Η εφορία θα ανοίγει λογαριασμούς καταθέσεων επαγγελματιών και επιτηδευματιών

Αντιμέτωποι με  άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών θα βρεθούν 1 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφού οι καταθέσεις θα αποτελούν

κριτήριο για την  φορολόγηση τους.

 Το υπουργείο Οικονομικών με στόχο τη  δραστική περιστολή της φοροδιαφυγής, σφίγγει τον κλοιό γύρω από τους επιτηδευματίες βάζοντας στο «παιχνίδι» νέου τύπου αντικειμενικά κριτήρια  υπολογισμού  των εισοδημάτων τους αλλά  και του  οφειλόμενου  ΦΠΑ. 

Τα νέα κριτήρια θα εφαρμόζονται κατά την διαδικασία του φορολογικού ελέγχου και στοχεύουν στο να εντοπιστούν τα πραγματικά εισοδήματα των επιτηδευματιών.

Στις προθέσεις του οικονομικού επιτελείο περιλαμβάνεται ακόμα και η αξιοποίηση των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών που κάνουν οι επαγγελματίες με μετρητά, ώστε να προσδιορίζεται με μεγαλύτερη ασφάλεια το φορολογητέο εισόδημά τους.

Τα νέου τύπου αντικειμενικά κριτήρια θα περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο- «σκούπα» το οποίο αναμένεται να συζητηθεί και να εγκριθεί σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του πολυνομοσχεδίου  ο έλεγχος των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών θα μπορεί να γίνεται χρησιμοποιώντας ήδη διαπιστωμένες παραβάσεις, στοιχεία, πληροφορίες από την υπηρεσία και τρίτους.

Επίσης, θα αξιοποιούνται και και στατιστικά δεδομένα πωλήσεων – εκροών σε συνδυασμό με παρεμφερή στοιχεία που υπάρχουν από ομοειδείς επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, οι φοροελεγκτές θα μπορούν να αξιοποιήσουν και άλλα στοιχεία όπως:

– Το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει οι επιτηδευματίες σε μετρητά έτσι ώστε να προσδιορίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές του επιτηδευματία, τα φορολογητέα κέρδη και ο οφειλόμενος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Μάλιστα, με υπουργική απόφαση θα καθορίζονται αναλυτικά τα δεδομένα και οι πιο πάνω αναφερόμενες τεχνικές με τις οποίες θα μπορούν να προσδιοριστούν με έμμεσο τρόπο τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές, τα φορολογητέα κέρδη και ο οφειλόμενος ΦΠΑ του ελεγχόμενου επιτηδευματία.

 

Από τη στιγμή που οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών έχουν προχωρήσει σε ελέγχους χρησιμοποιώντας τα παραπάνω εργαλεία, τότε ο έφορος οφείλει να να καλέσει τον φορολογούμενο σε ακρόαση πριν προσδιορίσει τον φόρο που αναλογεί. Από την πλευρά του, ο υπόχρεος μπορεί να επικαλεστεί οποιοδήποτε στοιχείο θεωρεί εκείνος ότι είναι ικανό να αποδείξει ότι δεν πρέπει να φορολογηθεί για το εισόδημα που θα έχει προσδιορίσει η εφορία.

Με την υπουργική απόφαση  καθορίζονται αναλυτικά τα δεδομένα και οι νέες τεχνικές έμμεσου προσδιορισμού των ακαθάριστων εσόδων, των φορολογητέων κερδών και ο οφειλόμενος ΦΠΑ του ελεγχόμενου επιτηδευματία. Τα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών  θα προσδιορίζονται αυτόματα με την εφαρμογή ενός αλγόριθμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα βασικά συστατικά του αλγόριθμου για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των επιτηδευματιών θα είναι:

  • Η κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων και η μορφή της εταιρείας. Ο  κλάδος και το είδος της δραστηριότητας.
  • Ο τόπος και ο χρόνος άσκησης του επαγγέλματος.
  • Η επιφάνεια της επαγγελματικής εγκατάστασης. 
  • Οι  μισθολογικές  δαπάνες (αριθμός προσωπικού, μισθοί)
  • Οι λειτουργικές δαπάνες (ενοίκιο, εξοπλισμός, λογαριασμοί κινητής και σταθερής τηλεφωνίας κ.ά.).
  • Στατιστικά στοιχεία για το μεικτό ποσοστό κέρδους ανάλογα με το είδος των πωλούμενων αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών από τον κάθε επιτηδευματία.