Υπηρεσίες > Για Επιχειρηματίες > Υπηρεσίες Πληροφορικής

Η  E.T.S.C. εξασφαλίζει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με σημαντικά οικονομικά οφέλη και απόλυτα εγγυημένη λειτουργικότητα σε όλο το φάσμα των πληροφοριακών συστημάτων.

Με την πελατοκεντρική φιλοσοφία της επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της σε θέματα ποιότητας, τεχνολογικών εξελίξεων, τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης, επισκευών, τιμών, όρων πληρωμής, διαθεσιμότητας κ.λπ. 

Το βασικό κριτήριο μελέτης και σχεδιασμού των λύσεων που παρέχει η E.T.S.C., είναι οι ανάγκες των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται.

Η E.T.S.C. απευθύνεται σε κάθε είδους επιχείρηση που θέλει να εξοικονομεί σημαντικά οικονομικά οφέλη από την εγγυημένη λειτουργικότητα των πληροφοριακών και επικοινωνιακών της συστημάτων. Σε επιχειρήσεις που θέλουν με τη μικρότερη δυνατή επένδυση να έχουν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.

Οι πωλήσεις υποστηρίζονται από το Τμήμα Product Marketing & Presales Support, το οποίο είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένο προσωπικό, που γνωρίζει σε βάθος τα προϊόντα της Εταιρείας, των συνεργατών και του ανταγωνισμού. Ο κύριος ρόλος του Τμήματος είναι η παροχή ειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και η σύνθεση της συγκεκριμένης τεχνολογικής λύσης, η οποία στη συνέχεια υποβάλλεται στο τμήμα πωλήσεων. Η δραστηριότητα του Τμήματος αυτού καλύπτει όλα τα στάδια πριν, κατά και μετά την πώληση.

Η E.T.S.C. προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα μηχανογραφικής υποστήριξης επιχειρήσεων όπως :

  • Εγκαταστάσεις Η/Υ και παραμετροποίηση λειτουργικού συστήματος

  • Εγκαταστάσεις Δικτύων LAN -WAN .

  • Ανάπτυξη εφαρμογών Internet,  Intranet & e-commerce. 

  • Λύσεις δομημένης καλωδίωσης

  • WEB HOSTING & WEB DESIGN - INTERNET ACCESS

  •  Αναβαθμίσεις  H/Y και πληροφοριακών συστημάτων