Στατιστικά κατώφλια έτους 2012 (Intrastat)

ΚΑΤΩΦΛΙΑ 2012

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι, βάσει του Κανονισμού της Ε.Ε. 638/2004, άρθρο 10 τα στατιστικά κατώφλια τα οποία θα ισχύουν από 1/1/2012 έως 31/12/2012 διαμορφώνονται ως εξής: 

ΑΦΙΞΕΙΣ: 115.000 € 
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ: 90.000 €