Υπηρεσίες > Για Επιχειρήσεις > Αποθήκη

Με τη  πολυετή  εμπειρία  των στελεχών μας  παρέχουμε  τις  εξής υπηρεσίες  για επιχειρήσεις που  απαιτείται να  παρακολουθεί την αποθήκη  της. 

  • Καταχώρηση- κωδικοποίηση και έλεγχο  ειδών.

  • Παρακολούθηση υπολοίπων.

  • Χρεωπιστώσεις αποθεμάτων

  • Κοστολόγηση προιόντων - εμπορευμάτων.

  • Παρακολούθηση Εισαγωγών από  τρίτες  χώρες   και  ενδοκοινοτικά.

  • Πλήρης κοστολόγηση παραγωγής.