Διευκρινίσεις του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου στο ΕΤΕΑΜ

Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης με εγκυκλίους που εξέδωσε, παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την αναγνώριση πλασματικού χρόνου στα Επικουρικά Ταμεία.
Ειδικότερα για το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) διευκρινίζεται, ότι με τις διατάξεις του Ν.3863/2010 δεν επήλθαν αλλαγές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Κατά συνέπεια, αποφάσεις οι οποίες εκδόθηκαν για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου προκειμένου να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο εν λόγω επικουρικό ταμείο, δεν θεωρούνται σύννομες και θα πρέπει να ανακληθούν.
Μετά την πρώτη ερμηνεία των διατάξεων του Ν.3863/2010, πολλοί ασφαλισμένοι έσπευσαν να επωφεληθούν της δυνατότητας αναγνώρισης πλασματικού χρόνου για να θεμελιώσουν νωρίτερα συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ωστόσο, μετά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν άγνωστος παραμένει ο αριθμός των ασφαλισμένων που θίγονται, όπως άγνωστο παραμένει και το πώς θα διαχειριστούν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που ενδεχομένως έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί.
Η παρερμηνεία οφείλεται στη γεγονός ότι, προϋπόθεση για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το ΕΤΕΑΜ είναι η πραγματοποίηση τουλάχιστον 4500 ημερών ασφάλισης στο επικουρικό ταμείο, σύμφωνα όμως με τα όρια ηλικίας που ισχύουν για την χορήγηση κύριας σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Υπενθυμίζεται ότι εισφορές υπέρ του ΕΤΕΑΜ πρώην ΤΕΑΜ άρχισαν να παρακρατούνται από τους ασφαλισμένους από 1/2/1983, ενώ στο ίδιο ταμείο συγχωνεύθηκαν κατά καιρούς πλήθος άλλων επικουρικών ταμείων, τα οποία συνήθως βρίσκονταν σε οικονομικό αδιέξοδο. Όμως οι πρόσφατες αναλογιστικές μελέτες έδειξαν ότι, ίσως λόγω και των συγχωνεύσεων, το ΕΤΕΑΜ αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα που μοιραία θα οδηγήσει και σε σε μείωση των ποσών των συντάξεων που χορηγεί.