Αυξημένες αρμοδιότητες σε φοροτέχνες και εισπρακτικές εταιρείες δίνει το πολυνομοσχέδιο

Την επέκταση του ρόλου των φοροελεγκτικών εταιρειών και των φοροτεχνών προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που θα εξετασθεί σήμερα Πέμπτη στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Σύμφωνα με διατάξεις του νομοσχεδίου οι Ανώνυμες Εταιρείες και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που δεν ελέγχονται από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, υποχρεούνται να ελέγχονται από Φοροτέχνες – Ελεγκτές Ειδικών Προσόντων (ΦΕΕΠ) που εργάζονται σε φοροελεγκτικές εταιρείες, οι οποίοι χορηγούν ειδική Έκθεση Φορολογικών Ευρημάτων (ΕΦΕ).

Όπως ρητά αναφέρει το σχέδιο νόμου κάθε φοροελεγκτική εταιρεία πρέπει να έχει τουλάχιστον πέντε εταίρους φοροτέχνες και να είναι εγγεγραμμένη στο Ινστιτούτο Φοροελεγκτικών Εταιρειών. Η δε εποπτεία των φοροελεγκτικών εταιρειών και των φοροτεχνών – ελεγκτών ειδικών προσόντων ασκείται από την Επιτροπή Εποπτείας Φοροελεγκτικών Εταιρειών (ΕΕΦΕ).

Οι ελεγκτές πρέπει να είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, να έχουν τουλάχιστον τριετή αποδειγμένη εργασιακή εμπειρία στους τομείς της λογιστικής της ελεγκτικής ή της παροχής φορολογικών υπηρεσιών, να έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια φορολογικής ελεγκτικής τουλάχιστον τρίμηνης διάρκειας, με προδιαγραφές που θα οριστούν από την Επιτροπή Εποπτείας Φοροελεγκτικών Εταιρειών και να επιτύχουν σε εξετάσεις που οργανώνει η ΕΕΦΕ.

Εξάλλου, σύμφωνα με άλλη διάταξη του πολυνομοσχέδιου το Δημόσιο και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμοί δύνανται να αναθέτουν σε εισπρακτικές εταιρείες ή κοινοπραξίες αυτών την ενημέρωση των οφειλετών τους για τις οφειλές και για τα τυχόν προγράμματα ρυθμίσεων ή αποπληρωμής των χρεών αυτών.