς σήμανση από τον μηχανισμό σε μηχανογραφική έκδοση??.

11. Αποδείξεις λιανικής

Οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α’ 222) βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.1809/1988 (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1037/12.2.1992, περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεωνκ.λπ.), εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες.

Σχόλιο.

Οι αποδείξεις εκδίδονται υποχρεωτικά με ΦΤΜ ή μηχανισμό εκτός των  παρακάτω εξαιρέσεων.

1. Εξαιρέσεις πολ. 1037/92.

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.1809/1988 “Καθιέρωση ταμειακών μηχανών και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α222), όπως ισχύουν.

2. Την απόφασή μας 1006568/70/ΠΟΛ. 1014/18.1.91 (ΦΕΚ Β’66), με την οποία υποχρεώνονται σταδιακά όλοι οι επιτηδευματίες σε χρησιμοποίηση φ.τ.μ. σε ορισμένες περιοχές της χώρας, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 αυτής, με τις οποίες ορίζεται ότι με νεώτερη απόφασή μας θα επεκταθεί η υποχρέωση χρησιμοποίησης φ.τ.μ. στο σύνολο των επιτηδευματιών και σε ολόκληρη

τη χώρα το έτος 1993.

3. Οτι ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στη χρησιμοποίηση φ.τ.μ. είτε γιατί στερούνται μόνιμης επαγγελματικής εγκατάστασης (καταστήματος) είτε λόγω της μορφής και του τρόπου άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ενώ άλλες κατηγορίες επιτηδευματιών που παρέχουν υπηρεσίες είτε έχουν πολύ περιορισμένο αριθμό συναλλαγών είτε έχουν υποχρέωση από τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. να αναγράφουν πρόσθετα στοιχεία στις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν, για τους λόγους δε αυτούς κρίνεται απαραίτητο να παρασχεθούν σ’ αυτές τις κατηγορίες επιτηδευματιών, οι αναγκαίες διευκολύνσεις στην άσκηση της  επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Αποφασίζουμε

1. Παρέχουμε τη δυνατότητα της μη χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής

του ν.1809/1988, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, στις παρακάτω κατηγορίες επιτηδευματιών, σε ολόκληρη τη χώρα:

α) στους επιτηδευματίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν.δ. 3323/1955.

β) στου επιτηδευματίες που έχουν υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, να τηρούν πρόσθετα βιβλία (όπως εκπαιδευτήρια, ξενοδοχεία, συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων κ.λπ.) και να αναγράφουν στις αποδείξεις που εκδίδουν πρόσθετα στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο – διεύθυνση του πελάτη, αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτων κ.λπ.).

γ) στους εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού.

δ) στους επιτηδευματίες που ασχολούνται με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου (όπως ξυλουργοί, σιδηρουργοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κτίστες και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες).

ε) στους επιτηδευματίες που διατηρούν κτηματομεσιτικό γραφείο, πρακτορείο κρατικών λαχείων, ΠΡΟ-ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο διεκπεραίωσης εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας.

στ) στις επιχειρήσεις μεταφοράς προσώπων γενικά, ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη συνδρομών, εκμετάλλευσης θεαμάτων, ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών, στους κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενους ράπτες ή ράπτριες, καθώς και στους εκμεταλλευτές ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ.

2. Οσοι από τους πιο πάνω επιτηδευματίες, εκτός από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα να μη χρησιμοποιούν φ.τ.μ. διατηρούν μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα), από την οποία πωλούν λιανικώς αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, που πωλούν ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά είδη), ή από την επαγγελματική τους εγκατάσταση ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάρχει

υποχρέωση χρησιμοποίησης φ.τ.μ. (π.χ. ράπτης ή ράπτρια που πωλεί και έτοιμα ενδύματα ή εσώρουχα κ.λπ.), υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τουλάχιστον για τη δραστηριότητά τους αυτή, με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής.

2. Εξαιρέσεις Ν. 1809/1988.

Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις.

 Άρθρο 1 ……  Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η έκδοση χειρόγραφων θεωρημένων διπλότυπων αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σε ειδικές μόνο περιπτώσεις, για συναλλαγές που πραγματοποιεί ο επιτηδευματίας εκτός του κεντρικού καταστήματος ή του υποκαταστήματός του…..

Οι ΑΛΣ οι χειρόγραφες για την παροχή υπηρεσιών πάντα θεωρημένες.

Οι ΑΛΣ για την εμπορία που εκδίδονται  από πωλήσεις  εκτός εγκαταστάσεων κλπ αθεώρητες.  Το βιβλιαράκι της ΦΤΜ θεωρείται γιατί προβλέπεται η θεώρησή του από τον Ν. 1809/88, και είναι βιβλίο όχι στοιχείο. Πχ Αν οφείλει ΦΠΑ μπορεί να θεωρήσει……..

12. Τα φορτωτικά έγγραφα

Τα φορτωτικά έγγραφα των παραγράφων 1 έως και 10 του άρθρου 8 του παρόντος Κώδικα (φορτωτική, κατάσταση αποστολής αγαθών, απόδειξη μεταφοράς, διορθωτικό σημείωμα μεταφοράς), εκδίδονται αθεώρητα και χωρίς σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988. επί μηχανογραφικής έκδοσής τους. Το τιμολόγιο για την παροχή υπηρεσιών και το ημερολόγιο μεταφοράς της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, εκδίδεται ή τηρείται αντίστοιχα αθεώρητο, ή δε απόδειξη λιανικής συναλλαγής (για παροχή υπηρεσίας), επίσης της παραγράφου 11 για τις εν λόγω υπηρεσίες μεταφοράς, εκδίδεται θεωρημένη, εφόσον είναι χειρόγραφη ή με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν.1809/1988 (απλής Φ.Τ.Μ. ή σημαινόμενη με Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.).

Σχόλιο

Η φορτωτική για το υπόλοιπο της ζωής της αφού έχει ημερομηνία λήξης την 31/12/13 θα είναι αθεώρητη. Από 1/1/14 θα εκδίδεται τιμολόγιο ή ισοδύναμο του τιμολογίου. Κατά τα άλλα ισχύει ο ΚΒΣ.

13. Ημερολόγιο μεταφοράς

Επισημαίνεται ότι το ως άνω ημερολόγιο μεταφοράς παρά το ότι από τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.ΠΟΛ.1144/6.8.1992 (ΦΕΚ 517 Β’) της οποίας γίνεται μνεία στις διατάξεις της παραγράφου 11, προβλέπεται θεωρημένο, τηρείται πλέον με τις νέες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. αθεώρητο, λαμβανομένων υπόψη και των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του Κώδικα αυτού.

Σχόλιο

Το ΗΜ τελικά θα τηρείται αθεώρητο.

14. Οι αποδείξεις αυτοπαράδοσης και οι αποδείξεις δαπανών

Οι αποδείξεις αυτοπαράδοσης και οι αποδείξεις δαπανών των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 8 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται σε κάθε περίπτωση αθεώρητες και σε περίπτωση μηχανογραφικής έκδοσής τους χωρίς σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988.

Σχόλιο

Οι Αποδείξεις αυτοπαράδοσης και Δαπανών σε κάθε περίπτωση θα είναι αθεώρητες τόσο σε χειρόγραφη όσο και μηχανογραφική έκδοση. (Δεν  θα σημαίνονται).

15. Η ΠΟΛ. 1083/2003

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 (ΦΕΚ 794 Β719-6-2003) εξακολουθούν να ισχύουν, στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και μόνο για τα φορολογικά στοιχεία για τα οποία προβλέπεται η θεώρησή τους, βάσει των οριζομένων στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα αυτού.

Σχόλιο

Η πολ. 1083/03 απασχόλησε πάρα πολύ. Τελικά έγινε το αυτονόητο και  αυτό που λέγαμε όλοι μας. Εξακολουθεί να ισχύει, διατηρείται. Το προβλέψαμε και αυτό. ? Προσοχή  όμως με τις τρεις  προϋποθέσεις. Να μην έρχεται σε αντίθεση με τον ΚΦΑΣ, ισχύει  μόνο για τα στοιχεία για τα οποία προβλέπεται θεώρησή τους και να  καταχωρούνται οι ασφαλείς πληροφορίες βάσει αυτών που ορίζονται στην παράγραφο 23 του άρθρου 4 της παρούσης.

Ιατρός καρδιολόγος

Συνεχίζει να εκδίδει ΑΛΣ για την παροχή υπηρεσίας σε ασθενείς αθεώρητη και με την ένδειξη βάσει της ΠΟΛ. 1083/03. Για επίσκεψη σε σπίτι θεωρημένη ΑΛΣ.

Ο ίδιος ιατρός εκδίδει τιμολόγιο αθεώρητο για είσπραξη από ΕΟΠΥΥ ( δεν ισχύει εδώ πολ. η 1083/03, αφού πρώτον έρχεται σε αντίθεση με τον ΚΦΑΣ προβλέπεται πλέον τιμολόγιο, και επίσης δεν ισχύει η πολ αφού για το τιμολόγιο δεν προβλέπεται θεώρησή του. (Η πολ συνεχίζει να ισχύει κατά ρητή διατύπωση μόνο για τα στοιχεία που  προβλέπεται η θεώρηση).

