Εξετάζουν την αύξηση προκαταβολής φόρου

Θα επηρεάσει επιχειρήσεις και όσους έχουν μπλοκάκι

Σχέδιο αύξησης της προκαταβολής φόρου για Ανώνυμες Εταιρείες και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης στο 100% του αναλογούντος φόρου, όπως ισχύει σήμερα και στις τράπεζες, εξετάζει το στο υπουργείο Οικονομικών για να ενισχύσει τα κρατικά ταμεία.

Οι ανατροπές στο φορολογικό καθεστώς των επιχειρήσεων θα επεκταθούν και στις ατομικές επιχειρήσεις καθώς το ίδιο σχέδιο προβλέπει αύξηση της παρακράτησης φόρου από 55% σήμερα σε 65%-70%.

Πηγές από το υπουργείο Οικονομικών διευκρίνιζαν ότι το σχέδιο θα οριστικοποιηθεί το καλοκαίρι και η ρύθμιση θα συμπεριληφθεί στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Η αύξηση της προκαταβολής του φόρου αφόρα 1 εκατ. επιχειρήσεις και είναι πιθανό να επεκταθεί και στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ειδικότερα για τους ελευθέρους επαγγελματίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο συντελεστής παρακράτησης φόρου, που είναι σήμερα 20%, στο 25% για κάθε τιμολόγιο που «κόβουν» οι επιτηδευματίες εφόσον πρόκειται για συναλλαγή που ξεπερνά τα 300 ευρώ. Το μέτρο θεωρείται δίκαιο τη στιγμή που στους μισθωτούς παρακρατείται σήμερα το 98,5% του φόρου από τον εργοδότη στο συνολικό ποσό των εισοδημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος καταβάλλεται και από τα νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ υψηλότερο από αυτό που ισχύει σήμερα στην Ελλάδα π.χ. στην Γερμανία και την Δανία φτάνει το 100%, στην Ιταλία το 93,5%, στην Πορτογαλία το 85%, στην Αυστρία το 80%, και στην Ισπανία στο 75%.