Ανακοίνωση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για παρατάσεις φορολογικών υποχρεώσεων

Κατόπιν επίμονων ενεργειών του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και την ανταπόκριση του υπουργείου, για την υλοποίηση των δίκαιων και εύλογων αιτημάτων του Κλάδου, έχουμε αυτή την στιγμή την εξής έγκυρη Υπηρεσιακή πληροφόρηση από το Υπουργείο Οικονομικών:

1.- η Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πωλήσεων και Αγορών και Ισοζυγίων που λήγει στις  30/09/2011, θα παραταθεί έως τις 10 ή 18 Οκτωβρίου 2011.

Αναμένεται εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών.