Σε δεύτερη φάση το Elenxis

Με στόχο την ενδυνάμωση του ελεγκτικού έργου για την  πάταξη της φοροδιαφυγής, ο ελεγκτικός μηχανισμός του υπουργείου Οικονομικών, προχωράει στην δεύτερη φάση λειτουργίας του Πληροφοριακού Σύστημα Elenxis.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, από την ολιγόμηνη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
 
Μάιος 2011: Εντοπισμός μέσω Elenxis 8.666 φυσικών προσώπων με ακίνητη περιουσία άνω του 1 εκατ. ευρώ που δεν είχαν υποβάλλει δηλώσεις Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας την χρονική περίοδο 1997-2007. Μέχρι σήμερα υποβλήθηκαν 15.787 δηλώσεις ΦΜΑΠ από 2.964 φυσικά πρόσωπα και εισπράχθηκαν 30.456.811,88 ευρώ.
 
Ιούνιος 2011: Εντοπισμός 1.750  φυσικών προσώπων- επιχειρήσεων προς έλεγχο με βασικό κριτήριο επιλογής τα μη δηλωθέντα εισοδήματα από εμπορικές δραστηριότητες (αγοροπωλησίες ακινήτων).
 
Ιούλιος 2011: Ξεκίνησε ο έλεγχος και μέχρι σήμερα έχει περαιωθεί ο έλεγχος 179 περιπτώσεων με εισπραχθέντα ποσά για το δημόσιο 26.163.331 ευρώ.  Η περαίωση του μεγαλύτερου μέρους των ελέγχων αυτών προβλέπεται για τον Δεκέμβριο 2011.
 
Εντοπισμός μέσω του Εlenxis 1.000 επιχειρήσεων  για διενέργεια  προληπτικών ελέγχων από το ΣΔΟΕ από τους οποίους διαπιστώθηκαν 7.664 παραβάσεις σε βάρος τους, με συνολικά καταλογισθέντα πρόστιμα ύψους 11.170.000 ευρώ.
 
«Το υπουργείο Οικονομικών έχει θέσει  σε άμεση προτεραιότητα την όσο γίνεται ταχύτερη ένταξη του συστήματος Elenxis σε όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού με πληροφορίες, δεδομένα και ορθά επιλεγμένες προτεραιότητες», ολοκληρώνει η ανακοίνωση.