 

15.1.  Η ΠΟΛ. 1083/2003 και οι 7 με τα πρόσθετα

Ειδικά για τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσονται στις υποχρεώσεις που ορίζει η παράγραφος 23 του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα, περί της παροχής ασφαλών πληροφοριών για τις συναλλαγές τους, μπορεί να εφαρμόζονται τα οριζόμενα με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 περί απαλλαγής της θεώρησης των φορολογικών τους στοιχείων, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της περίπτωσης στ’ της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. (προϊσχύσαν καθεστώς «περί της τήρησης πρόσθετων βιβλίων από ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών»), εφόσον καταχωρούνται οι ασφαλείς πληροφορίες βάσει των προαναφερομένων στην παράγραφο 23 του άρθρου 4 της παρούσης, εξαιρουμένης της περίπτωσης που το σχετικό φορολογικό στοιχείο εκδοθεί άμεσα, οπότε δεν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης-τήρησής τους. Στην περίπτωση αυτή (της άμεσης έκδοσης), τα σχετικά φορολογικά στοιχεία εκδίδονται βάσει των γενικών διατάξεων των άρθρων 6, 7 και 9 του παρόντος Κώδικα, καθώς επίσης και των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.1809/1988.

Σχόλιο

   Αναφέραμε και προηγούμενα ότι η πολ. 1083/03 διατηρείται και συνεχίζει κατά γνωστά, απαλλαγή θεώρηση στοιχείων κλπ. Η μόνη αλλαγή είναι ότι θα εκδίδουν πλέον τιμολόγιο αθεώρητο σε άλλους ΥΑΣ κλπ. Από την ανάγνωση της παραπάνω παραγράφου της ερμηνευτικής προκύπτει ότι οι 7 μπορούν  (δύνανται) να εφαρμόζουν την πολ δεν τους υποχρεώνουν. Δεν ορίζεται  ότι υποχρεούνται.  Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι και υποχρεωτικό. Όσοι επιθυμούν μπορούν να θεωρήσουν  χειρόγραφες ΑΛΣ  με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΑΣ κλπ. Η θέση που πήραν ότι  ΄΄ μπορούν ΄΄,   έγινε, γιατί τυπικά η πολ 1083/03 έχει καταργηθεί, αλλά την αφήνουν ζωντανή γιατί διευκολύνει μέχρι 31/12/13. Από 1-1-14 θα υπάρχει ομοιόμορφη έκδοση στοιχείων. Εκτός και αν ……… τα πάντα ρει….

 

15.2. Η ΠΟΛ. 1083/2003 και οι 25 που ..έφυγαν από  με τα πρόσθετα?

   Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσονταν στην υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δεν εντάσσονται στην υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα, εκδίδουν τα φορολογικάτους στοιχεία βάσει των γενικών διατάξεων των άρθρων 6, 7 και 9 του παρόντος Κώδικα, καθώς επίσης και των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.1809/1988. Τυχόν αποθέματα θεωρημένων φορολογικών στοιχείων ή και αθεώρητων με την ένδειξη «Αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003», για τα οποία βάσει των διατάξεων του παρόντος Κώδικα δεν προβλέπεται πλέον υποχρέωση θεώρησής τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις συναλλαγές των υπόχρεων μέχρι εξαντλήσεώς τους.

Σχόλιο

Μια σειρά από επιχειρήσεις περίπου τον αριθμό 25 έφυγαν από τα πρόσθετα. Αυτό σε γενικές γραμμές είναι καλό νέο για αυτούς… Η τήρηση του βιβλίου του πρόσθετου είναι σαν ένας   ΄΄Big Brother  ΄΄ και σε περιπτώσεις παραβάσεων για μη καταχώρησης είχαν βαριές καμπάνες σε χρηματικά  πρόστιμα και σοβαρότερες συνέπειες στο κύρος των βιβλίων.  Η μη καταχώρηση πχ στις 20/12/12   πέντε αυτοκίνητων στο βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων, είναι 5 παραβάσεις αυτοτελείς, λογίζεται για μη έκδοση αποδείξεων, (5χ800,00=4.000,00) και ανακρίβεια βιβλίων.  Τώρα στα συνεργεία από 1/1/13 δεν θα καταλογίζονται αυτές οι παραβάσεις ,αφού είναι ανάμεσα στα 25 επαγγέλματα. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι εδώ ο νομοθέτης έκανε ένα βήμα παραπάνω, θα δείξει …..

    Οι 25 λοιπόν που έφυγαν από τα πρόσθετα βιβλία έχασαν την απαλλαγή από την έκδοση των ΑΛΣ με την ΦΤΜ. Ύστερα από αυτό όλοι υποχρεώνονται άμεσα στην εγκατάσταση  ΦΤΜ. Η ερμηνευτική για λόγους προσαρμογής τους έδωσε χρόνο μέχρι 28/2/13. Στην περίπτωση όπως που κάποιοι αν και έχασαν την απαλλαγή από τα πρόσθετα, συνεχίζουν να έχουν την εξαίρεση, επειδή έχουν απαλλαγή από άλλη αιτία, όπως πχ ελεύθερος επαγγελματίας του άρθ. 48 κλπ, πχ φυσιοθεραπευτής, θα εκδίδουν ΑΛΣ χειρόγραφη θεωρημένη.

