Πώς να «κουρέψετε» τις ασφαλιστικές σας εισφορές – Τι λέει η νέα ρύθμιση ανάσα

«Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης και να παραμείνουν σε αυτή έως τις 31/12/2014»

Η διάταξη που συμπεριελήφθη σε σχέδιο νόμου το οποίο παρουσιάστηκε χθες το βράδυ στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό Εργασίας, δίνει βαθιά ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) οι οποίοι σε ποσοστό άνω του 40% εμφανίζονται να έχουν σταματήσει να πληρώνουν υπό το βάρος της κρίσης. Τι λέει η ρύθμιση; Ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα μπορεί να κατέβει δύο ασφαλιστικές κλάσεις που σημαίνει να επιτύχει μείωση των μηνιαίων καταβολών ακόμη και κατά 100 ευρώ τον μήνα όπως προκύπτει από τους πίνακες που επεξεργάστηκε το fpress.gr.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

• Κατά την υποβολή της αίτησης, ο ασφαλισμένος να μην έχει ληξιπρόθεσμη οφειλή

• Κατά την υποβολή της αίτησης, ο ασφαλισμένος να έχει υπαχθεί σε ρύθμιση και να είναι ενήμερος (σ.σ η προθεσμία για την ρύθμιση λήγει στο τέλος Μαρτίου)

Αν ο ασφαλισμένος δεν πληρώνει τη ρύθμιση ή τις τρέχουσες εισφορές τότε αυτομάτως θα επιστρέφει στην «ακριβότερη» ασφαλιστική κλάση.

Πριν δείτε τους πίνακες αναλυτικά, να αναλογιστείτε ότι το κατέβασμα κλάσης ναι μεν ελαφρύνει τον μηνιαίο προϋπολογισμό, από την άλλη όμως φέρνει και μείωση της σύνταξης όταν θα έρθει η ώρα.

Οι πίνακες αφορούν στις εισφορές ασφαλισμένων μετά την 1/1/1993

Πόσα θα κερδίσουμε αν ζητήσουμε μείωση κατά μία ασφαλιστική κλάση
Κλάση Εισφορά σήμερα Εισφορά αν κατέβεις μια κλίμακα Διαφορά
101 195,47    
102 238,72    
003 307,19    
004 335,37    
005 386,84 335,37 51,47
006 436,3 386,84 49,46
007 466,54 436,3 30,24
008 504,47 466,54 37,93
009 538,55 504,47 34,08
010 572,66 538,55 34,11
011 606,74 572,66 34,08
012 640,82 606,74 34,08
013 674,92 640,82 34,1
014 709,01 674,92 34,09

 

Ο δεύτερος πίνακας, δείχνει πόσο θα ωφεληθεί ο ασφαλισμένος αν κατέβει δύο κατηγορίες:

 

Πόσα θα κερδίσουμε αν ζητήσουμε μείωση κατά δύο   ασφαλιστικές κλάσεις
Κλάση Εισφορά σήμερα Εισφορά αν κατέβεις δύο κλίμακες Διαφορά
101 195,47    
102 238,72    
003 307,19    
004 335,37    
005 386,84 307,19 79,65
006 436,3 335,37 100,93
007 466,54 386,84 79,7
008 504,47 436,3 68,17
009 538,55 466,54 72,01
010 572,66 504,47 68,19
011 606,74 538,55 68,19
012 640,82 572,66 68,16
013 674,92 606,74 68,18
014 709,01 640,82 68,19