Προσφυγή της Π.Ε.Φ.Ε. στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το ειδικό τέλος στα ακίνητα.

Η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων κατέθεσε προσφυγή και αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) την 1/11/2011 η οποία θα συζητηθεί στην ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ του Συμβουλίου Επικρατείας στις 2 Μαρτίου 2012 .

H προσφυγή αυτή αφορά την καταβολή του  ΝΕΟΥ ΤΕΛΟΥΣ- ΦΟΡΟΥ για τα ηλεκτροδοτρούμενα ακίνητα  (Ν. 4021/2011) που καταβάλλομε όλοι μας  μέσω των λογαριασμών της  ΔΕΗ.

Σήμερα το τα Κόμματα που κυβερνούν έχουν μετατρέψει την ΔΕΗ σε «βασανιστικό» φοροεισπράκτορα πολλών φόρων και μας απειλούν να μας κόψουν το ηλεκτρικό των νοικοκυριών μας, που είναι απαραίτητο για την καθημερινότητά μας, εκμεταλλευόμενοι την αναγκαιότητά του για την διαβίωσή μας.   

Γι αυτό η Επιστημονική Ομάδα της ΠΕΦΕ είναι στη διάθεση όλων σας , λογιστών και ιδιοκτητών ακινήτων σε όλη την Ελλάδα κλπ για συνεργασία και αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος, για την σύνταξη της σχετικής Προσφυγής με σκοπό την ΑΚΥΡΩΣΗ  της δυσβάστακτης αυτής πληρωμής του παραπάνω τέλους όχι μόνο μέσω της ΔΕΗ αλλα και με άλλο τρόπο.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι εάν το 2001 ο φόρος είναι 1.000 ευρώ το επόμενο έτος θα είναι 2.000 ευρώ και ούτω καθ’ εξής για κάθε επόμενο έτος
         
Οι φοροτέχνες υπογραμμίζουν και αυτοί με τη σειρά τους ότι το νέο ειδικό τέλος είναι αντίθετο στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας (άρθρο 25 του Συντάγματος), της ισότητας (άρθρο 4) και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5), ενώ προσβάλλει και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια (άρθρο 2).

Ακόμη, υπογραμμίζουν ότι παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος. Και αυτό επειδή τα «ευαίσθητα» δεδομένα, σύμφωνα με τους νόμους 2472/1997 και 3156/2003 (προστασία προσωπικών δεδομένων), δεν μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από φορολογική αρχή, εκτός εάν έχει προηγηθεί σχετική άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, κάτι που όμως δεν έχει συμβεί στην προκειμένη περίπτωση.
         
Επίσης, οι φοροτέχνες γνωρίζομε ότι το φορολογικό έσοδο από το νέο τέλος δεν έχει προβλεφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως επιβάλλει το άρθρο 79 του Συντάγματος.
         
Τέλος, αναφέρουν ότι η νομοθετική πρόβλεψη της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση μη πληρωμής του ειδικού τέλους, είναι μία «μορφή ψυχολογικής βίας, η οποία προσλαμβάνει μείζονες διαστάσεις απαξίας, όταν απευθύνεται σε πρόσωπα οικονομικώς  εξαθλιωμένα ή αντιμετωπίζονται  άλλους αντικειμενικούς λόγους αδυναμίας καταβολής».
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και συνεργασία.
  
Με τιμή για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
Κων/νος  ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