 

16. Η ΠΟΛ. 1082/2003

Αναφορικά με τα οριζόμενα με τις διατάξεις της Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 «περί της Καθιέρωσης υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν.1809/1988, όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο», παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις, λαμβανομένων υπόψη των νέων διατάξεων για τη φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών του Κ.Φ.Α.Σ.

Στις διατάξεις της εν λόγω Απόφασης εξακολουθούν να εμπίπτουν τα φορολογικά στοιχεία η θεώρηση των οποίων ή η σήμανσή τους με μηχανισμούς Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., ήτοι:

• Το στοιχείο διακίνησης (δελτίο αποστολής)

• Το συνενωμένο στοιχείο διακίνησης (Δ.Α.) με οποιοδήποτε στοιχείο αξίας

• Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών

Σχόλιο

  Μετά  την πολ 1083/03 συνεχίζει να ισχύει και η πολ 1082/03 σχετικά με την μηχανογραφική έκδοση των στοιχείων. Στην πολ. 1082/03 ως είναι φυσικό και λογικό ισχύει για τα στοιχεία για τα οποία προβλέπεται θεώρηση,  όπως  το στοιχείο διακίνησης (δελτίο αποστολής), το συνενωμένο στοιχείο διακίνησης (Δ.Α.) με οποιοδήποτε στοιχείο αξίας,  και οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών.

16.1 Η ΠΟΛ. 1082/2003 και η σήμανση με ΕΑΦΔΣΣ

Επίσης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της περίπτωσης Β’ της παραγράφου 3 της εν λόγω Α.Υ.Ο.Ο.απαλλάσσονται από την υποχρέωση χρησιμοποίησης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 για την έκδοση,σήμανση και διαφύλαξη των ως άνω στοιχείων, οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους, όπως ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ., εφόσον καταχωρούνται οι ασφαλείς πληροφορίες, βάσει των προαναφερομένων στην παράγραφο 23 του άρθρου 4 της παρούσης, εξαιρουμένης της περίπτωσης που το σχετικό φορολογικό στοιχείο εκδοθεί άμεσα, οπότε δεν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης – τήρησής τους και κατά συνέπεια τα μηχανογραφικώς εκδιδόμενα στοιχεία της περίπτωσης αυτής (αποδείξεις για την παροχή υπηρεσιών, συνενωμένα στοιχεία διακίνησης με στοιχεία αξίας), εκδίδονται με σήμανση από μηχανισμούς Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988.

Σχόλιο

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι 7  που συνεχίζουν να  τηρούν πρόσθετα βιβλία  (4§23) και εκδίδουν τα στοιχεία μηχανογραφικά δεν απαιτείται να σημαίνονται, εφόσον εφαρμόζουν τα προαναφερόμενα του  4§23 του ΚΦΑΣ .

 

16.2 Η ΠΟΛ. 1082/2003 και η δήλωση – κατάσταση

Σημειώνεται ακόμη, ότι η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης – κατάστασης της παραγράφου 6 (σημεία α, β, γ και δ) της εν λόγω Α.Υ.Ο.Ο. παύει να ισχύει, ενώ εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα με το σημείο ε’ της ίδιας ως άνω παραγράφου. Παύει επίσης να ισχύει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης – γνωστοποίησης της παραγράφου 7 (σημεία α, β και γ) της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. και διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής λειτουργίας της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και μέχρι την επαναλειτουργία της (εντός 24 ωρών για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και εντός 48 ωρών για τα υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας) και εφόσον δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., μπορεί να εκδίδονται αθεώρητα στοιχεία από μηχανογραφικά στελέχη, επί των οποίων αναγράφεται η ένδειξη «Χωρίς σήμανση λόγω βλάβης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. με αρ. μητρώου».

Σχόλιο

Οι διατάξεις που αναφέρεται, στο σημείο δηλαδ.  η  {περ. ε΄ } αφορά στον αυτοέλεγχο  των χρεών που συνεχίζει και θα γίνει και φέτος στις 31/5/13. Από τη μια μεριά καταργείται γενικά η θεώρηση, και από την άλλη πχ η μη απόδοση ενός παρακρατούμενου φόρου σε πάει από 1/7/13 για θεωρημένα χειρόγραφα.?? Εμμονή……  Οι διατάξεις είναι :

6. α) Τα πρόσωπα που υπάγονται στην απόφαση αυτή, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης – κατάστασης εις διπλούν στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας.

Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ και υποχρέωσης υποβολής δήλωσης – κατάστασης θεωρείται η ημερομηνία δήλωσης έναρξης λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ από τον κάτοχο – χρήστη (της πρωταρχικής θεώρησης του Βιβλιαρίου Συντήρησης στην αρμόδια ΔΟΥ εντός δέκα ημερών από την ημέρα αγοράς). Κατά την έναρξη εφαρμογής της ανωτέρω υποχρέωσης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36, παρ. 8 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992 – ΦΕΚ 84/Α’), καθώς και οι λοιπές υποχρεώσεις περί μη θεώρησης στοιχείων που προβλέπονται από άλλες μη φορολογικές διατάξεις. Στην κατάσταση αυτή αναγράφονται κατά εγκατάσταση τα είδη, οι σειρές και οι αύξοντες αριθμοί έναρξης αρίθμησης των στοιχείων που εκδίδονται και σημαίνονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ.

  6. β) Στην περίπτωση χρήσης περισσοτέρων της μίας ΕΑΦΔΣΣ, τα φορολογικά στοιχεία που θα εκδίδονται από την κάθε ΕΑΦΔΣΣ θα είναι ιδιαίτερης σειράς κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 18, παρ. 6 και 25, παρ. 2 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992 – ΦΕΚ 84/Α’).

  6. γ) Ενα αντίτυπο της κατάστασης αυτής, στο οποίο θα τίθενται τα στοιχεία της ΔΟΥ και η ένδειξη “Κατατέθηκε Ομοιο”, θα επιστρέφεται στον επιτηδευματία ο οποίος υποχρεούται να το διαφυλάσσει και να το επιδεικνύει στον έλεγχο, όπως ορίζεται για τα φορολογικά στοιχεία.

  6. δ) Για κάθε επιπλέον είδος ή σειρά στοιχείου που θα εκδίδεται μέσω της χρήσης ΕΑΦΔΣΣ και δεν αναφέρεται στην αρχική κατάσταση, θα υποβάλλεται συμπληρωματική κατάσταση στη ΔΟΥ της έδρας πριν την πρώτη έκδοση τέτοιων στοιχείων.

  6. ε) Κάθε νέο διαχειριστικό έτος που αρχίζει μετά την 31.12.2003 και εφεξής, οι επιτηδευματίες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας συνεχίζουν την έκδοση αθεώρητων στοιχείων με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ. Στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους, σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 36, παρ. 8 του ΚΒΣ, οι ανωτέρω υπόχρεοι συνεχίζουν με ευθύνη τους την έκδοση των στοιχείων τους με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ. Από την πρώτη ημέρα του έβδομου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους και εφόσον εξακολουθεί η ύπαρξη των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμογή έχουν όλες οι διατάξεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων για τα στοιχεία που εκδίδονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ από την ημερομηνία αυτή και μετά, μη αποκλειομένης της δυνατότητας του προϊσταμένου ΔΟΥ να εγκρίνει για περιορισμένο χρόνο συνέχιση εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας, εφαρμόζοντας ανάλογα τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 (αμέσως επόμενο εδάφιο μετά την περ. β’).

 

16.3 Η ΠΟΛ. 1082/2003 και οι εξαιρούμενοι

Σημειώνεται τέλος ότι οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται ή απαλλάσσονται και δεν εντάσσονται στις διατάξεις της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003, μπορούν προαιρετικά να εκδίδουν, σημαίνουν και διαφυλάττουν τα φορολογικά τους στοιχεία, επί μηχανογραφικής έκδοσής τους, με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 εφαρμόζοντας τα οριζόμενα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Σχόλιο

  Αν θέλουν  όσοι εξαιρούνται  της πολ 1083/03,  μπορούν ,  προαιρετικά να εκδίδουν, να σημαίνουν και να  διαφυλάττουν τα φορολογικά τους στοιχεία, επί μηχανογραφικής έκδοσής τους, με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988  εφαρμόζοντας τα οριζόμενα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

 

17. Επισημάνσεις.

