Η διευκρίνηση του Υπ.Οικονομικών για το σήριαλ των αποδείξεων

Μιλώντας σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, αναφέρθηκε κατ’ αρχάς στη σημασία που έχει το νέο βαθμολόγιο και μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων που θα εφαρμοστεί αναλογικά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όχι μόνο λόγω του δημοσιονομικού αποτελέσματος που επιτυγχάνεται, αλλά και γιατί εισάγεται μία πολύ σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση αξιοκρατίας και διαφάνειας στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και του δημόσιου τομέα. Το νομοσχέδιο για το νέο μισθολόγιο, καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα που αποφασίστηκαν από την Κυβερνητική Επιτροπή και το Υπουργικό Συμβούλιο και συζητήθηκαν στον διευρυμένο Κοινοβουλευτικό Τομέα Εργασίας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, θα περιληφθούν σε νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή.

Μιλώντας σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, αναφέρθηκε κατ’ αρχάς στη σημασία που έχει το νέο βαθμολόγιο και μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων που θα εφαρμοστεί αναλογικά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όχι μόνο λόγω του δημοσιονομικού αποτελέσματος που επιτυγχάνεται, αλλά και γιατί εισάγεται μία πολύ σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση αξιοκρατίας και διαφάνειας στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και του δημόσιου τομέα.

Το νομοσχέδιο για το νέο μισθολόγιο, καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα που αποφασίστηκαν από την Κυβερνητική Επιτροπή και το Υπουργικό Συμβούλιο και συζητήθηκαν στον διευρυμένο Κοινοβουλευτικό Τομέα Εργασίας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, θα περιληφθούν σε νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή.

Επίσης, ο κ. Βενιζέλος παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τα βασικά χαρακτηριστικά του νομοσχεδίου για το Εθνικό Φορολογικό Σύστημα, που όχι απλώς και μόνον θα κωδικοποιεί και θα ολοκληρώνει τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί τους τελευταίους τρεις μήνες για την διεύρυνση της φορολογικής βάσης, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ένταξη του μεγαλύτερου δυνατού μέρους της παραοικονομίας στην επίσημη οικονομία, αλλά θα περιέχει και ορισμένες θεμελιώδεις, απλές και πρακτικές παρεμβάσεις για να σταματήσει ο φαύλος κύκλος των μειωμένων δημοσίων εσόδων επειδή ένα πολύ μεγάλο μέρος πραγματικών εισοδημάτων δεν εντοπίζεται από το φορολογικό μηχανισμό και βρίσκεται εκτός φορολογητέας ύλης.

Ο κ. Βενιζέλος αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην ανάγκη το διαθέσιμο δηλωμένο εισόδημα κάθε νοικοκυριού, ο προσδιορισμός του οποίου θα γίνεται επί τη βάση, όχι μόνο της δήλωσης αλλά και διαφόρων διασταυρώσεων και αλγοριθμικών κριτηρίων, να τεκμηριώνεται πλήρως, τόσο ως προς το μέρος της κατανάλωσης, όσο και ως προς το μέρος της αποταμίευσης.

Ο κ. Βενιζέλος χαρακτήρισε αδιανόητο τον ισχυρισμό ορισμένων μέσων ενημέρωσης ότι πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών ήταν να επιβληθεί το νέο μέτρο για τις αποδείξεις αναδρομικά για το 2011, όταν ήταν εξαρχής σαφές ότι όλο αυτό το νέο σύστημα βασίζεται στη χρήση συγχρόνων ηλεκτρονικών μέσων, που ακόμα δεν χρησιμοποιούνται -και άρα δεν χρησιμοποιήθηκαν- για την καταγραφή συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν το 2011, αλλά συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν μετά την εφαρμογή του νέου Εθνικού Φορολογικού Συστήματος. Ήταν εξαρχής σαφές ότι η έναρξη εφαρμογής από το 2012 με βάση τα εισοδήματα του 2011 αφορούσε το αφορολόγητο όριο και τις φορολογικές απαλλαγές και όχι τις αποδείξεις.

Υπάρχουν όμως, όπως τόνισε ο κ. Βενιζέλος, πολύ ισχυρά αντανακλαστικά εναντίον κάθε μέτρου που χτυπάει πραγματικά την φοροδιαφυγή και την παραοικονομία στην ρίζα της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η  αντίδραση που σημειώθηκε κατά του απλού κανόνα να καταγράφεται ο τρόπος διάθεσης του διαθέσιμου εισοδήματος (δηλαδή του εισοδήματος που προκύπτει μετά την αφαίρεση των φόρων), το οποίο είτε καταναλώνεται, είτε αποταμιεύεται.

Είναι χαρακτηριστικό δε, όπως ανέφερε ο κ. Βενιζέλος, ότι το μέσο επίπεδο κατανάλωσης, με βάση τις ισχύουσες Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών στην Ελλάδα, ξεπερνάει το 85%, πολύ πάνω από το 60% που αναφέρθηκε ω πιθανό επίπεδο κατανάλωσης στα υψηλά διαθέσιμα εισοδήματα (100.00 ευρώ). Υπάρχουν μάλιστα εισοδηματικά επίπεδα, στα οποία η κατανάλωση ξεπερνά το 100%, ακριβώς επειδή στις έρευνες οικογενειακών προϋπολογισμών αποτυπώνεται και ένα τουλάχιστον μέρος των εισοδημάτων που προκύπτουν από παραοικονομικές δραστηριότητες.

Η στάση του Υπουργικού Συμβουλίου στο θέμα αυτό ήταν ομόθυμη: To Υπουργικό Συμβούλιο θεώρησε ότι τέτοια μέτρα, όπως το καθολικό ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες» και η τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίο διατίθεται το διαθέσιμο εισόδημα, είναι ζωτικής σημασίας παρεμβάσεις προκειμένου να αλλάξουν νοοτροπίες και συμπεριφορές δεκαετιών και να διευρυνθεί η φορολογική βάση, ώστε να απαλυνθούν τα βάρη που καλούνται να σηκώσουν κατά κύριο λόγο μισθωτοί και συνταξιούχοι. –