Πακέτα παροχών για Ιδιώτη

 • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  Δώρο περιλαμβάνει την σύνταξη της ετήσιας φορολογικής δήλωσης Ε1
  Ετήσια συνδρομή: 45€
 • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  Δώρο περιλαμβάνει την σύνταξη της ετήσιας φορολογικής δήλωσης Ε1 και έκπτωση σε Νομικό θέμα
  Ετήσια συνδρομή: 70€
 • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  Δώρο περιλαμβάνει την σύνταξη της ετήσιας φορολογικής δήλωσης Ε1, εκπτωση σε Νομικό Θέμα και ετησιο σερβις για ενα Η/Υ
  Ετήσια συνδρομή: 100€
 • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  Δώρο περιλαμβάνει την σύνταξη της ετήσιας φορολογικής δήλωσης Ε1 και ετησιο σερβις για ενα Η/Υ
  Ετήσια συνδρομή: 85€
 • ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  Δώρο έκπτωση σε Νομικό θέμα και ετησιο σερβις για ένα Η/Υ
  Ετήσια συνδρομή: 55€
 • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΌ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
  Δώρο περιλαμβάνει την σύνταξη της ετήσιας φορολογικής δήλωσης Ε1 και εκπτωση για πιστοποιητικό από Πολιτικό Μηχανικό
  Ετήσια συνδρομή: 85€
 • ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΌ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
  Δώρο έκπτωση σε Νομικό Θέμα και εκπτωση σε έκδοση Πιστοποιητικού από Πολιτικό Μηχανικό
  Ετήσια συνδρομή: 70€
 • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΌ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  Δώρο περιλαμβάνει την σύνταξη της ετήσιας φορολογικής δήλωσης Ε1, εκπτωση σε Νομικό Θέμα, εκπτωση σε έκδοση Πιστοποιητικού από Πολιτικό Μηχανικό και δωρεαν ετήσιο σέρβις για ένα Η/Υ
  Ετήσια συνδρομή: 125€
 • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΌ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
  Δώρο περιλαμβάνει την σύνταξη της ετήσιας φορολογικής δήλωσης Ε1, εκπτωση σε Νομικό Θέμα, εκπτωση σε έκδοση Πιστοποιητικού από Πολιτικό Μηχανικό
  Ετήσια συνδρομή: 105€
 • ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΌ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  Δώρο έκπτωση σε Νομικό Θέμα, εκπτωση σε έκδοση Πιστοποιητικού από Πολιτικό Μηχανικό και δωρεαν ετήσιο σέρβις για ένα Η/Υ
  Ετήσια συνδρομή: 90€
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΌ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  Δώρο έκπτωση σε έκδοση Πιστοποιητικού από Πολιτικό Μηχανικό και δωρεαν ετήσιο σέρβις για ένα Η/Υ
  Ετήσια συνδρομή: 70€
 • ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  Δώρο έκπτωση σε Νομικό Θέμα
  Ετήσια συνδρομή: 35€
 • Ετήσια συνδρομή: €