1. Το θέμα που ανοίχθηκε είχε μεγάλη επιτυχία, θεωρούμε ότι συμβάλλαμε με τις δυο αναρτήσεις μας  στην ανάλυση του ΚΦΑΣ, και είναι μεγάλη η χαρά μας  όποτε βλέπουμε γενικά  ένα θέμα  να παρεμβαίνουμε και να γράφουμε την ταπεινή μας θέση. Αν κάτι μας ξέφυγε ή κάτι μας διέλαθε,  υπάρχουν  πολλοί άλλοι άξιοι συνάδελφοι   να  ΄΄ το βάλουμε στο σωστό τον δρόμο ΄΄΄. Καλό όμως  καλό είναι εδώ να μην γίνονται πολλές ερωτήσεις (οι περισσότερες έχουν απαντηθεί ) και το θέμα  να προχωρεί  έτσι και να χάνει τη χρησιμότητά του, γιατί μέσα σε τόσες σελίδες δεν βρίσκεις άκρη, είναι αδύνατον.  Να γίνονται ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος και σε θέματα  που διαπραγματεύεται. Σημειώνουμε ότι τα παιδιά του TAX HEAVEN, μας …μετακόμισαν και από το αρχικό  θέμα,  Άρθρα,  και   μας πήγαν, στα  Γενικά Θέματα,  ΚΦΑΣ. Πάντως για  ευκολία στο τέλος θα δώσω όλα τα σχετικά links, για να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ανατρέξει σε ότι τον ενδιαφέρει. Σημειώνουμε την πάρα πολύ καλή δουλειά  του TAX HEAVEN που με ένα μικρό τίμημα μπορεί να έχεις πρόσβαση σε κάθε θέμα του ΚΦΑΣ. Αξίζει τον κόπο. Επίσης πολύ χρηστικός είναι και ο πίνακας που ανέβασαν σχετικά με τα στοιχεία που θεωρούνται η όχι κλπ. Πάντως πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι ήταν φύσει αδύνατον η ερμηνευτική του ΚΦΑΣ να ήταν σε μέγεθος ισοδύναμη με την ερμηνευτική του ΚΒΣ.,

2. Τα βιβλία είναι γενικά όλα αθεώρητα εκτός των πρόσθετων και αυτών που προβλέπεται η θεώρηση από άλλους νόμους εκτός  του ΚΦΑΣ.

3. Τελικά το όριο των 10.000,00 δεν άντεξε…,  επανήλθε το ποσό των  5.000,00,  με νέες προσθήκες στις εξαιρέσεις . Πέραν των άλλων εξαιρέσεων προστέθηκαν και … ΄΄΄ως και επί επιτηδευματιών που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση ή παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη΄΄. Από το κείμενο του νόμου της προσθήκης προκύπτει ότι αν και άλλαξε ο όρος επιτηδευματίας και έγινε πλέον Υπόχρεος  Απεικόνισης Συναλλαγών (ΥΑΣ), κάποιοι φαίνεται ακόμη επιμένουν ή δεν κατάλαβαν …… η προσθήκη έγινε με το άρθρο 23 παρ. 2 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που ψηφίσθηκε στις 11/1/2013. (ακόμη δεν έλαβε ΦΕΚ). Δεν γίνεται όμως να μην επισημάνω  και το γεγονός ότι αν και η ΤΡΟΙΚΑ στην έκθεση του Νοε- 12 για το ΦΠΑ έλεγε ότι το 40% των επιχειρήσεων έχουν ακαθάριστα έσοδα λιγότερα από 10.000,00 και αυτό δημιουργεί μεγάλο κόστος και προβλήματα στην διαχείριση του ΦΠΑ και στην μεγάλη φοροδιαφυγή και να τους απαλλάξουν από τα βιβλία αυτά, μόλις το θέμα  ΄΄ έπαιξε  ΄΄ στα ΜΜΕ με το πρώτο νομοσχέδιο   ΄΄΄ διορθώθηκε  ΄΄  άμεσα στις 11/1/13.?? Εδώ ήρθαν σε αντίθεση με την ΤΡΟΙΚΑ, αλλά δεν βλέπω και σε άλλα θέματα να πράττουν το ίδιο.  ..            .         .

4. Εξαίρεση από τη χρήση ΦΤΜ  προβλέπουν η πολ 1037/92 και το άρθρο 1 του Ν. 1809/88.

5.  Κ/Ξες  τεχνικών έργων  με μέλη ΑΕ, ΕΠΕ που μέχρι τώρα είχαν ειδική ένταξη στα Γ κατηγορίας, φαίνεται τώρα ότι δεν ισχύει και με τον ΚΦΑΣ, δεν ορίζεται σχετικά και κατά την άποψή μας κατεβαίνουν στα απλογραφικά….

6. το ίδιο ισχύει και για  τα τεχνικά έργα πάνω από 1.500.000 που μέχρι τώρα είχαν ειδική ένταξη στα Γ κατηγορίας, φαίνεται τώρα ότι δεν ισχύει και με τον ΚΦΑΣ, δεν ορίζεται κάτι σχετικά και κατά την άποψή μας κατεβαίνουν στα απλογραφικά….

7. Δεν απαιτείται η αναγραφή των αριθμών του ΔΑ στα τιμολόγια.

8. θεωρημένα στοιχεία πέραν των προαναφερόμενων και

. Το Διπλότυπο απαλλαγής ΦΠΑ (πορτοκαλί)

. Εισιτήρια αγώνων ( ΑΛΣ για παροχή σε ιδιώτες)

Και γενικά ότι προβλέπεται από άλλους νόμους πέραν του ΚΦΑΣ.

9Σχολή οδηγών.

