Υπηρεσίες > Για Επιχειρήσεις > Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η  E.T.S.C.  απευθύνεται σε κάθε υφιστάμενη ή υπό σύσταση επιχείρηση η οποία επιθυμεί την μετεξέλιξή της σε μία πιο νέα, πιο ανταγωνιστική και πιο λειτουργική μορφή. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας αποτελούν ολοκληρωμένες λύσεις για τον επιχειρηματία και καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Μέσω της συστηματικής ανάλυσης και κατανόησης των σημαντικότερων παραμέτρων στις επιχειρηματικές στρατηγικές έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα σταθερό και συνεχώς αυξανόμενο πελατολόγιο με το οποίο υπάρχει σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και άριστης συνεργασίας. 

Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε, η επικαιροποίησή τους και η επέκτασή τους και σε άλλους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα και τη συνέπεια που επιδεικνύουμε σε κάθε πελάτη.

Με την ενεργή συμμετοχή μας οροθετούνται: οι στόχοι, το όραμα, η αποστολή και οι αξίες της κάθε επιχείρησης παράλληλα δε η ευθυγράμμιση αυτών με τους προσωπικούς στόχους των στελεχών της κάθε επιχείρησης. Πέραν της δημιουργίας ενός αποδοτικού και αποτελεσματικού Business ή Marketing Plan. υπάρχει και η δυνατότητα της συμμετοχής μας στην υλοποίηση αυτού.