Πακέτα παροχών για Επιχείρηση

 • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  Περιλαμβανει δώρο την οικονομοτεχνική μελέτη για πορεία κερδων- ζημιών επιχείρησης και προτάσεις βελτίωσης.
  Ετήσια συνδρομή: 120€
 • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  Περιλαμβανει δώρο την οικονομοτεχνική μελέτη για πορεία κερδων- ζημιών επιχείρησης, προτάσεις βελτίωσης. Εκπτωση σε Νομικό Θέμα.
  Ετήσια συνδρομή: 155€
 • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  Περιλαμβανει δώρο την οικονομοτεχνική μελέτη για πορεία κερδων- ζημιών επιχείρησης, προτάσεις βελτίωσης. Εκπτωση σε Νομικό Θέμα και δωρεάν ετήσιο σέρβις ενός Η/Υ.
  Ετήσια συνδρομή: 180€
 • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  Περιλαμβανει δώρο την οικονομοτεχνική μελέτη για πορεία κερδων- ζημιών επιχείρησης, προτάσεις βελτίωσης και δωρεάν ετήσιο σέρβις ενός Η/Υ.
  Ετήσια συνδρομή: 150€
 • ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  Δώρο έκπτωση σε Νομικό θέμα και ετησιο σερβις για ένα Η/Υ
  Ετήσια συνδρομή: 85€
 • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΌ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
  Περιλαμβανει δώρο την οικονομοτεχνική μελέτη για πορεία κερδων- ζημιών επιχείρησης, προτάσεις βελτίωσης. Εκπτωση σε εκδοση Πιστοποιητικού από Πολιτικό Μηχανικό
  Ετήσια συνδρομή: 150€
 • ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΌ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
  Δώρο έκπτωση σε Νομικό Θέμα και εκπτωση σε έκδοση Πιστοποιητικού από Πολιτικό Μηχανικό
  Ετήσια συνδρομή: 100€
 • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΌ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  Περιλαμβανει δώρο την οικονομοτεχνική μελέτη για πορεία κερδων- ζημιών επιχείρησης, προτάσεις βελτίωσης. Εκπτωση σε Νομικό Θέμα, σε εκδοση Πιστοποιητικού από Πολιτικό Μηχανικό και δωρεάν ετήσιο σέρβις ενός Η/Υ.
  Ετήσια συνδρομή: 190€
 • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΌ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
  Περιλαμβανει δώρο την οικονομοτεχνική μελέτη για πορεία κερδων- ζημιών επιχείρησης, προτάσεις βελτίωσης. Εκπτωση σε Νομικό Θέμα και σε εκδοση Πιστοποιητικού από Πολιτικό Μηχανικό
  Ετήσια συνδρομή: 190€
 • ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΌ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  Δώρο έκπτωση σε Νομικό Θέμα, εκπτωση σε έκδοση Πιστοποιητικού από Πολιτικό Μηχανικό και δωρεαν ετήσιο σέρβις για ένα Η/Υ
  Ετήσια συνδρομή: 120€
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΌ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  Δώρο έκπτωση σε έκδοση Πιστοποιητικού από Πολιτικό Μηχανικό και δωρεαν ετήσιο σέρβις για ένα Η/Υ
  Ετήσια συνδρομή: 90€
 • ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
  Δώρο έκπτωση σε Νομικό Θέμα
  Ετήσια συνδρομή: 50€