Πολλές ερωτήσεις έγιναν με τα πρόσθετα βιβλία που τηρούσαν οι σχολές οδηγών. Και ενώ η ερμηνευτική λύνει το θέμα για τη θεωρητική εκπαίδευση που γίνεται στη σχολή και τους απαλλάσσει από τη τήρηση του πρόσθετου βιβλίου, δεν αναφέρει τι γίνεται για το βιβλίο που τηρείται  εντός του αυτοκινήτου. Η μη αναφορά μπορεί να σημαίνει άγνοια; της διάταξης από τον συντάκτη, δεν το πιστεύω. .. Να δούμε τι λένε οι διατάξεις του ΚΒΣ για το βιβλίο επί του αυτοκινήτου.

   Ο επιτηδευματίας που ασκεί το επάγγελμα του εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων τηρεί, για κάθε εκπαιδευτικό αυτοκίνητο, βιβλίο εκπαιδευομένων οδηγών στο οποίο, για κάθε εκπαιδευόμενο οδηγό,

καταχωρεί: α) το ονοματεπώνυμο, β) τη διεύθυνση, γ) το ποσό της συμφωνούμενης αμοιβής και δ) τη χρονολογία έναρξης και λήξης κάθε μαθήματος. Το βιβλίο τηρείται επί του αυτοκινήτου και ενημερώνεται όταν αρχίζει και τελειώνει το μάθημα. Ανάλογη υποχρέωση ενημέρωσης του βιβλίου έχει ο εκπαιδευτής οδηγών και κατά την παράστασή του, κατά την εξέταση των υποψηφίων οδηγών ενώπιον των εξεταστικών επιτροπών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Από 1.3.2007 υποχρεώνεται σε τήρηση βιβλίου εκπαιδευομένων οδηγών πέραν του εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων και ο εκπαιδευτής οδηγών μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών. Το βιβλίο τηρείται για κάθε εκπαιδευτικό όχημα και καταχωρείται σ΄ αυτό για κάθε εκπαιδευόμενο οδηγό: α) το ονοματεπώνυμο, β) η διεύθυνση, γ) το ποσό της συμφωνούμενης αμοιβής και δ) η χρονολογία έναρξης και λήξης κάθε μαθήματος. Το βιβλίο τηρείται επί του οχήματος (μοτοσικλέτα ή μοτοποδήλατο) και ενημερώνεται, όταν αρχίζει και τελειώνει το μάθημα. Επίσης το βιβλίο ενημερώνεται και κατά την παράσταση εξέτασης των υποψήφιων οδηγών ενώπιον των εξεταστικών επιτροπών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Πιθανόν να έχει δοθεί λύση και να την αγνοούμε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που έγινε  με το υπουργείο, ας  πληροφορήσει κάποιος υπεύθυνα το φόρουμ. Πάντως  κατά την άποψή μας,  ο νόμος ορίζειεκπαιδευτήριο και εκτιμούμε ότι στην περίπτωση αυτή έχει καταργηθεί. Ερμηνεύοντας τις διατάξεις όπως ισχύουν ( πέραν λάθος μας) για τα μαθήματα στο γραφείο  εκδίδεται ΑΛΣ από ΦΤΜ, και για τα πρακτικά μαθήματα στο αυτοκίνητο και κατά την εξέταση ΑΛΣ χειρόγραφη θεωρημένη.   

Σχόλιο. Η ερμηνεία που δόθηκε γενικά για το εκπαιδευτήριο με την ερμηνευτική την είδα πολύ  διευρυμένη….?… Ο νόμος ορίζει μόνο για Εκπαιδευτήριο και με ότι αυτό σημαίνει. Ας ανατρέξουν σε ένα λεξικό να δούν τι είναι εκπαιδευτήριο. Αν ήθελε ο νομοθέτης αυτά που προστέθηκαν (κατάρτιση κλπ )  θα τα όριζε στο νόμο από την αρχή….

Σχολές ταχυπλόων.

Οι σχολές ταχυπλόων σκαφών κατ αναλογία καταργείται και για αυτούς το βιβλίο για τη θεωρητική εκπαίδευση.  Το βιβλίο για τα πρακτικά μαθήματα στο σκάφος δεν θεωρούνταν  ούτε και επί ΚΒΣ, άρα και τώρα ισχύει το ίδιο. Όμως το βιβλίο επί του σκάφους θεωρείται από το τοπικό λιμεναρχείο.

10. Ο Νόμος  1809/88  για τις ΦΤΜ και Μηχανισμούς ισχύει κανονικά..

11. Η αγορά ΦΤΜ πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή και να καλύπτει τις νέες προδιαγραφές. Εκδόθηκαν τον Δεκέμβριο του 2012 σχετικές ΑΥΟ.

 

18. Νομολογία μέχρι τώρα.

