Τι αλλάζει στο νέο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Σημαντικές αλλαγές θα περιλαμβάνει ο νέος Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων ο οποίος πλέον θα ονομάζεται ΚΑΣ (Κανόνες Απεικόνισης Συναλλαγών). Ωστόσο δεν καταργείται, όπως αρχικώς είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση…
 αλλά αλλάζουν αρκετές διατάξεις προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της οικονομίας, δηλαδή της απλοποίησης των διαδικασιών αλλά και περιστολής της φοροδιαφυγής.

Το αν, όμως, θα επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί μέσω των νέων διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων θα φανεί στην πράξη τα επόμενα χρόνια. Πάντως, στην εισηγητική έκθεση που θα συνοδεύει το νέο ΚΑΣ, θα αναφέρεται ότι «έχει γίνει σημαντική προσπάθεια απλοποίησης εκσυγχρονισμού και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και ενίσχυσης της διαφάνειας μεταξύ φορολογικής αρχής και φορολογουμένων».

Σημαντικότερες αλλαγές στο νέο Κώδικα:

– Καταργείται η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων εταιρειών και επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄κατηγορίας καθώς και του βιβλίου αποθήκης

– Αλλάζουν τα χρονικά περιθώρια ενημέρωσης των βιβλίων των επιχειρήσεων. Από ένα έως τέσσερις μήνες η διάρκεια μέσα στην οποία θα πρέπει να θεωρούνται τα βιβλία.

– Καταργείται η υποβολή των ισοζυγίων.

– Προβλέπεται συμψηφισμός οφειλών μεταξύ επιχειρήσεων χωρίς γραφειοκρατικές και άλλες διαδικασίες.

– Όλα τα φορολογικά δεδομένα θα καταγράφονται σε οπτικούς δίσκους στην περίπτωση μηχανογραφημένων λογιστηρίων.

– Όταν θα γίνεται απόρριψη των βιβλίων μίας επιχείρησης θα γίνεται εξωλογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών σε περίπτωση μη ύπαρξης των βιβλίων.

– Τίθεται «οροφή» στα πρόστιμα για πλαστά και εικονικά στοιχεία μέχρι 300.000 ευρώ ανά τιμολόγιο και 100.000 ευρώ για υπόλοιπες φορολογικές παραβάσεις. Σε περίπτωση που κάποιος είναι υπότροπος, θα υπάρχει προσαύξηση του προστίμου κατά 50%.