Προσωπικά δεδομένα

Το www.Tax-symmetry.gr  τηρεί τους προβλεπόμενους νόμους που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα όπως προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), καθώς τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κατά την εγγραφή του χρήστη στο www.Tax-symmetry.gr μπορεί να ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες όπως όνομα, επώνυμο, τόπος διαμονής, φύλο, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνα, κ.ά. Σε περίπτωση που το www.Tax-symmetry.gr διαπιστώσει ότι τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει ο χρήστης δεν είναι πραγματικά έχει το δικαίωμα να μην επιτρέψει ή να διακόψει την πρόσβαση στις υπηρεσίες.

Η επεξεργασία των στοιχείων του προσώπου του χρήστη τα οποία ο ίδιος καταχώρησε, δεν συνιστά κατ' ουδένα τρόπο παράνομη επέμβαση στην προσωπικότητά του και στην ιδιωτική σφαίρα του απορρήτου και συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της προσωπικότητας.

Έτσι ο χρήστης συναινεί ως προς το θεμιτό και το νόμιμο του παρεχόμενου έργου, το οποίο άλλωστε εξυπηρετεί το συμφέρον του αφού προωθεί την προβολή του χωρίς βέβαια να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση για περαιτέρω οφέλη μέσω της προβολής του.

Προσωπικά στοιχεία μπορεί επίσης να ζητηθούν και όταν οι χρήστες επισκέπτονται κάποιες σελίδες του www.Tax-symmetry.gr ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του.

Το www.Tax-symmetry.gr δεν θα δημοσιεύσει, αποκαλύψει στοιχεία χωρίς την έγκριση του χρήστη και δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών του δεδομένων.

Το www.Tax-symmetry.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.Tax-symmetry.gr

 

 

 

 
Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του www.Tax-symmetry.gr αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η επεξεργασία, αναπαραγωγή, και με κάθε τρόπο διάθεση των δεδομένων χωρίς την συναίνεση του www.Tax-symmetry.gr και του υποκειμένου που είναι ο φορέας των δεδομένων.

Το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου, του www.Tax-symmetry.gr αποτελείται από δεδομένα του διαχειριστή και ένα μερος  του  από τους εγγεγραμένους χρήστες, που είναι και αποκλειστικά υπεύθυνοι έναντι τρίτων για τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από κείμενα και οποιαδήποτε στοιχεία που καταχωρούν ή δίνουν προς καταχώρηση καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων αυτών.

Ιστοσελίδες τρίτων μερών

Το www.Tax-symmetry.gr μπορεί να περιέχει "δεσμούς" (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση το www.Tax-symmetry.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τους, την πολιτική για τα πνευματικά δικαιώματαή ή την προστασία προσωπικών δεδομένων που οι φορείς αυτοί ακολουθούν.