( Αν συνεχίσουν έτσι οι τροποποιήσεις….μιλάμε για ΄΄ άσπρους σίφουνες ΄΄΄ ….?..?.. και ακόμη  ο νέος νόμος δεν σαράντισε ( σαραντίζει το …μωρό (ΚΦΑΣ)  στις 22/1/13,  αφού γεννήθηκε στις 12/11/12. ????

1. Ν. 4093/12

2. ΦΕΚ 229/19-11-12  §4 ΠΝΠ

3. ΠΟΛ. 1207/14-11-12

4. Πολ. 1004/4-1-2013

5. Νόμος που ψηφίστηκε στις 14/1/13 άρθρο 11.  (Ν……../13)

6. Νόμος που ψηφίστηκε στις 11/1/13 άρθρο 23§2. (Ν……/13)

 

19. Εκτύπωση σε θεωρημένα βιβλία το 2013

Πολύ μελάνι ….χύθηκε στο αν θα συνεχιστεί η εκτύπωση και μέσα στο 2013 σε απόθεμα σελίδων θεωρημένων πχ Μηνιαίας κατάστασης Βιβλίου Εσόδων Εξόδων κλπ. Από τον ΚΦΑΣ προκύπτει ότι από 1/1/13 αφενός μεν, δεν υπάρχει η έννοια  της Μηνιαίας κατάστασης Βιβλίου Εσόδων Εξόδων, και αφετέρου αυτοί πχ που έχουν απόθεμα 50 σελίδων θα εκτυπώνουν μέχρι εξάντλησης δηλαδή μέχρι το 2016???. Να είμαστε σοβαροί θα εκτυπωθούν ότι προβλέπεται σε θεωρημένο μέχρι και 31/12/12 και μετά οι υπόλοιπες σελίδες στο αρχείο. Έτσι θα εκτυπωθεί για τα Β κατηγορίας η Μηνιαία κατάσταση του ΔΕΚ 12 σε θεωρημένο, όπως και τυχόν  κατάσταση της  απογραφής με 31/12/12. Ότι περισσέψει θα το διαφυλάξουμε μαζί με τις θεωρημένες εκτυπώσεις. Το ίδιο και για τα Γ Κατηγορίας  σε θεωρημένο ο 12/12  όπως και ο 13 μήνας, οι απογραφές στο απογραφών και ισολογισμών και ότι περισσέψει θα το διαφυλάξουμε μαζί με τις θεωρημένες εκτυπώσεις.

 

20. Τροποποιήσεις  του ΚΦΑΣ στον Ιανουάριο του 13

1) Με το άρθρο 23§2  του νόμου που ψηφίστηκε στις 11/1/2013

2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012) οι λέξεις «δέκα χιλιάδες (10.000)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «πέντε χιλιάδες (5.000)» και στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της ίδιας παραγράφου προστίθενται οι λέξεις «ως και επί επιτηδευματιών που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση ή παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη». Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, όπως τροποποιείται με το παρόν, εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2013.

2) Με το άρθρο 11 του νόμου που ψηφίστηκε στις 14/1/2013

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 αντικαθίστανται οι λέξεις «εκδίδουν τιμολόγιο» με τις λέξεις «αποδεικνύουν τις συναλλαγές με τη σύνταξη, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγρά ους 14 και 15 αυτού του άρθρου, τίτλου κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων, καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου αυτού,».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 6 αντικαθίστανται οι λέξεις «αυτό εκδίδεται από τον αντιπρόσωπο» με τις λέξεις «εφαρμόζεται αναλόγως η

παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου».

3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6 οι λέξεις «η ημερομηνία και τα στοιχεία της συναλλαγής» αντικαθίστανται με τις λέξεις «η ημερομηνία της συναλλαγής, εφόσον δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, και τα στοιχεία αυτής».

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6 διαγράφονται οι ακόλουθες λέξεις: «καθώς και ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών που αφορά το τιμολόγιο».

5. H δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 11 του άρθρου 6 («Επί παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως είδος μπορεί να αναγράφεται συνοπτική περιγραφή τούτων, εφόσον γίνεται παραπομπή στην οικεία σύμβαση») διαγράφεται.

6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 6 οι λέξεις «εκτός από τα στοιχεία του, τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου οίκου εξωτερικού και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως αυτά αναφέρονται στις παραγράφους 9, 10 και 11 του άρθρου αυτού αναφέρει τον αριθμό του τιμολογίου ή της παραγγελίας στα οποία αναφέρεται η προμήθεια» αντικαθίστανται με τις λέξεις «αναφέρει τον ΑΦΜ του, καθώς και το πλήρες ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του».

7. Στο στοιχείο β΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 6, όπως αναριθμήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, διαγράφονται οι λέξεις «και αντίτυπο αυτών παραδίδεται στον πελάτη».

8. Στο στοιχείο γ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 6, όπως αναριθμήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο  του παρόντος, διαγράφονται οι λέξεις «υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού από τον αντισυμβαλλόμενο».